Convenant Belastingdienst - Provincie Noord-Holland

Downloaden

Het PDF-bestand kunt u lezen met Adobe Reader. Deze kunt u downloaden bij Adobe. De Belastingdienst is niet verantwoordelijk voor installatie en gebruik van de reader.

De provincie Noord-Holland streeft naar een systeem van interne beheersing, interne controle en externe controle waarbinnen materiële fouten in de aangifte tijdig worden voorkomen (Tax Control Framework of TCF). De Belastingdienst zal de vorm en intensiteit van zijn toezicht afstemmen op dit TCF. Partijen streven naar een effectieve en efficiënte werkwijze, op basis van vertrouwen, transparantie en begrip. Zij streven naar een blijvend inzicht in de actuele fiscale risico’s en een snelle en actuele standpuntbepaling binnen de kaders van wet- en regelgeving en jurisprudentie, teneinde de rechtszekerheid te vergroten. In dit convenant worden de uitgangspunten en de wijze waarop wij met elkaar om wensen te gaan vastgelegd, zowel voor de toekomst als voor de afwikkeling van het verleden.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.