Heffingsrente

Heffingsrente is een vergoeding van gemiste rente. Dit werkt twee kanten op. Als wij geld van u tegoed hebben, dan moet u daar rente over betalen. Hebt u geld tegoed van ons, dan betalen wij u daar rente over. Heffingsrente is uitdrukkelijk géén boete.

Heffingsrente of belastingrente?

Heffingsrente geldt voor aanslagen tot en met het belastingjaar 2011. Voor aanslagen over 2012 en daarna geldt belastingrente.

Wanneer betaalt u heffingsrente?

U betaalt rente over het bedrag dat u te weinig betaalde.

Voorbeeld

Bij uw inkomen hoort een bedrag van € 2.500 aan belasting en premie. Uw werkgever hield al € 1.000 op uw loon in. Dat is € 1.500 te weinig. U ontvangt een belastingaanslag van € 1.500. U betaalt rente over € 1.500.

Wanneer ontvangt u heffingsrente?

U ontvangt rente over het bedrag dat u te veel betaalde.

Hebt u een voorlopige aanslag gekregen die moet worden verminderd? Dan krijgt u over die vermindering geen heffingsrente vergoed. Als wij de aanslag verminderen na 1 januari volgend op het betreffende belastingjaar, vergoeden wij vaak wel de invorderingsrente.

Hoe wordt de heffingsrente berekend?

Voor aanslagen over de belastingjaren 2005 tot en met 2009 wordt heffingsrente berekend vanaf 1 juli van het betreffende belastingjaar. Voor aanslagen over 2010 en volgende belastingjaren wordt heffingsrente berekend vanaf 1 januari volgend op het betreffende belastingjaar. Voor de aanslag over 2010 geldt dus dat heffingsrente wordt berekend vanaf 1 januari 2011. 

De periode waarover wij de heffingsrente berekenen, eindigt op de datum van het aanslagbiljet.

Erfbelasting

Bij erfbelasting begint de berekeningstermijn 8 maanden na het overlijden. Als u rente moet betalen, is de einddatum van de periode waarover wij heffingsrente berekenen anders dan wanneer u rente ontvangt.

Hoe hoog is de heffingsrente?

De percentages staan in het Overzicht percentages heffingsrente

Kunt u bezwaar maken tegen berekende heffingsrente?

Bezwaar maken tegen de hoogte van de in rekening gebrachte heffingsrente kan. Bij Bezwaar tegen een beslissing van de Belastingdienst leest u hoe u dat doet.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.