Handreiking Toezicht bijtelling privégebruik auto en geen bijtelling privégebruik auto voor de autobranche

Downloaden

Het PDF-bestand kunt u lezen met Adobe Reader. Deze kunt u downloaden bij Adobe. De Belastingdienst is niet verantwoordelijk voor installatie en gebruik van de reader.

De Belastingdienst geeft in deze handreiking richtlijnen voor het toezicht dat u als werkgever in de autobranche moet houden als u bijtelt op grond van de Handreiking bijtelling privégebruik auto voor de autobranche. Als u niet bijtelt, moet u kunnen bewijzen dat een werknemer op kalenderjaarbasis niet meer dan 500 privékilometers rijdt. In deze handreiking staan twee manieren waarop u dat kunt doen. In beide gevallen moet u als werkgever toezicht houden. In deze handreiking kunt u ook lezen waaruit dat toezicht bestaat.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.