Convenant Belastingdienst/Douane - Ministerie van Economische Zaken en Klimaat - Bijlage 18 - Ozonlaag afbrekende stoffen en gefluoreerde broeikasgassen

Downloaden

Het PDF-bestand kunt u lezen met Adobe Reader. Deze kunt u downloaden bij Adobe. De Belastingdienst is niet verantwoordelijk voor installatie en gebruik van de reader.

U kunt hier downloaden:

  • Bijlage 18 bij het Convenant inzake de samenwerking tussen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van FinanciĆ«n bij de uitvoering van wettelijke taken op het beleidsterrein van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat door de Douane.
    De samenwerking inzake ozonlaag afbrekende stoffen (OAS) en gefluoreerde broeikasgassen (F-gassen).

Naar:

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.