Toezichtplan Arbeidsrelaties

Downloaden

De pdf kunt u lezen met Adobe Reader. Deze kunt u downloaden bij Adobe. De Belastingdienst is niet verantwoordelijk voor installatie en gebruik van de reader.

In een deel van de zorg en de bouw wordt gestart met een sectorgerichte benadering als het gaat om het toezicht op de wet Deregulering Arbeidsrelaties (DBA). Deze sectorgerichte benadering betekent dat wij samen met brancheverenigingen en koepelorganisaties willen samenwerken. Dit om te voorkomen dat er als gevolg van het toezicht een ongelijk speelveld of marktverstoring ontstaat.

Het gaat in de sector zorg om toezicht bij ziekenhuizen en zelfstandige klinieken en in de bouw om (grote) bouwprojecten. De bemiddelingsbureaus en intermediaire partijen in deze sectoren worden ook betrokken. Dit staat in het Toezichtplan Arbeidsrelaties waarover staatssecretaris Vijlbrief een brief naar de Tweede Kamer heeft geschreven.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.