Nieuwsbrief Loonheffingen 2018

Downloaden

De pdf kunt u lezen met Adobe Reader. Deze kunt u downloaden bij Adobe. De Belastingdienst is niet verantwoordelijk voor installatie en gebruik van de reader.

U kunt de 4e uitgave van de 'Nieuwsbrief Loonheffingen 2018' downloaden. In de nieuwsbrief vindt u informatie over de nieuwe regels vanaf 1 januari 2018 voor het inhouden en betalen van loonheffingen.

Aanvullingen en wijzigingen in de 4e uitgave

In de 4e uitgave hebben we 3 onderwerpen toegevoegd:

 • Lage percentage sectorpremie: verruiming, verduidelijking en wijziging van het gebruik
 • Afkoopkortingen in 2018 bij afkoop pensioen in eigen beheer
 • Bedragen lage-inkomensvoordeel 2018

De tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2018 zijn daardoor verplaatst van punt 20 naar punt 23.

Verder hebben we een aantal onderwerpen verbeterd en uitgebreid:

 • Bij punt 1.1 hebben we bij de voorwaarden voor het LKV oudere werknemer, het LKV arbeidsgehandicapte werknemer en het LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden aan het eind een alinea toegevoegd.
 • Bij punt 1.1 hebben we de tekst van de 1e 2 alinea's onder 'Per werknemer krijgt u maar 1 loonkostenvoordeel uitbetaald' herschreven en samengevoegd tot 1 alinea.
 • Bij punt 1.1 hebben we de 'let op' onder 'Heb u voor de werknemer ook recht op het LIV of jeugd-LIV?' herschreven een uitgebreid.
 • Bij punt 1.1 hebben we in de laatste tussenkop 'geheel of gedeeltelijk toegevoegd.
 • Bij punt 1.1 hebben we in de laatste 'let op' een zin toegevoegd.
 • Bij punt 1.2 hebben we onder de tabel een alinea toegevoegd. Die alinea stond eerst bij punt 1.3 onder 'Vul het aantal verloonde uren in uw aangifte goed in'.
 • Bij punt 1.3 hebben we de 2e alinea onder 'Hoe komt u aan een doelgroepverklaring?' uitgebreid.
 • Bij punt 1.3 hebben we de 2e alinea onder 'Hoe vraagt u het loonkostenvoordeel aan in uw aangifte?' aangepast.
 • Bij punt 1.3 hebben we de 2e alinea onder 'Vul het aantal verloonde uren in uw aangifte goed in' verplaatst naar punt 1.2.
 • Bij punt 1.3 hebben we stap 2 onder 'Wij betalen de loonkostenvoordelen over 2018 in 2019 automatisch aan uw uit' aangevuld.
 • Bij punt 1.4 hebben we in de 2e alinea en in het voorbeeld 'inkomstenverhouding' vervangen door 'dienstbetrekking'. In het voorbeeld hebben we ook een zin verwijderd.
 • Bij punt 2 hebben we de 2e alinea ingekort.
 • Bij punt 2.1 hebben we de 2e bullet in de 1e alinea aangepast.
 • Bij punt 2.1 hebben we boven 'Heeft de werknemer 2 of meer inkomstenverhoudingen bij u?' een alinea toegevoegd.
 • Bij punt 2.2 hebben we de kop boven de rechterkolom van de tabel aangepast. En de 1e zin onder de tabel.
 • Bij punt 2.3 hebben we stap 2 onder 'Wij betalen het jeugd-LIV over 2018 in 2019 automatisch aan uw uit' aangevuld.
 • Bij punt 3 hebben we de titel aangepast.
 • Bij punt 15 hebben we de 1e 3 alinea's aangepast.

Tot slot:

 • Verwijzingen naar het 'Handboek Loonheffingen 2017' zijn nu verwijzingen naar het 'Handboek Loonheffingen 2018'.
 • We hebben overal de tijden van de werkwoorden aangepast, omdat de 4e uitgave in 2018 verschijnt.
 • We hebben enkele tekstuele verbeteringen aangebracht. Dit zijn geen inhoudelijke wijzigingen.

Aanvullingen en wijzigingen in de 3e uitgave

In de 3e uitgave hebben we toegevoegd:

 • informatie over de wijziging van het hoogste schijventarief
 • de tarieven, bedragen en percentages vanaf 1 januari 2018

Aanvullingen en wijzigingen in de 2e uitgave

In de 2e uitgave hebben we 7 nieuwe onderwerpen toegevoegd (punt 12 tot en met 18).

Verder hebben we een aantal fouten verbeterd en onderwerpen uitgebreid:

 • Bij punt 1 hebben we de informatie over de premiekorting jongere werknemer verplaatst.
 • Bij 1.1 hebben we bij alle 4 loonkostenvoordelen de 1e voorwaarde aangepast.
 • Bij 1.1 hadden we bij de 4e voorwaarde voor het LKV oudere werknemer de bijstandsuitkering verkeerd opgeschreven. Dit hebben we aangepast.
 • Bij 1.1 hebben we de 4e voorwaarde voor het LKV arbeidsgehandicapte werknemer aangepast.
 • Bij 1.1 hebben we bij de 4e voorwaarde voor het LKV doelgroep banenafspraak en scholingsbelemmerden de formulering bij d aangepast en informatie over het doelgroepregister voor de banenafspraak toegevoegd.
 • Bij 1.1 hebben we bij de voorwaarden voor het LKV herplaatsen arbeidsgehandicapte werknemer een definitie van herplaatsen toegevoegd en de 3e voorwaarde aangepast.
 • Bij 1.1 hebben we de 1e 'let op' (over wanneer het recht op een loonkostenvoordeel begint te lopen) en de laatste 'let op' (over overname van een onderneming) aangepast.
 • Bij 1.3 hebben we de informatie in de 1e alinea en onder de kop 'Hoe komt u aan een doelgroepverklaring?' aangepast en aangevuld.
 • Bij 1.3 hebben we de 1e alinea onder de kop 'Hoe vraagt u het loonkostenvoordeel aan in uw aangifte?' aangepast.
 • Bij 1.3 hebben we onder de kop 'Wij betalen de loonkostenvoordelen over 2018 in 2019 automatisch aan u uit' stap 2 aangepast.
 • Bij 1.4 hebben we duidelijker uitgelegd hoelang u nog recht hebt op een loonkostenvoordeel.
 • Bij 1.4 hebben we de 1e en 2e voorwaarde om in aanmerking te komen voor een loonkostenvoordeel aangepast.
 • Bij 2.1 hebben we duidelijker opgeschreven wat het gemiddelde uurloon is en wat het jaarloon is. We hebben ook toegevoegd welke uitkeringen niet tot het jaarloon voor het jeugd-LIV horen.
 • Bij 2.1 hebben we onder de kop 'Heeft de werknemer 2 of meer inkomstenverhoudingen bij u?' een zin toegevoegd.
 • Bij 2.2 hebben we in de 1e zin onder de tabel jaartallen toegevoegd.
 • Bij 2.3 hebben we onder de kop 'Wij betalen het jeugd-LIV over 2018 in 2019 automatisch aan u uit' stap 2 aangepast.
 • Bij punt 6 hebben we 1 verandering toegevoegd (6.4) en 3 aandachtspunten (6.5).

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.