Handreiking Vennootschapsbelasting en het gemeentelijk grondbedrijf en bijbehorende vragen en antwoorden 2

Downloaden

Het PDF-bestand kunt u lezen met Adobe Reader. Deze kunt u downloaden bij Adobe. De Belastingdienst is niet verantwoordelijk voor installatie en gebruik van de reader.

De nieuwsflits 'Handreiking Grondbedrijven: Fiscale jaarwinstbepaling'
biedt het gemeentelijk grondbedrijf handvatten bij de bepaling van haar fiscale jaarwinst. Bepaald dient te worden op welke wijze en in welke mate de totale in de grondexploitatie (GREX) geboekte kosten kunnen worden toegerekend aan de individuele kavels. De nieuwsflits gaat in op de kosten die zich voordoen nĂ¡ levering van de individuele kavels.

Zie ook:
Handreiking Vennootschapsbelasting en het gemeentelijk grondbedrijf en bijbehorende vragen en antwoorden 1
voor:

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.