Handreiking Vennootschapsbelasting en het gemeentelijk grondbedrijf en bijbehorende vragen en antwoorden 1

Downloaden

Het PDF-bestand kunt u lezen met Adobe Reader. Deze kunt u downloaden bij Adobe. De Belastingdienst is niet verantwoordelijk voor installatie en gebruik van de reader.

De handreiking 'Vennootschapsbelasting en het gemeentelijk grondbedrijf'
ondersteunt gemeentelijke grondbedrijven bij de implementatie van de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen. Waar mogelijk verwijst de handreiking naar andere SVLO-producten. In de handreiking wordt aandacht besteed aan de volgende fiscale onderwerpen: afbakening van de activiteiten, vermogensetikettering, criteria voor het drijven van een onderneming, openingsbalans, samenwerkingsvormen en toezicht.

'Vragen en antwoorden bij de Handreiking Vennootschapsbelasting en het gemeentelijk grondbedrijf'
beantwoordt diverse vragen uit de praktijk over de handreiking.

In de nieuwsflits 'Handreiking Grondbedrijven DCF-methode'
staat een toelichting op deze methode.

In de nieuwsflits 'Beoordeling winstoogmerk grondbedrijf: Quickscan en Post Quickscan'
wordt een Post Quickscan uitgewerkt, die kan helpen bij het beoordelen van het winststreven van het grondbedrijf op het moment dat de Quickscan geen duidelijke indicatie geeft. In deze Post Quickscan wordt de daadwerkelijk betaalde rente over het aandeel vreemd vermogen van het grondbedrijf meegenomen. In de bijlage zijn voorbeelden over de toepassing van de Quickscan en Post Quickscan opgenomen. Deze nieuwsflits is een aanvulling op de handreiking en de vragen en antwoorden bij de handreiking.

Zie ook:

Handreiking Vennootschapsbelasting en het gemeentelijk grondbedrijf en bijbehorende vragen en antwoorden 2
voor

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.