Convenant Belastingdienst/Douane - Ministerie van Landbouw - bijlage 13 t/m 16 - gewasbeschermingsmiddelen, dierziekten, diergeneesmiddelen, visserij

U kunt hier downloaden:

 • Bijlage 13 behorende bij de kaderovereenkomst tussen het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het Ministerie van Financiën (MvF) van 22 juni 2004.
  Het betreft hier de samenwerking inzake het toezicht op de naleving van wettelijke bepalingen inzake gewasbeschermingsmiddelen (Gbm).
 • Bijlage 14 behorende bij de kaderovereenkomst tussen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Landbouw en Innovatie en het Ministerie van Financiën.
  De samenwerking inzake de extra controle-inspanning door de douane bij dierziekten.
 • Bijlage 15 bij de kaderovereenkomst inzake de samenwerking tussen het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het Ministerie van Financiën (MvF).
  Betreffende diergeneesmiddelen.
 • Bijlage 16 bij de kaderovereenkomst tussen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Financiën van 22 juni 2004 inzake de uitvoering van niet-fiscale douanetaken in landbouwaangelegenheden.
  De samenwerking inzake de visserij.

Downloaden

Het PDF-bestand kunt u lezen met Adobe Reader. Deze kunt u downloaden bij Adobe. De Belastingdienst is niet verantwoordelijk voor installatie en gebruik van de reader.

Naar:

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.