Landelijke Landbouwnormen 2013

Downloaden

Het PDF-bestand kunt u lezen met Adobe Reader. Deze kunt u downloaden bij Adobe. De Belastingdienst is niet verantwoordelijk voor installatie en gebruik van de reader.

De normen en normbedragen uit de Landelijke Landbouwnormen gelden voor de hele Belastingdienst voor berekening van de jaarwinst voor de in Nederland uitgeoefende bedrijven. Ze gelden dan ook voor alle belastingplichtige ondernemers in de agrarische sector.

Alleen in uitzonderlijke gevallen mag u van de normen afwijken. U geeft dit in de aangifte inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting aan bij de vraag: 'Bent u bij de vaststelling van het resultaat afgeweken van de Landelijke landbouwnormen?'. Wie zich op zo’n bijzondere situatie beroept, moet duidelijk motiveren waarom de norm niet wordt gehanteerd. Bij enkele onderdelen, waaronder het privégedeelte van elektriciteit- en waterkosten, is er geen sprake van een norm, maar van een richtlijn. U mag van deze bedragen afwijken, als u aannemelijk kunt maken waarom de bedragen in uw situatie niet toegepast kunnen worden.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.