Alsnog aangifte doen, uw aangifte verbeteren of inkeerregeling?

Hebt u geen belastingaangifte gedaan over al uw inkomen en vermogen: loon, inkomen uit spaargeld of belegging, uit erfenissen of inkomsten uit overig werk? Of niet al uw inkomen aangegeven? En u wilt dat alsnog doen? Dan kunt u misschien nog aangifte doen. Of uw aangifte verbeteren. Ga daarvoor naar Mijn Belastingdienst.

Bent u ondernemer? Ga dan naar: Inloggen ondernemers/Mijn Belastingdienst Zakelijk.

Geen of minder boete bij vrijwillig alsnog aangeven, verbeteren en bij de inkeerregeling

Gaf u eerder een inkomen niet aan? En doet u alsnog aangifte, verbetert u uw aangifte of gebruikt u de inkeerregeling? Dan krijgt u soms geen boete. Als u wel een boete krijgt, is die vaak lager dan wanneer wij erachter komen dat u meer inkomsten had dan u aangaf. We kunnen namelijk bij het vaststellen van een boete rekening houden met het feit dat u vrijwillig alsnog, al is het te laat, aangifte doet.

Verbetert u vrijwillig binnen 2 jaar na het doen van uw aangifte inkomstenbelasting uw eerdere onjuiste of onvolledig ingevulde belastingaangifte? Of verstrekt u uiterlijk 2 jaar nadat u aangifte had moeten doen daarvoor de juiste en volledige inlichtingen, gegevens of aanwijzingen? Dan krijgt u in principe geen boete.

U krijgt wél een boete als het gaat om inkomen uit aanmerkelijk belang (box 2) of uit sparen en beleggen (box 3). Uw vrijwillige verbetering geldt dan alleen als strafverminderende omstandigheid. Misschien is de boete dan lager.

Inkeren is een vorm van vrijwillige verbetering. De fiscale gevolgen van de vrijwillige verbetering leggen we vast in een gezamenlijke overeenkomst, de vaststellingsovereenkomst. Maakt u gebruik van de inkeerregeling en keert u in na 2 jaar? Of gaat uw inkeer over inkomen uit aanmerkelijk belang of inkomen uit sparen of beleggen? Dan staan er in de vaststellingsovereenkomst ook afspraken over de boete. Hebt u hier vragen over, dan kunt u die aan ons stellen. Wij lichten de vaststellingsovereenkomst toe en passen deze zo nodig aan. Gaat u akkoord met de berekening? Dan ondertekent u de overeenkomst en krijgt u kort daarna de aanslag(en).

Let op!

U kunt vrijwillig aangifte doen, uw aangifte verbeteren, of gebruikmaken van de inkeerregeling, zolang wij niet weten of vermoeden dat u uw inkomen, vermogen of erfenis niet hebt aangegeven.

Ook daarna kunt u ons nog voorzien van de juiste en volledige gegevens, maar dan wordt dit niet meer gezien als een vrijwillige verbetering. We kunnen dan bij het opleggen van een boete wel rekening houden met uw medewerking.

Kunt u geen aangifte meer doen of uw aangifte wijzigen?

Bijvoorbeeld omdat uw aanslag onherroepelijk vaststaat. Maak dan gebruik van het formulier Melding vrijwillige verbetering. Op dit formulier kunt u aangeven welke verbeteringen u wilt aanbrengen. Later beoordelen wij of de verbetering kan worden aangemerkt als een vrijwillige verbetering. En of u in aanmerking komt voor een inkeerregeling.

Wat gebeurt er na uw 'Melding vrijwillige verbetering'?

Na ontvangst van uw formulier krijgt u van ons een ontvangstbevestiging. Daarna krijgt u een brief met het verzoek om ons een overzicht op te sturen met al uw inkomsten en vermogensgegevens (bijvoorbeeld bankstukken of een overzicht van een boedelverdeling). Hier hoort ook een overzicht bij van het verloop van uw banksaldo’s. En wij vragen u een toelichting te geven op grotere opnamen en stortingen.

Met deze gegevens berekenen wij de belasting die u moet betalen én de rente die u moet betalen, omdat u te laat betaalt. Deze berekening leggen wij aan u voor in een zogenoemde vaststellingsovereenkomst. In deze overeenkomst staan ook de afspraken over de te betalen belasting en rente.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.