Convenant Belastingdienst/Douane - Ministerie van Landbouw - Bijlage 5 t/m 8: Flora- en faunawet, fytosanitaire controles plant/plantaardige product, veterinaire controles, intellectueel eigendomsrecht (kwekersrecht) oorsprong

U kunt hier de volgende bijlages downloaden die horen bij het 'Convenant inzake de samenwerking tussen het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het Ministerie van Financiƫn bij de uitvoering van wettelijke taken op het beleidsterrein van het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit door de Douane':

  • Bijlage 5: De samenwerking inzake de Flora- en faunawet
  • Bijlage 6: De samenwerking inzake de fytosanitaire controles op planten en plantaardige producten
  • Bijlage 7: De samenwerking bij Veterinaire controles
  • Bijlage 8: Werkafspraken over de handhavingstaken door de Douane m.b.t. Intellectuele eigendomsrechten inzake kwekersrecht, benamingen van oorsprong, geografische benamingen en geografische aanduidingen.

Downloaden

Het PDF-bestand kunt u lezen met Adobe Reader. Deze kunt u downloaden bij Adobe. De Belastingdienst is niet verantwoordelijk voor installatie en gebruik van de reader.

Naar:

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.