Veelgestelde vragen

Aangifte tot wederuitvoer: Geldt de verplichting voor het indienen van een aangifte tot wederuitvoer in de hele EU?
Aangifte tot wederuitvoer: Geldt de verplichting voor het indienen van een aangifte tot wederuitvoer in de hele EU?

Ja, de verplichting volgt uit wetgeving, en die is van toepassing in de hele EU.

Aangifte tot wederuitvoer: Hoe wordt de uitgang bevestigd voor goederen waarvoor een aangifte tot wederuitvoer is ingediend?
Aangifte tot wederuitvoer: Hoe wordt de uitgang bevestigd voor goederen waarvoor een aangifte tot wederuitvoer is ingediend?

Het antwoord op deze vraag is afhankelijk van het feit of er volgend op de aangifte tot wederuitvoer een aangifte voor extern douanevervoer wordt ingediend of niet.

Het alternatief is: Het bevestigen van de uitgang bij een aangifte tot wederuitvoer gebeurt op dezelfde manier als bij een uitvoeraangifte.

Aangifte tot wederuitvoer: Hoe wordt het uitgaan van goederen, waarvoor een aangifte tot wederuitvoer is gedaan, bevestigd in situaties waarbij de goederen vervolgens onder extern douanevervoer worden geplaatst?
Aangifte tot wederuitvoer: Hoe wordt het uitgaan van goederen, waarvoor een aangifte tot wederuitvoer is gedaan, bevestigd in situaties waarbij de goederen vervolgens onder extern douanevervoer worden geplaatst?

Het uitgaan van goederen wordt bevestigd op het moment dat de goederen onder extern douanevervoer worden geplaatst en de aangifte voldoet aan de voorwaarden voor deze onmiddellijke bevestiging.

Aangifte tot wederuitvoer: Is er een overgangsperiode voor de verplichting voor het indienen van een aangifte tot wederuitvoer?
Aangifte tot wederuitvoer: Is er een overgangsperiode voor de verplichting voor het indienen van een aangifte tot wederuitvoer?

Nee, er geldt geen overgangsperiode. De verplichting geldt vanaf 1 mei 2016.

Aangifte tot wederuitvoer: Wat zijn de gevolgen voor de Geautomatiseerde Periodieke Aangifte (GPA) door de verplichting voor het indienen van een aangifte tot wederuitvoer?
Aangifte tot wederuitvoer: Wat zijn de gevolgen voor de Geautomatiseerde Periodieke Aangifte (GPA) door de verplichting voor het indienen van een aangifte tot wederuitvoer?

Er zijn geen gevolgen voor de GPA.

Ik wil accijnsgoederen vervoeren, waarvoor de accijns nog niet is betaald. Hoe kan ik dat regelen?
Ik wil accijnsgoederen vervoeren, waarvoor de accijns nog niet is betaald. Hoe kan ik dat regelen?

Voor het vervoeren van accijnsgoederen waarvoor de accijns nog niet is betaald, gebruikt u het EMCS-automatiseringssysteem. 

Lees meer over het vervoeren van accijnsgoederen bij Douane voor bedrijven, Accijns en verbruiksbelasting, EMCS.

Veelgestelde vragen over EMCS, en de antwoorden daarop, staan op het Informatieblad Accijns-EMCS.

Als ik door een havenautoriteit word verplicht een havenmelding in te sturen via het havensysteem, moet ik dan de andere meldingen ook via dit havensysteem doen?
Als ik door een havenautoriteit word verplicht een havenmelding in te sturen via het havensysteem, moet ik dan de andere meldingen ook via dit havensysteem doen?

Nee, alleen de berichten over vervoermiddelgegevens die onder de richtlijn vallen moet u melden via het systeem dat de havenautoriteit voorschrijft. Dit is vaak het Port Community Systeem van de haven. Voor andere meldingen, zoals de overige meldingsformaliteiten van de Douane en bemannings- en/of passagiersgegevens, geldt deze verplichting niet.

Voor deze andere meldingen kunt u dus kiezen hoe u deze doet: via het Port Community Systeem, een softwareleverancier, of rechtstreeks. Doet u een rechtstreekse melding? Dan moet u wel een koppeling met het MSW hebben. En u moet de gegevens aanleveren volgens de voorgeschreven berichtspecificaties.

Bijzondere regelingen: Blijft de vergunningaanvraag op aangifte na 1 mei 2016 bestaan?
Bijzondere regelingen: Blijft de vergunningaanvraag op aangifte na 1 mei 2016 bestaan?

Ja, voor alle bijzondere regelingen, met uitzondering van douane-entrepot en douanevervoer, blijft de aanvraag van een vergunning op aangifte mogelijk. Voor een aantal van deze bijzondere regelingen gelden voor deze manier van aangifte doen wel uitzonderingen en specifieke regels.

 

Bijzondere regelingen: Hoe om te gaan met Behandeling onder douanetoezicht (BOD) na 1 mei 2016?
Bijzondere regelingen: Hoe om te gaan met Behandeling onder douanetoezicht (BOD) na 1 mei 2016?

De handelingen die nu plaatsvinden onder de regeling BOD kunnen na 1 mei 2016 worden voortgezet onder de douaneregeling Actieve veredeling (AV). Vergunninghouders BOD moeten na 1 mei 2016 wel aangifte doen voor plaatsing onder de douaneregeling Actieve veredeling. Aangiften tot plaatsing onder de douaneregeling BOD worden na die datum niet meer geaccepteerd.

Brengt u de goederen na de veredeling in het vrije verkeer? Doe dan voor de berekening van de douaneschuld een beroep op de heffingsgrondslagen die op het moment van plaatsing in het vrije verkeer gelden. U moet de douaneschuld over de behandelde goederen dus betalen.

De douane zal de vergunningen BOD vanaf 1 mei 2016 gaan herbeoordelen en eventueel omzetten in een vergunning Actieve veredeling. Als vergunninghouder BOD kunt u na 1 mei 2016 ook zelf al een aanvraag indienen voor een vergunning Actieve veredeling.

 

Bijzondere regelingen: Hoe om te gaan met vergunning Actieve veredeling/Teruggaaf (AV/T) na 1 mei 2016, als de goederen geplaatst zijn vóór 1 mei 2016?
Bijzondere regelingen: Hoe om te gaan met vergunning Actieve veredeling/Teruggaaf (AV/T) na 1 mei 2016, als de goederen geplaatst zijn vóór 1 mei 2016?

Voor goederen die geplaatst zijn vóór 1 mei 2016, blijven de regels van het Communautair Douanewetboek (CDW) ook na deze datum gelden. Dat betekent dat u die goederen kunt uitvoeren en daarna een verzoek om terugbetaling kunt doen.

De vergunning AV/T blijft tot de herbeoordeling en eventuele omzetting naar een vergunning AV nog geldig na 1 mei 2016, in ieder geval tot het einde van de geldigheidsduur. Vanaf 1 mei 2016 wordt deze vergunning aangemerkt als een vergunning Actieve veredeling (AV).

Het staat u uiteraard vrij om na 1 mei 2016 zelf al een aanvraag in te dienen voor een vergunning Actieve veredeling ter vervanging van de vergunning AV/T.

Vanaf 1 mei 2016 moet u:

 • een plaatsingsaangifte doen voor de regeling Actieve veredeling
 • zekerheid stellen
 • een aanzuiveringsafrekening indienen

De regels van het Douanewetboek van de Unie (DWU) zijn namelijk na deze datum volledig van toepassing, ook al bent u nog in bezit van een vergunning AV/T.

De regeling Actieve veredeling/Teruggaaf kan na 1 mei 2016 niet meer worden gebruikt bij plaatsing van goederen. Aangiften voor die douaneregelingen worden na die datum niet meer geaccepteerd.

 

Bijzondere regelingen: Hoe wordt de douaneschuld na 1 mei 2016 berekend als goederen geplaatst zijn geweest onder Actieve veredeling (AV) en in het vrije verkeer worden gebracht?
Bijzondere regelingen: Hoe wordt de douaneschuld na 1 mei 2016 berekend als goederen geplaatst zijn geweest onder Actieve veredeling (AV) en in het vrije verkeer worden gebracht?

In de aanvraag voor de vergunning Actieve veredeling (AV) moet u een keuze maken voor:

 • de toepassing van de heffingsgrondslagen bij het in het vrije verkeer brengen
 • de toepassing van de heffingsgrondslagen geldend op het moment van plaatsing onder de douaneregeling Actieve veredeling

Zijn de vergunningen Behandeling onder douanetoezicht (BOD) en Actieve veredeling onder schorsing (AV/S) nog niet omgezet naar een DWU-vergunning AV? Geef dan in uw aangifte voor het vrije verkeer aan voor welke methode van schuldberekening u wilt kiezen. 

Bij BOD- vergunningen is dan artikel 85 lid 1 Douanewetboek van de Unie (DWU) van toepassing, heffingsgrondslagen toepassen die gelden op het moment van plaatsing onder de douaneregeling in het vrije verkeer brengen.

 

Bijzondere regelingen: Als niet-Uniegoederen moeten worden vernietigd, bijvoorbeeld niet-Uniegoederen die zijn opgeslagen in een douane-entrepot of in een Ruimte voor tijdelijke opslag (RTO), is dan een vergunning AV noodzakelijk?
Bijzondere regelingen: Als niet-Uniegoederen moeten worden vernietigd, bijvoorbeeld niet-Uniegoederen die zijn opgeslagen in een douane-entrepot of in een Ruimte voor tijdelijke opslag (RTO), is dan een vergunning AV noodzakelijk?

Ja, alle vernietigingen van goederen die zich bevinden onder douanetoezicht moeten plaatsvinden onder de regeling Actieve veredeling (AV). Dat geldt bijvoorbeeld ook voor niet-Uniegoederen die geplaatst zijn onder de douaneregeling Tijdelijke invoer. 

Dit betekent dat u een aanvraag moet doen voor een vergunning AV. 
Vervolgens moet u een aangifte doen tot plaatsing onder de douaneregeling AV. 
De vergunning AV kunt u eventueel op de plaatsingsaangifte aanvragen, maar u zou het ook doorlopend (op model) kunnen aanvragen.

 

Bindende tariefinlichting (BTI) / Bindende oorsprongsinlichtingen (BOI): De houder is ook verplicht zich te houden aan de BTI/BOI. Hoe werkt dit in de praktijk? Wat is de positie van een douaneagent? Wat te doen als hij geen informatie krijgt van de importeur of exporteur, of is dit controleerbaar bij douane?
Bindende tariefinlichting (BTI) / Bindende oorsprongsinlichtingen (BOI): De houder is ook verplicht zich te houden aan de BTI/BOI. Hoe werkt dit in de praktijk? Wat is de positie van een douaneagent? Wat te doen als hij geen informatie krijgt van de importeur of exporteur, of is dit controleerbaar bij douane?

De houder moet aangeven of hij in het bezit is van een geldige BTI- of BOI-beschikking (respectievelijk een bindende tariefinlichting en bindende oorsprongsinlichtingen). Van mkb-, maar ook bij multinationale organisaties kun je verwachten ze weten dat er en welke BTI’s of BOI’s worden afgegeven. 

Het is de gezamenlijke verantwoordelijkheid van zowel belanghebbende, houder, vertegenwoordigde als douaneagent of vertegenwoordiger om op de juiste manier douaneaangifte te doen. Daar valt ook het correct aangegeven van een betrokken BTI of BOI onder.

 

Bindende tariefinlichting (BTI) / Bindende oorsprongsinlichtingen (BOI): In welk vak van de aangifte moet de BTI worden aangegeven?
Bindende tariefinlichting (BTI) / Bindende oorsprongsinlichtingen (BOI): In welk vak van de aangifte moet de BTI worden aangegeven?

Vermeld bij een aangifte AGS (aangiftesysteem AGS) in vak 44 de bescheidcode C626 en het BTI-nummer.Bij een aangifte GPA wordt in een van de velden H.13 tot en met H.16 in het standaardrecord de bescheidcode C626 opgenomen. Deze velden hebben vaak geen mogelijkheid of ruimte om het BTI-nummer te vermelden. In dat geval wordt het BTI-nummer in de bedrijfsadministratie geregistreerd. Dit is maatwerk.

Bindende tariefinlichting (BTI) / Bindende oorsprongsinlichtingen (BOI): Waarom wordt voor BTI's wel een elektronische werkwijze gebruikt en voor BOI's niet?
Bindende tariefinlichting (BTI) / Bindende oorsprongsinlichtingen (BOI): Waarom wordt voor BTI's wel een elektronische werkwijze gebruikt en voor BOI's niet?

In sommige situaties vergt het gebruik van elektronische gegevensverwerkingstechnieken buitensporige inspanningen van de douane en marktdeelnemers. Dan is het gebruik van andere middelen toegestaan. BOI’s zijn een uitzondering op de bepalingen over een papierloze omgeving voor douane en bedrijfsleven. Dit komt door het lage aantal BOI’s dat jaarlijks wordt afgegeven.

 

Bindende tariefinlichting (BTI) / Bindende oorsprongsinlichtingen (BOI): Wat gebeurt er met tegenstrijdige BTI’s of BOI’s die door verschillende lidstaten zijn afgegeven na 1 mei 2016?
Bindende tariefinlichting (BTI) / Bindende oorsprongsinlichtingen (BOI): Wat gebeurt er met tegenstrijdige BTI’s of BOI’s die door verschillende lidstaten zijn afgegeven na 1 mei 2016?

Als:

 • de Europese Commissie verschillen constateert tussen afgegeven BTI’s of BOI’s voor identieke of soortgelijke goederen respectievelijk in gelijke situaties, of
 • de douaneautoriteiten een indelingsgeschil/oorsprongsgeschil niet hebben kunnen oplossen,

dan komt dit op de agenda van de vergadering van het Comité DWU.

De Commissie stelt dan direct een schorsing in over de afgegeven BTI’s/ BOI’s (artikel 34, lid 10, DWU). Dit betekent dat er geen beschikkingen over BTI’s worden afgegeven voor goederen waarvoor binnen de EU uiteenlopende tariefindelingen of oorsprongsbepalingen zijn vastgesteld. Dit geldt vanaf de datum waarop de Commissie de afgevende douaneautoriteiten op de hoogte heeft gebracht tot de juiste en uniforme indeling of oorsprong kan worden gegarandeerd. 

De juiste en uniforme tariefindeling of oorsprongsbepaling komt uiterlijk binnen 120 dagen na de mededeling van de Commissie op de agenda van het Comité DWU. Zodra de schorsing is ingetrokken, brengt de Commissie de douaneautoriteiten daarvan op de hoogte (artikel 23 UVo.DWU).

 

Bindende tariefinlichting (BTI) / Bindende oorsprongsinlichtingen (BOI): Wordt het mogelijk om een BTI elektronisch aan te vragen via een eigen systeem of alleen via het systeem van de Belastingdienst?
Bindende tariefinlichting (BTI) / Bindende oorsprongsinlichtingen (BOI): Wordt het mogelijk om een BTI elektronisch aan te vragen via een eigen systeem of alleen via het systeem van de Belastingdienst?

Vanaf oktober 2018kunnenaanvragen voor BTI’s via het Europese Trader Portal digitaal worden ingediend. Nu wordt het Europese eBTI-systeem al gebruikt. De digitale aanvragen voor BTI’s worden daarin verwerkt. De douane neemt geen maatregelen voor het digitaal aanvragen van BTI's.

 

Douanewaarde: Hoe zit het met invoer van groenten en fruit en de dagwaarde? Blijft deze nog wel van toepassing?
Douanewaarde: Hoe zit het met invoer van groenten en fruit en de dagwaarde? Blijft deze nog wel van toepassing?

Ook na 1 mei 2016 blijft de mogelijkheid bestaan om de dagwaarde en de eenheidswaarde toe te passen. De wettelijke specifieke voorschriften van aan bederf onderhevige goederen is niet uitgewerkt in de DWU zelf, maar in artikel 142, lid 6 UVo.DWU.

 

Douanewaarde: Kunnen douane-expediteurs ook forfaits gebruiken?
Douanewaarde: Kunnen douane-expediteurs ook forfaits gebruiken?

Het gebruik van forfaits (vereenvoudigingen) is in de DWU in artikel 73 vermeld. In principe kan iedereen gebruikmaken van forfaits. Je moet dan wel voldoen aan een aantal formele en materiële vereisten.

Deze vergunning kan op grond van art 71 lid 1 GVo.DWU worden verleend als aan de volgende voorwaarden is voldaan (formele vereisten):

 • De aanvraag voor een vergunning vereenvoudigde aangifte brengt onevenredige administratieve kosten met zich mee.
 • De vastgestelde douanewaarde zal niet sterk afwijken van de waarde die wordt vastgesteld als die toestemming niet was verleend.

Daarnaast moet de aanvrager op basis van art. 71 lid 2 GVo.DWU ook aan de volgende voorwaarden voldoen:

 • Hij voldoet aan het in artikel 39 a DWU.
 • Hij voert een boekhouding die in overeenstemming is met de algemeen aanvaarde boekhoudkundige beginselen van de lidstaat waar de boekhouding wordt gevoerd en die bedrijfscontroles zal vergemakkelijken. De boekhouding voorziet in een historische gegevensregistratie die een controlespoor vormt vanaf het moment van gegevensinvoer.
 • Hij heeft een administratieve organisatie die in overeenstemming is met de soort en de omvang van de bedrijfsactiviteiten en geschikt is voor het beheer van de goederenstroom. Daarnaast beschikt hij over een systeem van interne controles waarmee onrechtmatige of frauduleuze transacties kunnen worden opgespoord.

Deze vergunning kan alleen worden verleend aan een aangever in formele zin. Dit is de persoon die in eigen naam en voor eigen rekening aangifte doet of de persoon die bij directe of indirecte vertegenwoordiging als aangever wordt aangemerkt.

Of een douane-expediteur handelend als logistiek dienstverlener aan deze vereisten voldoet, moet worden beoordeeld in zijn rol van aangever. Een logistiek dienstverlener c.q. aangever zou voor de kosten die worden gemaakt voor het vervoer aan de vereisten kunnen voldoen. De logistiek dienstverlener c.q. aangever heeft dan bij wijze van spreken het vervoer zelf georganiseerd, beschikt over de gegevens en handelsbescheiden en beheert hierover een administratie. Deze formele aspectenworden beoordeeld door de douanekantoren. Na deze beoordeling volgt een materiële beoordeling door het Landelijk Waarde Team van Douane Rotterdam Rijnmond.

 

Douanewaarde: Wat gebeurt er als een partij goederen meerdere keren wordt verkocht voordat deze per schip in Rotterdam aankomt? Is dan de laatste verkoop de invoerwaarde?
Douanewaarde: Wat gebeurt er als een partij goederen meerdere keren wordt verkocht voordat deze per schip in Rotterdam aankomt? Is dan de laatste verkoop de invoerwaarde?

In de nieuwe conceptguidance van de Europese Unie worden nieuwe aanwijzingen gegeven. In het bijgevoegde memo Douane Landelijk Kantoor van 15 april 2016 is uitgegaan van deze aanwijzingen en zijn nieuwe voorbeelden gegeven . Elk geval moet apart beoordeeld worden. 

Degene die de aangifte doet moet aan de wetgeving voldoen en moet alle gegevens en documenten overleggen aan de douane. Indien nodig, neem contact op met de Douane het regiokantoor en/of het Landelijk Waarde Team van Douane Rotterdam Rijnmond.

 

Douanewaarde: Wat moet er in het contract staan om aan de overgangsbepaling voor de transactiewaarde en first-sale-of-export te voldoen?
Douanewaarde: Wat moet er in het contract staan om aan de overgangsbepaling voor de transactiewaarde en first-sale-of-export te voldoen?

In artikel 347 UVo.DWU is een overgangsbepaling opgenomen. Het is mogelijk om nog tot en met 31 december 2017 gebruik te maken van de eerdere transactie, als de persoon namens wie de aangifte wordt ingediend door een vóór 18 januari 2016 gesloten overeenkomst is gebonden. Er wordt niet verwezen naar een contract, de wettekst spreekt van overeenkomst. 

Bedrijven die nu al gebruikmaken van een eerdere transactie, die is aanvaard door het Landelijk Waarde Team, voldoen van de voorwaarden in dit artikel. Er mogen dan geen veranderingen ten opzichte van de bestaande situatie zijn. Zie ook: memo van het Douane Landelijk Kantoor van 27 januari 2016.

Zie: DWU - memo artikel 70 DWU, artikelen 128 en 347 Uvo DWU - Douanewaarde (van Douane landelijk kantoor)

 

Douanewaarde: Welke factuur voor de douanewaarde moet je gebruiken bij een back2back-order als de goederen intra-EU al doorverkocht zijn voordat de goederen zijn binnengebracht? De intracommunautaire leveringfactuur of de factuur tussen verkoper buiten de EU en importeur in de EU?
Douanewaarde: Welke factuur voor de douanewaarde moet je gebruiken bij een back2back-order als de goederen intra-EU al doorverkocht zijn voordat de goederen zijn binnengebracht? De intracommunautaire leveringfactuur of de factuur tussen verkoper buiten de EU en importeur in de EU?

In de nieuwe conceptguidance van de Europese Unie worden nieuwe aanwijzingen gegeven. In het bijgevoegde memo Douane Landelijk Kantoor van 15 april 2016 is uitgegaan van deze aanwijzingen en zijn nieuwe voorbeelden gegeven. Elk geval moet apart worden beoordeeld. Degene die de aangifte doet moet aan de wetgeving voldoen en moet alle gegevens en documenten overleggen aan de douane. Indien nodig, neem op met de Douane het regiokantoor en/of het Landelijk Waarde Team van Douane Rotterdam Rijnmond.

 

Douanewaarde: Zijn door de ECB vastgestelde wisselkoersen in alle lidstaten hetzelfde?
Douanewaarde: Zijn door de ECB vastgestelde wisselkoersen in alle lidstaten hetzelfde?

De door de ECB vastgestelde wisselkoersen zijn in alle lidstaten hetzelfde, voor zover het gaat om de landen met de euro als munteenheid.

 

Gaan de meldingen voor de Douane niet meer rechtstreeks als het MSW in gebruik is?
Gaan de meldingen voor de Douane niet meer rechtstreeks als het MSW in gebruik is?

De maritieme vervoermiddelberichten worden nu aan het MSW gemeld via de systemen van de havenautoriteit. Vanaf het moment dat deze gegevens alleen via het MSW worden aangeleverd, kunnen ze niet meer rechtstreeks aan de Douane gemeld worden.

Voor de ladinggegevens voor de processen ‘Binnenbrengen’, ‘Uitgaan’ en ‘Proviandering’, geldt dat u deze met ingang van 1 mei 2017 ook moet aanleveren aan het MSW. Vanuit het MSW worden deze gegevens vastgelegd in de verschillende douanesystemen.

 

Geldt de meldplicht van schepen die naar andere havens doorvaren nog?
Geldt de meldplicht van schepen die naar andere havens doorvaren nog?

De meldplicht zoals deze nu per haven is vastgelegd, verandert niet.

Ik wil me bij het doen van een aangifte laten vertegenwoordigen. Wat kan een douaneagent voor mij doen?
Ik wil me bij het doen van een aangifte laten vertegenwoordigen. Wat kan een douaneagent voor mij doen?

Lees meer over vertegenwoordiging bij uitvoer en wederuitvoer als u als exporteur gebruik wilt maken van een douaneagent.

Hoe krijg ik de bevestigingsberichten van de Douane?
Hoe krijg ik de bevestigingsberichten van de Douane?

De berichten die de Douane terugstuurt (SW2B-bericht), gaan voortaan via het MSW. Het MSW levert de berichten af bij de indiener van het oorspronkelijke bericht.

Ik heb een apparaat gekocht buiten de EU. Moet ik dan belasting betalen?
Ik heb een apparaat gekocht buiten de EU. Moet ik dan belasting betalen?

Apparaten voor eigen gebruik

U neemt het apparaat zelf mee naar Nederland en het apparaat is bestemd voor eigen gebruik.
Als u aankomt in de Nederland mag u zonder betalen van douanerechten en omzetbelasting(btw) meenemen: goederen van buiten de EU die niet meer waarde hebben dan € 430.

Komt u in de Europese Unie aan over land of met een privé-schip of privé-vliegtuig? Dan hoeft geen belasting te betalen als de goederen niet meer waard zijn dan € 300.

Hebt u er meer voor betaald, dan betaalt u over het hele bedrag belasting. Het gaat om douanerecht en omzetbelasting. Hoeveel belasting u betaalt, is afhankelijk van het soort apparaat en de waarde van het apparaat.

Apparaten voor gebruik in een organisatie of een onderneming

U moet belasting betalen: douanerecht, omzetbelasting en eventueel anti-dumpheffing. Hoeveel belasting u betaalt, is afhankelijk van het soort apparaat en de waarde van het apparaat.

Zie ook

Ik heb een apparaat gekocht buiten de EU. Moet ik dan belasting betalen?
Ik heb een apparaat gekocht buiten de EU. Moet ik dan belasting betalen?

Apparaten voor eigen gebruik

U neemt het apparaat zelf mee naar Nederland en het apparaat is bestemd voor eigen gebruik.
Als u aankomt in de Nederland mag u zonder betalen van douanerechten en omzetbelasting (btw) meenemen: goederen van buiten de EU die niet meer waarde hebben dan € 430.

Komt u in de Europese Unie aan over land of met een privé-schip of privé-vliegtuig? Dan hoeft geen belasting te betalen als de goederen niet meer waard zijn dan € 300.

Hebt u er meer voor betaald, dan betaalt u over het hele bedrag belasting. Het gaat om douanerecht en omzetbelasting. Hoeveel belasting u betaalt, is afhankelijk van het soort apparaat en de waarde van het apparaat.

Apparaten voor gebruik in een organisatie of een onderneming

U moet belasting betalen: douanerecht, omzetbelasting en eventueel anti-dumpheffing. Hoeveel belasting u betaalt, is afhankelijk van het soort apparaat en de waarde van het apparaat.

Zie ook

 

Is Nederland de enige lidstaat die het MSW implementeert?
Is Nederland de enige lidstaat die het MSW implementeert?

Nee, alle Europese lidstaten met zeehavens moeten het MSW invoeren.

Mag ik geld invoeren in Nederland?
Mag ik geld invoeren in Nederland?

Uit niet-EU-land

Komt u Nederland binnen met € 10.000 of meer uit een niet-EU-land? Dan moet u dat geld aangeven bij de Douane.

Uit EU-land

Als u binnenkomt in Nederland uit een ander EU-land, mag u onbeperkt geld invoeren.

Zie ook 

Mag ik geld uitvoeren uit Nederland? En mag ik dat geld in het andere land op een bankrekening storten?
Mag ik geld uitvoeren uit Nederland? En mag ik dat geld in het andere land op een bankrekening storten?

Naar niet-EU-land

Als u € 10.000 of meer uitvoert, dan moet u dat geld aangeven bij de Douane. U mag dat geld in het land van bestemming op een bankrekening storten.

Let op!

Voor de invoer in dat andere Iand kunnen voorwaarden gelden. Vraag dat na bij de autoriteiten van het land waar u naartoe reist.

Naar EU-land

Als u vanuit Nederland naar een ander EU-land reist, mag u onbeperkt geld meenemen. U mag dat geld in het land van bestemming op een bankrekening storten. Wel gelden er speciale regels voor (spaar)geld in het buitenland (Europese spaarrenterechtlijn).

Let op!

Voor de invoer in het andere EU-Iand kunnen beperkende regels gelden. Vraag dat na bij de autoriteiten van het land waar u naartoe reist.

Zie ook 

Moet ik het bericht IMOFAL 1 en eventuele aanvullende gegevens ook nog schriftelijk naar de Douanepostbus in- en uitklaringen versturen?
Moet ik het bericht IMOFAL 1 en eventuele aanvullende gegevens ook nog schriftelijk naar de Douanepostbus in- en uitklaringen versturen?

Nee. De gegevens over de uitklaring worden via de havensystemen digitaal aangeleverd bij het MSW. Dit is het bericht NOD (Notification of Departure). Vanuit het MSW worden deze gegevens onder andere aan de Douane aangeleverd.

Moet ik het bericht IMOFAL3 ook digitaal indienen?
Moet ik het bericht IMOFAL3 ook digitaal indienen?

Ja, het IMOFAL3-bericht (de opgave scheepsvoorraden) moet u digitaal indienen.

Ruimte voor tijdelijke opslag (RTO): Is het mogelijk om grensoverschrijdend over te brengen tussen RTO's?
Ruimte voor tijdelijke opslag (RTO): Is het mogelijk om grensoverschrijdend over te brengen tussen RTO's?

Op dit moment is dat niet mogelijk in Nederland. Hierover moeten afspraken met andere lidstaten (LS) worden gemaakt.

 

Ruimte voor tijdelijke opslag (RTO): Is overbrenging van een RTO naar een douane-entrepot mogelijk?
Ruimte voor tijdelijke opslag (RTO): Is overbrenging van een RTO naar een douane-entrepot mogelijk?

Dat is niet mogelijk. Het is wel mogelijk om de tijdelijke opslag te beëindigen door de in RTO opgeslagen goederen onder de bijzondere regeling douane-entrepot te plaatsen.

 

Ruimte voor tijdelijke opslag (RTO): Moet bij een RTO een aangifte tijdelijke opslag (ATO) opgemaakt worden? Of is hier nog een vereenvoudiging voor mogelijk?
Ruimte voor tijdelijke opslag (RTO): Moet bij een RTO een aangifte tijdelijke opslag (ATO) opgemaakt worden? Of is hier nog een vereenvoudiging voor mogelijk?

Bij inslag in een RTO moet een ATO opgemaakt worden. Bij inslag in een RTO na de regeling douanevervoer (NCTS) kunnen de gegevens van de vervoersaangifte dienen als ATO.

 

Ruimte voor tijdelijke opslag (RTO): Moet bij een RTO een aangifte tot wederuitvoer gemaakt worden? Of kan dit nog wel met een vervoersdocument T1 als deze goederen de Unie verlaten?
Ruimte voor tijdelijke opslag (RTO): Moet bij een RTO een aangifte tot wederuitvoer gemaakt worden? Of kan dit nog wel met een vervoersdocument T1 als deze goederen de Unie verlaten?

Bij rechtstreekse wederuitvoer vanuit een RTO is geen aangifte tot wederuitvoer vereist; in alle overige gevallen wel.

 

Ruimte voor tijdelijke opslag (RTO): Moet bij een RTO zekerheid gesteld worden? Waar en hoe moet deze gesteld te worden?
Ruimte voor tijdelijke opslag (RTO): Moet bij een RTO zekerheid gesteld worden? Waar en hoe moet deze gesteld te worden?

Ja, voor een vergunning RTO moet zekerheid worden gesteld. De zekerheid wordt vastgesteld op het bedrag aan in- of uitvoerrechten en andere heffingen dat verschuldigd kan worden (referentiebedrag). 

Als zekerheidstelling plaatsvindt in de vorm van een doorlopende zekerheidstelling, is matiging mogelijk. Het bedrag van de zekerheid kan worden verminderd tot 50% of 30% van het referentiebedrag en in specifieke gevallen kan ontheffing van zekerheidstelling worden verleend. De daaraan gestelde voorwaarden zijn opgenomen in artikel 84 GVo.DWU (Vo. 2015/2446).

De procedure voor het stellen van zekerheid (hoe en waar) is opgenomen in onderdeel 27.00.00. van het Handboek Douane.

 

Staat in de Richtlijn 2010/65/EU beschreven hoe deze geïmplementeerd moet worden?
Staat in de Richtlijn 2010/65/EU beschreven hoe deze geïmplementeerd moet worden?

Nee, maar de lidstaten hebben wel afspraken ontwikkeld om een goede implementatie te stimuleren. Deze zijn niet verplicht. Nederland heeft deze afspraken wel aangehouden voor de afhandeling van meldingsformaliteiten.

Wat gebeurt er met de douanemeldingsformaliteiten?
Wat gebeurt er met de douanemeldingsformaliteiten?

De douanemeldingsformaliteiten blijven gelijk, alleen de vorm van het bericht verandert. U gebruikt hiervoor het WDO-datamodel.

Wat is EORI?
Wat is EORI?

EORI staat voor Economic Operators Registration and Identification number (registratie- en identieficatienummer van marktdeelnemer).

Dit nummer wordt toegekend aan elke rechtspersoon of natuurlijk persoon die in het kader van zijn bedrijf activiteiten uitvoert waardoor hij een relatie heeft met de Douane.

Zie ook

 

Wat is de rol van Rijkswaterstaat?
Wat is de rol van Rijkswaterstaat?

Rijkswaterstaat zorgt voor de implementatie en uitvoering van Richtlijn 2010/65/EU namens de minister van Infrastructuur en Milieu. In deze richtlijn staan vereenvoudigingen voor meldingsformaliteiten voor zeeschepen. Voor deze vereenvoudigingen wordt het MSW gebruikt.

Wat is een certificaat voor een Authorised Economic Operator (AEO)?
Wat is een certificaat voor een Authorised Economic Operator (AEO)?

Bedrijven die deelnemen aan het internationale handelsverkeer, kunnen bij de Douane de status van Authorised Economic Operator (AEO) aanvragen. De AEO-status geeft voordelen in het internationale handelsverkeer.

Wat is het grootste verschil met de afgelopen jaren?
Wat is het grootste verschil met de afgelopen jaren?

Alle meldingen aan de overheid, inclusief de melding over bemannings- en/of passagiersgegevens en scheepsvoorraden, doet u digitaal via 1 loket, het MSW.

Welke organisaties werken aan de implementatie van het MSW?
Welke organisaties werken aan de implementatie van het MSW?

De overheden Rijkswaterstaat, Douane, Koninklijke Marechaussee/Zeehavenpolitie en NCA SafeSeaNet werken samen aan het MSW.

Wie bouwt het MSW?
Wie bouwt het MSW?

Logius bouwt het MSW. Bedrijven en de overheid sluiten hierop aan.

Wie is er verantwoordelijk voor het juist insturen van het bericht IMOFAL3?
Wie is er verantwoordelijk voor het juist insturen van het bericht IMOFAL3?

Bij dit bericht is de indiener verantwoordelijk, dus de vervoerder of zijn agent. Hij wordt beschouwd als de aangever. Dit verandert niet.

Wie moet de gegevens aanleveren?
Wie moet de gegevens aanleveren?

De verantwoordelijkheid voor het juist, op tijd en volledig aanleveren van de vervoermiddelgegevens en de ladinggegevens verandert niet met de komst van het MSW. Alleen de manier van aanlevering verandert: niet meer rechtstreeks, maar via het MSW.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.