Convenant Belastingdienst/Douane - Ministerie van Landbouw - bijlage 5 t/m 8 - flora- en faunawet, fytosanitaire controles plant/plantaardige product, veterinaire controles, intellectueel eigendomsrecht (kwekersrecht) oorsprong

U kunt hier downloaden:

 • Bijlage 5 bij de kaderovereenkomst tussen het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het Ministerie van Financiën.
  Het betreft hier de samenwerking inzake de Flora- en faunawet.
 • Bijlage 6 behorende bij de kaderovereenkomst tussen het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het Ministerie van Financiën (MvF) van 26 maart 2015.
  Het betreft hier de samenwerking inzake de fytosanitaire controles op planten en plantaardige producten.
 • Bijlage 7 behorende bij de kaderovereenkomst tussen het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het Ministerie van Financiën van 22 juni 2004.
  Het betreft hier de samenwerking bij Veterinaire controles.
 • Bijlage 8 bij de kaderovereenkomst inzake de samenwerking tussen het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en het Ministerie van Financiën bij de uitvoering van niet-fiscale douanetaken ten behoeve van LNV.
  Deze bijlage betreft werkafspraken over de handhavingstaken door de Douane m.b.t. Intellectuele eigendomsrechten inzake kwekersrecht, benamingen van oorsprong, geografische benamingen en geografische aanduidingen.

Downloaden

Het PDF-bestand kunt u lezen met Adobe Reader. Deze kunt u downloaden bij Adobe. De Belastingdienst is niet verantwoordelijk voor installatie en gebruik van de reader.

Naar:

 

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.