In welke gevallen is vrijwillige verbetering of inkeerregeling mogelijk?

U kunt altijd bij de Belastingdienst alsnog bekend maken dat u nog belasting moet betalen. Geen probleem. Maar u kunt daarbij niet altijd een beroep doen op de inkeerregeling. De inkeerregeling betekent vaak dat u geen boete krijgt, of een lagere boete. De belasting, en eventueel rente over de te laat betaalde belasting moet u wel altijd betalen.

Wanneer is vrijwillige verbetering en inkeerregeling mogelijk?

Zolang de Belastingdienst niet weet of vermoedt dat u uw erfenis, inkomen of vermogen niet hebt aangegeven, kunt u vrijwillig alsnog aangifte doen, uw aangifte verbeteren, of de inkeerregeling gebruiken. Dus u mag uw aangifte verbeteren of de inkeerregeling gebruiken totdat u weet (of redelijkerwijs kunt weten) dat wij vermoeden dat u een erfenis, inkomen of vermogen niet hebt aangegeven. En hebt u nog helemaal geen aangifte gedaan? Dan kan dat alsnog.

Wanneer geen vrijwillige verbetering en inkeerregeling mogelijk?

U kunt bijvoorbeeld niet meer vrijwillig verbeteren, of de inkeerregeling gebruiken, in de volgende situaties:

  • Wij hebben u al vragen gesteld over uw (buitenlandse) inkomsten of vermogen.
  • Wij hebben bij u al een boekenonderzoek aangekondigd, waarbij (buitenlandse) inkomsten of vermogen ontdekt kunnen worden.
  • Een FIOD-rechercheur heeft al aan u gemeld dat er een onderzoek tegen u loopt door uw (buitenlandse) inkomsten of vermogen.


U kunt ook niet verbeteren of de inkeerregeling gebruiken als u door andere signalen kunt vermoeden dat wij bekend zijn of worden met uw verzwegen inkomen of vermogen. Dat is bijvoorbeeld het geval als wij een onderzoek aankondigen of instellen bij een voor u bekende 'derde'. Dat kan uw echtgenoot zijn met wie u gemeenschappelijke inkomensbestanddelen hebt, of uw medepartner in een maatschap.

Let op!


Kunt u niet meer gebruikmaken van vrijwillige verbetering of de inkeerregeling? Maar werkt u volledig mee aan ons onderzoek? Dan wordt de boete vaak lager.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.