Convenant met Arbeidsinspectie - SIOD Deelconvenant Arbeidsmarkt

Downloaden

De pdf kunt u lezen met Adobe Reader. Deze kunt u downloaden bij Adobe. De Belastingdienst is niet verantwoordelijk voor installatie en gebruik van de reader.

In dit convenant worden de afspraken over de samenwerking op het gebied van de arbeidsmarkt beschreven. Samenwerkende partijen zijn de Belastingdienst, de Arbeidsinspectie en de SIOD. Doelstelling van deze afspraken is om de handhavingstaak op het gebied van de arbeidsmarkt zo effectief en efficiënt mogelijk in te vullen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.