Model jaaropgaaf 2019

Downloaden

Het PDF-bestand kunt u lezen met Adobe Reader. Deze kunt u downloaden bij Adobe. De Belastingdienst is niet verantwoordelijk voor installatie en gebruik van de reader.

Na afloop van elk jaar moet u aan iedere werknemer een jaaropgaaf verstrekken. Op de jaaropgaaf moeten alle gegevens staan die van belang zijn voor de heffing van de inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw). U neemt daarbij zo veel mogelijk de gegevens over van de loonstaat van de werknemer.

De jaaropgaaf is vormvrij. Wel heeft de Belastingdienst een model jaaropgaaf ontwikkeld. U kunt het model voor 2019 hier downloaden.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.