Mededeling nr. 24 - Associatie-overeenkomst tussen de Europese Unie (EU) en Midden-Amerika (Centraal Amerika)

Downloaden

Het PDF-bestand kunt u lezen met Adobe Reader. Deze kunt u downloaden bij Adobe. De Belastingdienst is niet verantwoordelijk voor installatie en gebruik van de reader.

De EU en landen in Midden-Amerika (El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama en Guatemala) hebben op 29 juni
2012 een Associatie-overeenkomst gesloten.

De overeenkomst omvat een aantal doelstellingen op een groot aantal van terreinen zoals onder andere: 

  • de samenwerking bij het bestrijden van corruptie
  • het tegengaan van de illegale wapenhandel
  • het nemen van maatregelen om de verspreiding (proliferatie) te voorkomen van massavernietigingswapens en nucleaire stoffen
  • samenwerking bij het bestrijden van terrorisme en illegale drugs
  • regeling voor de onderlinge (vrij)handel in producten

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.