Aanvullende toelichting bij Opgaaf wereldinkomen 2014 (Ninbi) Onderhoudskosten voor een rijksmonumentenpand en verliezen op beleggingen in durfkapitaal

Downloaden

Het PDF-bestand kunt u lezen met Adobe Reader. Deze kunt u downloaden bij Adobe. De Belastingdienst is niet verantwoordelijk voor installatie en gebruik van de reader.

Deze toelichting hoort bij vraag 5f van de Opgaaf wereldinkomen.

Vul deze vraag alleen in als u in 2014 onderhoudskosten had voor een rijksmonumentenpand in Nederland of als u een lening aan een startende ondernemer kwijtschold.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.