Formulieren voor uitgesloten en buitenlandse platformexploitanten

Met deze formulieren doet u een aanvraag voor een beschikking 'Uitgesloten platform' of meldt u zich aan als buitenlands platformexploitant.

Status uitgesloten platform aanvragen

Met het formulier ‘Aanvraag Status Uitgesloten platformexploitant’ vraagt u een beschikking ‘Uitgesloten platform’ aan. Om de beschikking aan te vragen moet u een in Nederland gevestigde platformexploitant zijn. Dit betekent dat u fiscaal ingezetene van Nederland moet zijn die een digitaal platform exploiteert.

Stuur dit formulier en eventueel de bijlage per e-mail naar:
DAC7.EPO@belastingdienst.nl

Aanmelden als buitenlands platformexploitant

Met het formulier ‘Aanmelding Buitenlandse platformexploitant’ meldt u zich aan als buitenlands platformexploitant bij de Belastingdienst. Dit doet u als u in Nederland wilt voldoen aan uw DAC7-verplichting.

Stuur dit formulier en eventueel de bijlage per e-mail naar:
DAC7.FPO@belastingdienst.nl

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.