Inkomensverklaring 2015 kwalificerende buitenlandse belastingplichtige

Downloaden

Het PDF-bestand kunt u lezen met Adobe Reader. Deze kunt u downloaden bij Adobe. De Belastingdienst is niet verantwoordelijk voor installatie en gebruik van de reader.

2016

Voor 2016 zie: Inkomensverklaring voor buitenlandse belastingplichtigen 2016
Vertalingen 2016 / Translations 2016 / Übersetzungen 2016: zie: Vertalingen inkomensverklaringen 2016

2015

Engels / Englisch

'Personal income statement 2015 eligible foreign taxpayer

Duits / Deutsch

Einkommenserklärung 2015 Beschränkt steuerpflichtige Steuerausländer'

Andere talen / other languages / andere Sprachen / d'autres langues

Andere EU-taal

.

Op dit overzicht vult u de inkomsten in, die niet in Nederland belast zijn. U hebt deze inkomensverklaring nodig als u aangifte doet als kwalificerende buitenlandse belastingplichtige. U moet dan voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U woont in een EU-land, in Liechtenstein, Noorwegen, IJsland, Zwitserland, op Bonaire, Sint Eustatius of Saba.
  • Uw inkomen is minimaal voor 90% belast in Nederland.
  • U hebt een inkomensverklaring van de belastingdienst van uw woonland.

Hoe werkt het?

Bent u en/of uw fiscaal partner kwalificerende buitenlandse belastingplichtige?

Vul dan het formulier ‘Inkomensverklaring 2015 kwalificerende buitenlandse belastingplichtige’ in, druk het af, en laat het ondertekenen en stempelen door de belastingdienst van uw woonland.

Let op!

Zorg dat de barcode op het formulier dat u opstuurt duidelijk leesbaar is.

Stuur het formulier naar:

Belastingdienst/kantoor Buitenland
Postbus 2577
6401 DB Heerlen

Meer informatie over deze inkomensverklaring en de gevolgen van kwalificerende buitenlandse belastingplicht leest u in de toelichting.

U kunt ook het formulier 'Personal income statement 2015 eligible foreign taxpayer' of 'Einkommenserklärung 2015 Beschränkt steuerpflichtige Steuerausländer' gebruiken, of voor een andere EU-taal kiezen. 

Hieronder staat informatie in het Pools.

Zaświadczenie o dochodach za rok 2015 Podatnik zagraniczny kwalifikujący się do ulg

W poniższym formularzu należy podać dochody, które nie podlegają opodatkowaniu w Holandii. Zaświadczenie o dochodach będzie ci potrzebne, kiedy rozliczasz się z podatku na zasadach dla podatników zagranicznych kwalifikujących się do ulg w Holandii. Podatnikiem zagranicznym kwalifikującym się do ulg jesteś wówczas, gdy spełniasz następujące warunki:

  • twoje miejsce zamieszkania znajduje się na terytorium Unii Europejskiej, Liechtensteinu, Norwegii, Islandii, Szwajcarii, Bonaire, Sint Eustatius lub Saby
  • co najmniej twoich 90% dochodów podlega opodatkowaniu w Holandii
  • możesz okazać zaświadczenie o dochodach wystawione przez właściwy urząd skarbowy w kraju twego zamieszkania

Uwaga!

Upewnij się, że kod kreskowy na formularzu, który wysyłasz, jest wyraźnie czytelny.

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.