Te laat met uw bezwaar? Vraag om ambtshalve vermindering

Bent u het niet eens met uw aanslag? En bent u te laat voor een bezwaarschrift? Dan kunt u ons schriftelijk verzoeken uw aanslag ambtshalve te verminderen. Wij onderzoeken dan of de aanslag juist is vastgesteld en verminderen de aanslag als deze te hoog is vastgesteld.

Een uitspraak van de rechter in een andere zaak is geen reden voor een ambtshalve vermindering van een aanslag waartegen op dat moment geen bezwaar en beroep meer openstaat. Hetzelfde geldt voor besluiten van de Staatssecretaris.

Waarvoor kunt u een verzoek doen?

U kunt een verzoek doen om ambtshalve vermindering:

  • van uw eigen belastingaanslag, of de belastingaanslag van uw bedrijf
  • van de aanslag van uw fiscale partner als daarin inkomens- of vermogensbestanddelen van u staan

U kunt het verzoek zelf doen maar u kunt ook iemand machtigen om namens u het verzoek te doen.

Hoe kunt u een verzoek doen?

U kunt uw verzoek (in een brief) schriftelijk doen bij uw belastingkantoor. 
In uw brief moeten staan: 

  • uw naam- en adresgegevens
  • de datum  waarop u de brief ondertekent en verstuurt
  • het aanslagnummer
  • de reden van uw verzoek
  • uw handtekening

Het adres van uw kantoor vindt u met het hulpmiddel Adressen belasting- en douanekantoren of door te bellen met de BelastingTelefoon.

Tot wanneer kunt u een verzoek doen?

In het algemeen kunt u tot 5 jaar na afloop van het belastingjaar een verzoek doen om de belastingaanslag ambtshalve te verlagen. Hieronder enkele voorbeelden:

Soort belasting U kunt uw verzoek doen
Inkomstenbelasting tot 5 jaar na het einde van het jaar waar de aanslag over gaat
Vennootschapsbelasting tot 5 jaar na het einde van het jaar waar de aanslag over gaat
Schenkbelasting tot 5 jaar na de datum van de schenking
Erfbelasting tot 5 jaar na de datum van overlijden van de erflater
Loonheffing en BTW tot 5 jaar na het einde van het jaar waar de belastingschuld over gaat
of waarop de teruggaaf betrekking heeft
Overdrachtsbelasting tot 5 jaar na het einde van het jaar van overdracht

Voorbeelden

U krijgt 1 juli 2016 een aanslag inkomstenbelasting over 2015. Dan kunt u tot 5 jaar na 31 december 2015 een verzoek doen. Uw verzoek moet in dit geval dus uiterlijk op 31 december 2020 bij ons binnen zijn.

Bij een aanslag schenkbelasting met schenkingsdatum 1 juli 2015 moet het verzoek vóór 1 juli 2020 bij ons binnen zijn.

Kunt u een kostenvergoeding krijgen?

U kunt geen kostenvergoeding krijgen.

Wanneer ontvangt u een reactie op uw verzoek?

Wij proberen binnen 6 weken te beslissen. De wettelijke beslistermijn is 8 weken.

Bent u het niet eens met onze beslissing?

Verzoek om vermindering aanslag inkomstenbelasting

Bent u het niet eens met onze beslissing op uw verzoek om vermindering van de aanslag inkomstenbelasting gedeeltelijk of helemaal af te wijzen? Dan kunt u bezwaar maken. Lees verder bij Mijn aanslag inkomstenbelasting klopt niet - hoe maak ik bezwaar?

Andere verzoeken om vermindering?

Bent u het niet eens met onze beslissing op andere verzoeken om vermindering? Dan kunt u geen bezwaar maken.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.