Rekenhulp betalingsregeling bijzonder uitstel

Downloaden

De pdf kunt u lezen met Adobe Reader. Deze kunt u downloaden bij Adobe. De Belastingdienst is niet verantwoordelijk voor installatie en gebruik van de reader.

Hebt u gebruikgemaakt van het bijzonder uitstel van betaling vanwege de coronacrisis? Dan hebt u tijdens het bijzonder uitstel een belastingschuld opgebouwd. Van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2027 krijgt u de tijd om deze belastingschuld af te betalen met een betalingsregeling. U betaalt elke maand een vast bedrag aan ons, plus invorderingsrente.

Wilt u tussentijds extra afbetalen? Dan blijft uw maandbedrag gelijk, maar wordt de looptijd van uw betalingsregeling korter. Wilt u dat wij in plaats daarvan uw maandbedrag aanpassen? Dan moet u daarvoor een verzoek doen.

Als de looptijd van de betalingsregeling korter wordt of het maandbedrag lager, levert dat u een rentevoordeel op.

Met deze rekenhulp kunt u het volgende berekenen:

  • uw maandbedrag
  • het totaalbedrag, inclusief invorderingsrente
  • de looptijd van uw afbetaling
  • de einddatum van uw afbetaling

De uitkomsten van de rekenhulp hangen af van de gegevens die u zelf invult. U krijgt nog 1 of meer overzichten van uw belastingschuld door het bijzonder uitstel. De bedragen in de overzichten kunnen anders zijn dan de uitkomsten van de rekenhulp.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.