Convenant Belastingdienst/Douane - Ministerie van Landbouw - bijlage 1 t/m 4 - fysieke controles bij restitutie, administratieve controles achteraf bij landbouwrestitutie, biologische landbouwproducten, veterinaire eisen bij invoer gezelschapsdieren

U kunt hier downloaden:

  • Bijlage 1 bij de kaderovereenkomst tussen het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het ministerie van Financiën, inzake de samenwerking bij fysieke controles ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1276/2008.
  • Bijlage 2 behorende bij de kaderovereenkomst tussen het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het ministerie van Financiën. Het betreft hier de samenwerking inzake de administratieve controles achteraf ten behoeve van landbouwrestituties, ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 485/2008.
  • Bijlage 3 behorende bij de Kaderovereenkomst tussen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Financiën van 23 april 2015.
    Het betreft hier de samenwerking inzake het toezicht op biologische landbouwproducten.
  • Bijlage 4 bij de kaderovereenkomst tussen het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het Ministerie van Financiën. 
    Inzake de handhavingstaken door de Douane voor veterinaire eisen bij invoer van gezelschapsdieren genoemd in Verordening (EG) nr. 998/2003.

 

 

Downloaden

Het PDF-bestand kunt u lezen met Adobe Reader. Deze kunt u downloaden bij Adobe. De Belastingdienst is niet verantwoordelijk voor installatie en gebruik van de reader.

Naar:

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.