Strafrecht

Alleen bij ernstige onregelmatigheden, zoals fraude, kunt u met (fiscaal) strafrecht te maken krijgen.

Bestuursrechtelijk

Wij willen in eerste instantie steeds bestuursrechtelijke afdoening. Zo krijgt u van ons een bestuurlijke boete als u geen aangifte hebt gedaan. En die boete krijgt u pas nadat u bent aangemaand om aangifte te doen en die aanmaning in de wind heeft geslagen.

Strafrechtelijk

Wij gaan pas tot strafrechtelijke vervolging over als u herhaaldelijk en opzettelijk niet voldoet aan uw fiscale plichten. Of als u bijvoorbeeld op frauduleuze wijze inkomsten buiten het zicht van de Belastingdienst heeft gehouden. Bij fraudeonderzoeken kunt u te maken krijgen met de Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD).

Fiscale strafbeschikking

Pleegt u een strafbaar feit? Dan kan de Belastingdienst u daarvoor een straf opleggen. Dit gebeurt met een fiscale strafbeschikking (FSB). In veel gevallen zult u een geldboete moeten betalen. Strafrechtelijke vervolging leidt daardoor niet altijd tot een procedure bij de strafrechter. Meer weten? Kijk op de pagina Fiscale strafbeschikking.

Waarborgen

Bij strafrechtelijke vervolging gelden de regels en waarborgen van het ‘gewone’ strafrecht. Zo heeft u zwijgrecht op het moment dat u als verdachte van een fiscaal misdrijf wordt beschouwd. En ook bijvoorbeeld doorzoeking van uw woning kan niet plaatsvinden zonder toestemming (machtiging) van een rechter-commissaris.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.