Belasting betalen in Nederland

Woont u in Nederland? Dan betaalt u in Nederland belasting over al uw inkomen uit werk en al uw vermogen, waar ter wereld u dit ook hebt. U geeft dit aan via uw aangifte inkomstenbelasting. En erft u, of krijgt u iets van waarde? Dan doet u aangifte van de erfenis of de schenking. Bij een schenking kan de schenker ervoor kiezen zelf aangifte te doen en de schenkingsbelasting voor zijn rekening te nemen.

De belasting die u betaalt is het financiële fundament onder Nederland. Daarmee ondersteunen we onze samenleving. Nederland zorgt met uw belastinggeld voor bestuur van het land. En voor wegen en dijken, voor gezondheidszorg, voor veiligheid, politie op straat, sociale voorzieningen, onderwijs, en nog veel meer.

Veruit de meeste belastingplichtigen geven hun inkomen en vermogen correct op. Zij leveren zo gezamenlijk een bijdrage aan de samenleving. Een kleine groep doet dit niet of niet volledig. De Belastingdienst ziet er scherp op toe dat iedereen zijn inkomen en vermogen aangeeft.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.