Convenant Belastingdienst met de Politie betreffende ANPR camera's

Convenant tussen de Belastingdienst en de Politie inzake het medegebruik van de ANPR camera's van de Politie en de publicaties in de Staatscourant Cameraplan met bijlage betreffende de cameralocaties vanaf 2019.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.