Invorderingsrente

Als wij rente mislopen omdat u een belastingaanslag niet op tijd hebt betaald, moet u invorderingsrente betalen. Als u zelf rente mistloopt omdat u te veel belasting hebt betaald, betalen wij in sommige gevallen invorderingsrente aan u. Invorderingsrente is geen boete.

Wanneer betaalt u invorderingsrente?

U betaalt invorderingsrente als u na de (enige of) laatste betalingstermijn nog een bedrag moet betalen op de aanslag. Dit geldt ook als u uitstel van betaling hebt gekregen.

Voorbeeld 1

U ontvangt een aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen van € 2.700. U betaalt vóór de laatste vervaldag € 1.500. U betaalt na de laatste vervaldag € 300 per maand, via een betalingsregeling. Over iedere betaling na de laatste vervaldag van de aanslag rekenen wij invorderingsrente.

Voorbeeld 2

U ontvangt een aanslag met een te betalen bedrag van € 1.000. De laatste vervaldag van de aanslag is 31 december 2016. U hebt tegen deze aanslag bezwaar gemaakt. Voor het bedrag waarmee u het niet eens bent (€ 300) hebt u uitstel van betaling gekregen. De rest van de aanslag hebt u voor de laatste vervaldag betaald. Wij verminderen de aanslag met € 200.

De datum van de vermindering is 1 augustus 2017. Het bedrag dat nog openstaat na de vermindering (€ 100) hebt u betaald op 15 augustus 2017. Over deze € 100 betaalt u invorderingsrente, berekend van 1 januari 2017 tot en met 14 augustus 2017.

U betaalt ook invorderingsrente als u een toeslag moet terugbetalen, bijvoorbeeld als u te veel zorgtoeslag hebt gekregen.

Wanneer ontvangt u invorderingsrente?

U ontvangt invorderingsrente als wij er langer dan 6 weken over doen om u een teruggave te betalen. De 6 weken tellen vanaf de datum van de brief met de teruggave tot de datum dat het geld bij u op de rekening staat.

Invorderingsrente bij bezwaar

Hebt u bezwaar gemaakt en daarbij uitstel van betaling gevraagd? Als wij het uitstel afwijzen en u krijgt gelijk, dan ontvangt u invorderingsrente.

Voorbeeld

U maakt bezwaar tegen een aanslag met vervaldatum 15 februari 2017. U vraagt daarbij ook om uitstel van betaling, maar wij wijzen dat verzoek begin maart af. Daarom betaalt u de aanslag op 6 maart 2017. U krijgt daarna gelijk in uw bezwaar. Daardoor verminderen wij de aanslag op 30 oktober 2017. U hebt dan recht op vergoeding van invorderingsrente vanaf 16 februari 2017 tot 6 weken na 30 oktober 2017, dus tot 11 december 2017.

Hoe hoog is de invorderingsrente?

De percentages staan in het Overzicht percentages invorderingsrente.

Kunt u bezwaar maken tegen de invorderingsrente?

U ontvangt een schriftelijke beslissing over de berekende invorderingsrente. Bent u het hier niet mee eens? Dan kunt u in een brief aangeven waarom u het hier niet mee eens bent. U moet een kopie van de beslissing bijvoegen en de brief binnen zes weken na de datum van de beslissing sturen naar:

Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC HeerlenJavascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.