Wob-verzoek (Wet openbaarheid bestuur)

Met een Wob-verzoek vraagt u de Belastingdienst informatie openbaar te maken rondom bestuurlijke aangelegenheden. Die bestuurlijke aangelegenheden moeten zijn vastgelegd in documenten. Geven wij gehoor aan uw verzoek? Dan publiceren we de gevraagde informatie via internet. Zo is voor iedereen de gevraagde informatie beschikbaar. Voorbeelden van zulke publicaties vindt u via Rijksoverheid.nl

Hoe dient u een Wob-verzoek in?

Een Wob-verzoek aan de Belastingdienst kunt u alleen schriftelijk indienen bij het Belastingkantoor waar u onder valt. Op Rijksoverheid.nl leest u meer over Wob-verzoeken.

Informatie over (rechts)personen maken we niet openbaar

Informatie die te maken heeft met individuele (rechts)personen valt onder de geheimhoudingsplicht van de Belastingdienst. Die informatie maakt de Belastingdienst niet openbaar. Vraagt u met een Wob-verzoek het openbaar maken van dit soort informatie? Dan wijst de Belastingdienst altijd af.

Dien dus geen Wob-verzoek in om informatie openbaar te maken over (rechts)personen.

Inzien van eigen fiscaal dossier niet met Wob-verzoek

Wilt u inzage bij de Belastingdienst in (delen) van uw eigen fiscale dossier? Bijvoorbeeld in verband met een bezwaarschrift of een boete? Dan kunt u, voorafgaand aan het hoorgesprek, om inzage vragen en zien welke gegevens wij in uw dossier verwerken.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.