Wanneer is vrijwillige verbetering of de inkeerregeling mogelijk?

U kunt vrijwillig alsnog aangifte doen, uw aangifte verbeteren of de inkeerregeling gebruiken tot het moment dat u weet (of redelijkerwijs kunt weten) dat wij vermoeden dat u een erfenis, inkomen of vermogen niet hebt aangegeven.

U kunt bij ons altijd de juiste en volledige gegevens aanleveren, maar niet alle verbeteringen worden door ons aangemerkt als een vrijwillige verbetering.

Wanneer is vrijwillige verbetering of de inkeerregeling niet mogelijk?

U kunt niet meer vrijwillig verbeteren of hebt geen recht op de inkeerregeling in onder andere de volgende situaties:

  • Wij hebben u al vragen gesteld over uw (buitenlandse) inkomsten of (buitenlandse) vermogen.
  • Wij hebben bij u al een boekenonderzoek aangekondigd, waarbij (buitenlandse) inkomsten of (buitenlands) vermogen kunnen worden ontdekt.
  • Een FIOD-rechercheur heeft al aan u gemeld dat er een onderzoek tegen u loopt door uw (buitenlandse) inkomsten of (buitenlands) vermogen.
  • U vermoedt dat we door andere signalen op de hoogte komen van uw verzwegen inkomen. Bijvoorbeeld door een aangekondigd onderzoek bij uw echtgenoot met wie u gemeenschappelijke inkomensbestanddelen hebt of uw medepartner in een maatschap.

Let op!

Kunt u niet meer gebruikmaken van vrijwillige verbetering of de inkeerregeling? Maar werkt u volledig mee aan ons onderzoek, en levert u alsnog de juiste en volledige gegevens aan? Dan wordt de boete vaak lager.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.