Wob-verzoek (Wet openbaarheid bestuur)

Met een Wob-verzoek vraagt u de Belastingdienst informatie openbaar te maken rondom bestuurlijke aangelegenheden. Die bestuurlijke aangelegenheden moeten zijn vastgelegd in documenten. Geven wij gehoor aan uw verzoek? Dan maken wij de gevraagde informatie publiekelijk toegankelijk. Op Rijksoverheid.nl vindt u voorbeelden van zulke publicaties.

Hoe dient u een Wob-verzoek in?

Een Wob-verzoek aan de Belastingdienst kunt u alleen schriftelijk indienen bij het Belastingkantoor waar u onder valt. Op Rijksoverheid.nl leest u meer over Wob-verzoeken.

Informatie over (rechts)personen maken we niet openbaar

Informatie die te maken heeft met individuele (rechts)personen valt onder de geheimhoudingsplicht van de Belastingdienst. Die informatie maakt de Belastingdienst niet openbaar. Vraagt u met een Wob-verzoek om dit soort informatie openbaar te maken? Dan wijzen wij dit verzoek altijd af.

Dien dus geen Wob-verzoek in om informatie openbaar te maken over (rechts)personen, ook niet als u informatie uit uw eigen fiscale dossier wilt hebben.

Andere wetten dan de Wob bieden soms wel recht op inzage in stukken uit uw eigen dossier, bijvoorbeeld als u bezwaar (zie onderdeel 'Kunt u inzage krijgen in stukken en documenten?') hebt gemaakt of als wij u een boete (zie onderdeel 'Aan welke regels moeten wij ons houden?') hebben opgelegd.

Meer informatie over het recht op informatie dat de 'Algemene verordening gegevensbescherming' (AVG) u geeft, leest u op onze privacypagina onder 'Wilt u uw gegevens inzien?'.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.