Algemene modelovereenkomst vrije vervanging - 90821-25537-2-0

Downloaden

Het PDF-bestand kunt u lezen met Adobe Reader. Deze kunt u downloaden bij Adobe. De Belastingdienst is niet verantwoordelijk voor installatie en gebruik van de reader.

Deze overeenkomst is geldig tot 1 juni 2026

U en uw opdrachtgevers kunnen deze overeenkomst gebruiken om een contract af te sluiten. De opdrachtgever hoeft dan geen loonheffingen in te houden en te betalen, zolang er volgens de overeenkomst gewerkt wordt. Is de modelovereenkomst verlopen of gebeurt dat binnenkort? Bij Hoe verleng ik de geldigheidsdatum van een modelovereenkomst? leest u wat u dan moet doen.

Gemarkeerde bepalingen

In deze overeenkomst zijn de artikelen met de voorwaarden die van belang zijn bij het bepalen of er sprake is van een dienstbetrekking, gemarkeerd. De niet-gemarkeerde artikelen kunt u aanvullen en aanpassen voor uw eigen situatie, als dat niet in strijd is met de gemarkeerde artikelen.

Verwijzing naar de overeenkomst

Gebruikt u deze modelovereenkomst? Verwijs dan in de overeenkomst die u sluit, naar het kenmerknummer van deze modelovereenkomst. Gebruik daarvoor de volgende tekst:

'Deze overeenkomst is gebaseerd op de door de Belastingdienst op [DATUM] onder nummer [NUMMER] beoordeelde overeenkomst. De in die overeenkomst gemarkeerde bepalingen zijn in deze overeenkomst ongewijzigd overgenomen. Voor zover in deze overeenkomst aanpassingen hebben plaatsgevonden, zijn partijen van mening dat deze aanpassingen geen afbreuk doen aan de in de model- of voorbeeldovereenkomst gemarkeerde bepalingen.'

Let op!

Als u de verwijzing niet opneemt in uw overeenkomst, kan de opdrachtgever er niet van uitgaan dat hij geen loonheffingen hoeft in te houden en te betalen.

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.