U moet betalen

Uitstel betaling bij betalingsproblemen

Kunt u uw belastingschuld niet op tijd kunt betalen?
Dan kunt u ons vragen om uitstel van betaling bij betalingsproblemen
Dit kan niet voor alle belastingsoorten.

Uitstel betaling bij teruggaaf van een andere belasting(aanslag)

Verwacht u binnen afzienbare tijd een teruggaaf of een ander bedrag van ons? 
Dan kunt u ons in afwachting daarvan uitstel van betaling bij teruggaaf vragen. 
Wij kunnen uw aanslag verrekenen met het bedrag dat u nog krijgt.

Kwijtschelding

Kunt u uw belastingaanslag helemaal niet betalen? Dan kunt u kwijtschelding van belasting vragen.

Navorderingsaanslag

In uw aangifte moet u al uw inkomsten en uw vermogen bij ons aangeven. Ook uw inkomsten en vermogen in het buitenland. Vervolgens leggen wij een aanslag op. Hierin staat hoeveel belasting u nog moet betalen of terugkrijgt.

Stuurt u uw aangifte niet terug? Dan leggen wij u een aanslag op. Deze baseren wij op een schatting van uw inkomsten. Blijkt die schatting achteraf te laag? Dan kunnen wij een navorderingsaanslag opleggen.

Hebt u wel aangifte gedaan, maar hebt u bepaalde inkomsten of vermogensbestanddelen niet of onvolledig aangegeven en is de aanslag al opgelegd? Dan kunnen wij de te weinig geheven belasting ook navorderen.

Boete

Wij kunnen u een boete opleggen. Dat kan een verzuimboete zijn. Heeft u geen enkele schuld aan het niet doen of niet tijdig doen van aangifte? Dan leggen wij geen boete op. Doet u opzettelijk geen aangifte of een onjuiste aangifte? Dan kunnen wij een zwaardere boete opleggen: een vergrijpboete

Bereken uw beslagvrije voet

Gebruiken wij een belastingteruggaaf om daarmee uw belastingschuld te betalen? 
Of halen wij daarvoor geld van uw rekening? 
Dan moeten wij rekening houden met uw beslagvrije voet.
Bereken uw beslagvrije voet.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.