Aanvraagformulier gezamenlijke taxatie onroerende zaak

Downloaden

Het PDF-bestand kunt u lezen met Adobe Reader. Deze kunt u downloaden bij Adobe. De Belastingdienst is niet verantwoordelijk voor installatie en gebruik van de reader.

U kunt met dit formulier een gezamenlijke taxatie aanvragen voor een onroerende zaak.

Let op!

  • Per 1 januari 2016 is het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) opgericht. Een van de doelen is de objectiviteit en kwaliteit van taxatiewerkzaamheden en -rapporten te verhogen. De Belastingdienst heeft het formulier aangepast waarmee u bij ons een verzoek om gezamenlijke taxatie indient. Aanvraagformulieren met een ouder versiekenmerk dan *4FOL worden niet meer in behandeling genomen. Gebruik daarom altijd het formulier op deze pagina.
  • Bent u van plan de onroerende zaak te verkopen aan derden? Of geldt bij het bepalen van de belasting een vaste waarde voor de onroerende zaak (bijvoorbeeld de WOZ-waarde voor een woning bij de erf- of schenkbelasting)? Dan kunt u geen gezamenlijke taxatie aanvragen.

Hoe werkt een gezamenlijke taxatie?

Bij een gezamenlijke taxatie schatten een taxateur die u zelf aanwijst en een taxateur van de Belastingdienst samen de waarde van de onroerende zaak. Wij werken slechts in bepaalde gevallen mee aan een taxatie en beslissen hierover op grond van de informatie die u in uw aanvraag verstrekt.

U kunt een gezamenlijke taxatie aanvragen als:

  • de  taxateur die namens u optreedt, zich houdt aan de gedrags- en beroepsregels en de vereisten die de AFM stelt aan een  taxatierapport
    Het heeft de voorkeur dat deze taxateur is ingeschreven in het NRVT.
  • er een overdracht of overgang van een onroerende zaak plaatsvindt tussen u en een gelieerde partij
  • er een overdracht of overgang van een onroerende zaak heeft plaatsgevonden tussen u en een gelieerde partij
  • er een verschil van inzicht is of kan ontstaan tussen u en de Belastingdienst over de waarde van een onroerende zaak
  • de gezamenlijke taxatie namens alle belanghebbenden wordt gedaan

Invulinstructie

U kunt dit formulier op uw computer invullen. Hiervoor hebt u Adobe Reader versie 9.0 of hoger nodig. Daarna moet u het formulier afdrukken, ondertekenen en versturen.

Stuur het formulier en eventuele bijlagen naar gezamenlijketaxatie@belastingdienst.nl. Of per post naar: 

Belastingdienst
Administratie GT
Postbus 4486
6401 CZ Heerlen

Problemen met invullen?

U kunt het formulier het beste op een computer invullen. Wij kunnen een goede werking op een tablet of smartphone niet garanderen. Lukt het niet om het formulier op uw computer in te vullen? Sla het formulier dan eerst op. Dit doet u door met de rechtermuisknop op de link van het formulier te klikken en te kiezen voor 'Doel opslaan' (deze term kan per browser anders zijn).

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.