Geef buitenlands inkomen aan! Pakkans wordt steeds groter

Nederland is heel actief in het verbeteren van gegevensuitwisseling met andere landen. Wat we nu nog niet weten, wordt in de nabije toekomst misschien wel bekend. Komen wij er achter dat u een erfenis, inkomen of vermogen in het buitenland hebt verzwegen? Dan krijgt u een fikse boete. En u moet ook alsnog de belasting betalen die u ontdoken heeft, en over die belasting rekenen we bovendien rente.

De pakkans wordt steeds groter. Maar er zijn er ook andere redenen om uw erfenis, inkomen of vermogen aan te geven. Uit gesprekken met mensen die zich bij ons hebben gemeld, blijkt dat ze opgelucht zijn. Ze zeggen ze het geld nu zonder zorgen uit te kunnen geven. Ook weten ze dat hun kinderen en erfgenamen in de toekomst geen problemen zullen krijgen doordat ze dit inkomen of vermogen hadden verzwegen.

Gegevensuitwisseling tussen landen

Binnen de Europese Unie hebben de lidstaten afgesproken dat zij ieder jaar de gegevens van alle banksaldo's van bewoners van andere landen aan elkaar doorgeven. Daarnaast heeft Nederland met andere landen over de hele wereld inlichtingenverdragen. En dat worden er steeds meer. Nederland is door die internationale verdragen steeds beter op de hoogte van inkomen en vermogen van mensen die in Nederland wonen, en in het buitenland geld of vermogen hebben.

Een land waarmee een verdrag is afgesloten, werkt volledig mee aan een verzoek om inlichtingen. Het bankgeheim wordt dan bijvoorbeeld opgeheven. Hierdoor is de pakkans groter als u een erfenis, inkomen of vermogen hebt verzwegen.

Veel melders zijn u voorgegaan

De afgelopen jaren hebben veel belastingplichtigen gebruik gemaakt van de inkeerregeling voor buitenlands vermogen. Door zich vrijwillig te melden kunnen zij hun vermogen weer vrij gebruiken.

Let op!


Per 1 januari 2018 is de inkeerregeling afgeschaft voor eerder verzwegen inkomen uit sparen en beleggen in het buitenland. Toch loont het als u dit inkomen alsnog aangeeft of meldt. Want als u volledig meewerkt aan ons onderzoek kunnen wij de boete verlagen.

Hoe langer u wacht met het melden van onbekend buitenlands vermogen, hoe hoger de boete wordt bij inkeer.

Bij niet melden geldt een boete van maximaal 300% van de verzwegen belasting.

Zie ook

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.