Veelgestelde vragen

Aanslag, voorlopige: Tot wanneer kan ik een verzoek of wijziging indienen voor een voorlopige aanslag?
Aanslag, voorlopige: Tot wanneer kan ik een verzoek of wijziging indienen voor een voorlopige aanslag?

U kunt het hele jaar op elk moment een voorlopige aanslag aanvragen of wijzigen. Na het jaar van de voorlopige aanslag kunt u nog een bepaalde periode een verzoek of wijziging indienen. Die periode stopt:

 • wanneer u de aangifte inkomstenbelasting van dat jaar hebt ingediend
 • op de uiterste inzenddatum

Uiterste inzenddatum voorlopige aanslag 2017
De voorlopige aanslag 2017 kunt u online aanvragen of wijzigen op Mijn Belastingdienst:

 • tot 1 april 2018 als u belasting terugkrijgt
 • tot 1 mei 2019 als u belasting of een bijdrage Zvw moet betalen

Let op!

Als u de voorlopige aanslag 2017 aanvraagt of wijzigt op papier, kunt u dat doen:

 • tot 15 maart 2018 als u belasting terugkrijgt
 • tot 15 april 2019 als u belasting of een bijdrage Zvw moet betalen

Uiterste inzenddatum voorlopige aanslag 2016
De voorlopige aanslag 2016 kunt u niet meer aanvragen of wijzigen als u belasting terugkrijgt. 

U kunt de voorlopige aanslag 2016 aanvragen of wijzigen op Mijn Belastingdienst:

 • tot 1 mei 2018 als u belasting of een bijdrage Zvw moet betalen

Let op!

Als u de voorlopige aanslag 2016 wijzigt op papier, kunt u dat doen:

 • tot 15 april 2018 als u belasting of een bijdrage Zvw moet betalen

Uiterste aanvraagdatum voorlopige aanslag 2015 of ouder
De voorlopige aanslag 2015 of ouder kunt u niet meer aanvragen of wijzigen.

Aanslag, voorlopige: Waarom wijkt mijn voorlopige aanslag af van mijn verzoek?
Aanslag, voorlopige: Waarom wijkt mijn voorlopige aanslag af van mijn verzoek?

Uw voorlopige aanslag wijkt af van uw verzoek, omdat toen wij het online formulier 'Verzoek of wijziging voorlopige aanslag 2016' maakten, nog niet alle nieuwe belastingwetgeving definitief was. Daarom hebben wij oude bedragen en tarieven moeten gebruiken.

Aanslag, voorlopige: Moet ik wat doen met mijn voorlopige aanslag als ik voor het eerst mijn AOW krijg?
Aanslag, voorlopige: Moet ik wat doen met mijn voorlopige aanslag als ik voor het eerst mijn AOW krijg?

Krijgt u voor het eerst uw AOW? Dan zijn 2 situaties mogelijk:

 • U krijgt uw voorlopige aanslag alléén voor de algemene heffingskorting.
  U hoeft niets te doen. Wij stoppen de uitbetaling van uw voorlopige aanslag automatisch vanaf de maand dat u uw AOW-uitkering ontvangt.
 • U krijgt uw voorlopige aanslag omdat u bepaalde kosten mag aftrekken, bijvoorbeeld voor uw eigen woning.
  U hoeft niets te doen. De uitbetaling van uw voorlopige aanslag loopt gewoon door.

 

Is het verplicht om met een modelovereenkomst te werken?
Is het verplicht om met een modelovereenkomst te werken?

Nee. Veel zzp'ers weten al op voorhand dat zij niet in loondienst werken, zoals de stukadoor bij particulieren thuis of een fotograaf die jaarlijks een teamdag van een bedrijf vastlegt. U hoeft in deze gevallen geen modelovereenkomst te gebruiken. Bij twijfel kan werken volgens een modelovereenkomst zekerheid geven aan de zzp'er en de opdrachtgever.

Moet ik nu bij elke opdracht een modelovereenkomst laten tekenen? Ook bij dezelfde opdrachtgever?
Moet ik nu bij elke opdracht een modelovereenkomst laten tekenen? Ook bij dezelfde opdrachtgever?

Nee, dat hoeft niet. Bestaat er geen twijfel over de aard van de arbeidsrelatie? Dan hebt u geen modelovereenkomst nodig. Wilt u een modelovereenkomst gebruiken, dan hoeft u deze niet te laten ondertekenen. Wel moet u vastleggen volgens welke modelovereenkomst u gaat werken. Stuur bijvoorbeeld de modelovereenkomst als bijlage mee in een mail waarin u onderling afspraken maakt. Of verwijs naar het kenmerknummer van de modelovereenkomst.

U en de opdrachtgever bepalen zelf of u schriftelijke overeenkomsten gebruikt en welke afspraken u hierin vastlegt. Wij staan daar buiten.

Ik ben directeur-grootaandeelhouder in loondienst bij mijn bv. Wat betekent het verdwijnen van de VAR voor mij?
Ik ben directeur-grootaandeelhouder in loondienst bij mijn bv. Wat betekent het verdwijnen van de VAR voor mij?

Bestaat er geen twijfel over de aard van de arbeidsrelatie? Dan is het werken volgens een modelovereenkomst niet nodig.

Met een VAR-dga kon u opdrachtgevers van uw bv zekerheid bieden dat ze geen loonheffingen voor u hoefden in te houden. Na 1 mei 2016 doet u dat met een modelovereenkomst.

Bij wie ligt het initiatief om een modelovereenkomst te gebruiken? Bij de zzp'er of de opdrachtgever?
Bij wie ligt het initiatief om een modelovereenkomst te gebruiken? Bij de zzp'er of de opdrachtgever?

Het initiatief voor het gebruik van een modelovereenkomst kan bij beiden liggen. Opdrachtgever en zzp'er moeten wel overeenstemming bereiken om te kunnen werken volgens een bepaalde modelovereenkomst.

Let op!

U hoeft alleen een modelovereenkomst te gebruiken als u twijfelt over de arbeidsrelatie en u zeker wilt weten dat er geen sprake is van loondienst. Het gebruik van een modelovereenkomst is niet verplicht.

 

Voor mijn situatie is er geen modelovereenkomst, maar ik wil wel zekerheid. Kan ik zelf een overeenkomst voorleggen aan de Belastingdienst?
Voor mijn situatie is er geen modelovereenkomst, maar ik wil wel zekerheid. Kan ik zelf een overeenkomst voorleggen aan de Belastingdienst?

Ja, als er geen modelovereenkomst voor uw situatie is, kunt u uw individuele overeenkomst ter beoordeling aan ons voorleggen. U moet dan ook een aantal gegevens meesturen. Als u niet alle gegevens meestuurt, kunnen wij uw verzoek niet in behandeling nemen.

Mail het verzoek om beoordeling van uw overeenkomst naar: alternatiefvar@belastingdienst.nl.

Moet een zzp'er voor elke klus en voor allerlei verschillende klussen opnieuw een overeenkomst opstellen en laten beoordelen?
Moet een zzp'er voor elke klus en voor allerlei verschillende klussen opnieuw een overeenkomst opstellen en laten beoordelen?

Het werken met een modelovereenkomst is niet verplicht. Bedenk dus eerst of u wel een modelovereenkomst nodig hebt. In veel gevallen is het duidelijk dat een zzp'er niet in loondienst werkt. Denk aan een schilder die steeds voor verschillende particulieren werkt. U hoeft in deze gevallen geen modelovereenkomst te gebruiken.

Wilt u wel een modelovereenkomst gebruiken, dan kunt u voor verschillende opdrachten dezelfde overeenkomst gebruiken als u deze opdrachten onder dezelfde voorwaarden aanneemt. De algemene modelovereenkomsten zijn geschikt voor opdrachten in allerlei branches. In de toelichting bij elke modelovereenkomst kunt u zien voor welke situaties de overeenkomst is bedoeld. Welke overeenkomst u kiest, bepalen de opdrachtgever en de opdrachtnemer samen.

Pas de modelovereenkomst zo nodig aan. Bij het beoordelen van de modelovereenkomsten hebben wij alleen gekeken naar de artikelen die van belang zijn voor de vraag of er sprake is van loondienst. Die artikelen hebben wij geel gemarkeerd. Deze artikelen mag u niet veranderen. Andere artikelen mag u wel veranderen, zo lang ze niet in strijd zijn met de gemarkeerde artikelen. U hoeft de aangepaste modelovereenkomst niet door ons te laten beoordelen.

U vindt de modelovereenkomsten bij Modelovereenkomst zoeken.
 

Kan ik de modelovereenkomsten aanpassen aan mijn eigen situatie?
Kan ik de modelovereenkomsten aanpassen aan mijn eigen situatie?

Ja, dat kan gedeeltelijk. Bij het beoordelen van de modelovereenkomsten hebben wij alleen gekeken naar de artikelen die van belang zijn voor de vraag of er sprake is van loondienst. Die artikelen hebben wij geel gemarkeerd. Deze artikelen mag u niet veranderen. Andere artikelen mag u wel veranderen, zo lang ze niet in strijd zijn met de gemarkeerde artikelen. Losse aanvullingen op de modelovereenkomst, zoals algemene voorwaarden, voorschriften en specificaties, mogen geen afbreuk doen aan de modelovereenkomst. U hoeft de aangepaste overeenkomst niet door ons te laten beoordelen.

Moet ik als zzp'er, nu de VAR is afgeschaft, nog steeds 3 opdrachtgevers hebben?
Moet ik als zzp'er, nu de VAR is afgeschaft, nog steeds 3 opdrachtgevers hebben?

Het hebben van meerdere opdrachtgevers was en is 1 van de omstandigheden die meewegen voor de vraag of u ondernemer bent. Bij modelovereenkomsten gaat het om de vraag of er sprake is van loondienst. Daarvoor is het aantal opdrachtgevers meestal niet van belang. Alleen bij tussenkomst en aanneming van werk is wel belangrijk dat u niet afhankelijk bent van 1 opdrachtgever, maar meerdere opdrachtgevers hebt. Zie ook de vraag 'Ik wil voorkomen dat de arbeidsrelatie wordt gezien als een fictieve dienstbetrekking voor aanneming van werk of tussenkomst. Dan is het van belang dat de zzp'er meerdere opdrachtgevers heeft. Hoe bewijs ik dat?

Is het bij een eenmalige opdracht ook nodig een overeenkomst op te stellen? Of is dat pas nodig bij langdurige opdrachten zoals interimklussen?
Is het bij een eenmalige opdracht ook nodig een overeenkomst op te stellen? Of is dat pas nodig bij langdurige opdrachten zoals interimklussen?

U hoeft alleen een modelovereenkomst te gebruiken als u twijfelt over de arbeidsrelatie en u zeker wilt weten dat er geen sprake is van loondienst.

Ook bij eenmalige opdrachten kan er sprake zijn van loondienst. Wilt u zekerheid dat de opdrachtgever geen loonheffingen hoeft in te houden? Dan kunt gebruikmaken van een modelovereenkomst. Het werken met een modelovereenkomst is niet verplicht, net als voorheen bij de VAR.

Wat kan ik als zzp'er verwachten bij een controle van de Belastingdienst?
Wat kan ik als zzp'er verwachten bij een controle van de Belastingdienst?

Wij kunnen bij een controle bekijken of de manier waarop in de praktijk wordt gewerkt, aansluit bij wat in de (model)overeenkomst staat. Denk bijvoorbeeld aan de afspraak dat u volkomen vrij bent in hoe u de opdracht uitvoert. Blijkt dat de opdrachtgever in de praktijk bepaalt hoe u de opdracht moet uitvoeren, dan is de conclusie dat niet conform de overeenkomst is gewerkt. Is vervolgens de conclusie dat de arbeidsrelatie een dienstbetrekking is, dan moet de opdrachtgever alsnog loonheffingen inhouden. In de overgangsperiode tot 1 mei 2017 zullen we nog geen naheffingsaanslagen opleggen. Zie ook het antwoord op de vraag 'Loop ik als opdrachtgever risico als mijn opdrachtnemer en ik tussen 1 mei 2016 en 1 mei 2017 niet volgens een modelovereenkomst werken?'

Of er sprake is van een dienstbetrekking moeten wij bewijzen. Gaat het over uw aangifte inkomstenbelasting? Dan moet u aannemelijk maken dat u ondernemer bent.

Vooraf kunnen we niet precies aangeven welke documenten u bij een controle moet kunnen laten zien. Alle vastleggingen over uw opdrachten kunnen van belang zijn. Denk bijvoorbeeld aan de (model)overeenkomst, eventuele voortgangsrapportages, e-mailverkeer, facturen en gespreksverslagen.

Hoelang mag ik als zzp'er zonder onderbreking maximaal voor 1 opdrachtgever werken?
Hoelang mag ik als zzp'er zonder onderbreking maximaal voor 1 opdrachtgever werken?

Met de komst van de modelovereenkomsten zijn de wettelijke begrippen 'ondernemer' en 'werknemer' niet veranderd. Er was en is geen maximale termijn voor het werken bij 1 opdrachtgever. Of voor het werken voor een minimaal aantal opdrachtgevers. Of voor het behalen van een minimaal vereiste omzet. Of u ondernemer of werknemer bent, is afhankelijk van alle feiten en omstandigheden samen. De duur van een opdracht en de omzet zijn op zich niet doorslaggevend.

Wat kan ik als zzp'er doen als ik volgens een modelovereenkomst wil werken, maar de opdrachtgever niet?
Wat kan ik als zzp'er doen als ik volgens een modelovereenkomst wil werken, maar de opdrachtgever niet?

U en de opdrachtgever moeten samen afspreken hoe u wilt werken. De Belastingdienst is hierin geen partij. Als u beiden wilt dat u buiten dienstbetrekking werkt, kunt u 1 van de modelovereenkomsten gebruiken. U kunt ook een eigen overeenkomst ter beoordeling aan ons voorleggen. In beide gevallen geldt dat u moet werken volgens de voorwaarden en afspraken in de overeenkomst.

Let op!

U hoeft alleen een modelovereenkomst te gebruiken als u twijfelt over de arbeidsrelatie en u zeker wilt weten dat er geen sprake is van loondienst. Het gebruik van een modelovereenkomst is niet verplicht.

 

Kan ik als zzp'er een modelovereenkomst aanvragen?
Kan ik als zzp'er een modelovereenkomst aanvragen?

Nee, u kunt geen modelovereenkomst aanvragen. U kunt wel uw eigen overeenkomst door ons laten beoordelen. Dat kunt u zelf doen of samen met uw opdrachtgever: uiteindelijk moet u toch samen overeenstemming bereiken over de manier waarop u gaat werken.

Meestal is een eigen overeenkomst niet nodig, want u kunt ook een modelovereenkomst gebruiken. Alle beschikbare modelovereenkomsten staan op onze internetsite. U en uw opdrachtgever kunnen kijken of u 1 van deze overeenkomsten kunt gebruiken. Maar dat is niet verplicht. U en uw opdrachtgever doen wat u altijd al deed: een overeenkomst sluiten, mondeling of schriftelijk. U hoeft alleen een modelovereenkomst te gebruiken als u twijfelt over de arbeidsrelatie en u zeker wilt weten dat er geen sprake is van loondienst.

Moet ik een overeenkomst die ik in een andere taal aan de Belastingdienst voorleg, laten vertalen in het Nederlands?
Moet ik een overeenkomst die ik in een andere taal aan de Belastingdienst voorleg, laten vertalen in het Nederlands?

Legt u ons een overeenkomst ter beoordeling voor in bijvoorbeeld de Engelse taal? Dan kunnen wij u vragen de aanvraag met een vertaling aan te vullen.

Hoe weet ik als zzp'er zonder modelovereenkomst of ik wel of niet wordt gezien als ondernemer?
Hoe weet ik als zzp'er zonder modelovereenkomst of ik wel of niet wordt gezien als ondernemer?

Een modelovereenkomst zegt niets over uw ondernemerschap. Het geeft de opdrachtgever wel de zekerheid dat hij geen loonheffingen hoeft in te houden en te betalen.

Wij beoordelen uw ondernemerschap nadat u aangifte inkomstenbelasting hebt gedaan. Wilt u eerder een indicatie hebben of wij u als ondernemer zien? Doe dan de OndernemersCheck.
 

Als ik door een bemiddelings- of detacheringsbureau wordt uitgeleend, wie is dan mijn opdrachtgever? En met wie sluit ik een modelovereenkomst af?
Als ik door een bemiddelings- of detacheringsbureau wordt uitgeleend, wie is dan mijn opdrachtgever? En met wie sluit ik een modelovereenkomst af?

Voor situaties van bemiddeling en tussenkomst zijn er algemene modelovereenkomsten. Bij deze modellen zijn toelichtingen opgenomen over de gevolgen voor de loonheffingen en de betekenis van zogenoemde fictieve dienstbetrekkingen.

Als u als zzp'er met de intermediair (het bemiddelings- of detacheringsbureau) afspraken maakt over de werkzaamheden en die intermediair verplicht is u voor het werk te betalen, zien wij de intermediair als uw opdrachtgever. De algemene modelovereenkomst tussenkomst heeft op deze situatie betrekking.

Hoe controleert de Belastingdienst dat de afspraken in de modelovereenkomsten ook nagekomen worden?
Hoe controleert de Belastingdienst dat de afspraken in de modelovereenkomsten ook nagekomen worden?

Omdat de VAR per 1 mei 2016 is afgeschaft, zullen opdrachtgevers en opdrachtnemers – waar nodig – hun werkwijze moeten aanpassen. Dat is mogelijk tot 1 mei 2017. In deze periode houden wij wel toezicht, maar vooral in de vorm van voorlichting over de nieuwe werkwijze en het bieden van een helpende hand bij de invoering.

Wij houden subject- en risicogericht toezicht en maken daarbij zo veel mogelijk gebruik van toezicht dat al is uitgevoerd. UWV kan ons bijvoorbeeld laten weten dat iemand die niet als werknemer bekend is, maar werkt met een modelovereenkomst, een uitkering heeft aangevraagd. In dat geval kunnen wij bij de betreffende opdrachtgever en ook bij de opdrachtnemer zelf informatie opvragen of een controle instellen.

Is het veiliger om een bv op te richten en vanuit de bv te werken?
Is het veiliger om een bv op te richten en vanuit de bv te werken?

Nee. De arbeidsovereenkomst heeft een persoonlijk karakter. Een rechtspersoon (bijvoorbeeld een bv) kan geen arbeidsovereenkomst aangaan. Wel kan er sprake zijn van een arbeidsovereenkomst tussen de natuurlijke persoon (bijvoorbeeld de directeur-grootaandeelhouder) en de opdrachtgever van de bv. Door te werken volgens een modelovereenkomst hebt u zekerheid over de gevolgen van de arbeidsrelatie voor de loonheffingen.

Hoe zijn de verantwoordelijkheden verdeeld tussen zzp'er en opdrachtgever als er achteraf toch sprake is van loondienst?
Hoe zijn de verantwoordelijkheden verdeeld tussen zzp'er en opdrachtgever als er achteraf toch sprake is van loondienst?

Als wij achteraf vaststellen dat een arbeidsrelatie loondienst is, heeft dat de volgende fiscale gevolgen:

 • voor de opdrachtgever/werkgever
  Wij kunnen de opdrachtgever een naheffingsaanslag loonheffingen en een boete geven. De opdrachtgever kan de loonbelasting en premie volksverzekeringen verhalen op de opdrachtnemer. Dat kan hij niet met de premies werknemersverzekeringen, de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw) en de boete.
 • gevolgen voor de opdrachtnemer/werknemer
  • De opdrachtnemer kan de loonbelasting en premie volksverzekeringen die de opdrachtgever op hem verhaalt, verrekenen in zijn aangifte inkomstenbelasting. Uiteindelijk kost hem dat niets extra, want het bedrag aan loonbelasting/premie volksverzekeringen dat de opdrachtgever op hem verhaalt, had hij anders bij zijn aangifte inkomstenbelasting rechtstreeks aan ons moeten betalen.
  • De opdrachtnemer kan de ondernemersaftrek - bijvoorbeeld de zelfstandigenaftrek en de startersaftrek - kwijtraken.
  • De opdrachtnemer is alsnog met terugwerkende kracht voor de duur van de opdracht verzekerd voor de werknemersverzekeringen (WW, ZW, WIA). Bij werkloosheid, ziekte of arbeidsongeschiktheid kan hij een uitkering aanvragen.
Hoe weet ik zeker of een overeenkomst al door de Belastingdienst is beoordeeld?
Hoe weet ik zeker of een overeenkomst al door de Belastingdienst is beoordeeld?

Als wij een overeenkomst hebben beoordeeld, heeft de overeenkomst een kenmerknummer. Heeft de overeenkomst een kenmerknummer maar twijfelt u? Mail dan het kenmerknummer naar alternatiefvar@belastingdienst.nl. Wij laten u dan weten of wij deze overeenkomst al hebben beoordeeld.

Als bij een controle van de Belastingdienst blijkt dat er toch sprake is van een dienstbetrekking, moet ik als zzp'er dan de ondernemersaftrek terugbetalen?
Als bij een controle van de Belastingdienst blijkt dat er toch sprake is van een dienstbetrekking, moet ik als zzp'er dan de ondernemersaftrek terugbetalen?

Ja, dat zou kunnen. Als wij constateren dat u voor een opdracht in loondienst bent, kunt u uw ondernemersaftrek kwijtraken.

Als de opdrachtgever en de opdrachtnemer afspreken dat de opdrachtnemer zich (zonder overleg met de opdrachtgever) kan laten vervangen, kan er dan nog sprake zijn van een dienstbetrekking?
Als de opdrachtgever en de opdrachtnemer afspreken dat de opdrachtnemer zich (zonder overleg met de opdrachtgever) kan laten vervangen, kan er dan nog sprake zijn van een dienstbetrekking?

Als de opdrachtnemer zich volkomen vrij kan laten vervangen, ontbreekt 1 van de belangrijkste kenmerken van de dienstbetrekking. Namelijk de verplichting om werk persoonlijk te verrichten. Maar soms is vrije vervanging minder gebruikelijk en minder aannemelijk. Vooral dan kijken we of vervanging in de praktijk echt is voorgekomen. De totaalindruk hiervan bepaalt of er sprake is van een dienstbetrekking.

Als ik start, moet ik schatten welke omzet ik verwacht te halen. Wat voor invloed heeft deze schatting op de belastingen die ik moet betalen?
Als ik start, moet ik schatten welke omzet ik verwacht te halen. Wat voor invloed heeft deze schatting op de belastingen die ik moet betalen?

Met de schatting van uw omzet kunt u bepalen of u inkomstenbelasting moet betalen. Is dat het geval, dan kunt u zelf een voorlopige aanslag per maand aanvragen. De schatting heeft verder geen invloed op eventueel te betalen belastingen.

Ben ik bij meer dan 1.225 uur (urencriterium) automatisch ondernemer voor de inkomstenbelasting?
Ben ik bij meer dan 1.225 uur (urencriterium) automatisch ondernemer voor de inkomstenbelasting?

Nee, als u geen startende ondernemer bent, moet u naast die 1.225 uur ook meer dan 50% van de tijd die u werkte besteden aan 1 of meer ondernemingen. Ook kijken we naar eventuele winst die u maakt. Vaak hangt de beslissing af van uw specifieke situatie. Om te bepalen of u ondernemer voor de inkomstenbelasting bent, gebruiken we een aantal criteria.

Biedt een individuele overeenkomst waarin verwezen wordt naar algemene voorwaarden zekerheid over werken buiten dienstbetrekking?
Biedt een individuele overeenkomst waarin verwezen wordt naar algemene voorwaarden zekerheid over werken buiten dienstbetrekking?

Wordt in een voorgelegde overeenkomst verwezen naar algemene voorwaarden of andere bijlages? Dan beoordelen wij deze stukken samen op de vraag of er sprake is van loondienst. Wij geven aan welke elementen van de gehele overeenkomst bepalend zijn voor het werken buiten dienstbetrekking. Latere aanvullingen of wijzigingen mogen geen afbreuk doen aan de bepalende elementen. Om zekerheid te krijgen over de arbeidsrelatie, kunt u de overeenkomst met de aangevulde of gewijzigde algemene voorwaarden opnieuw door ons laten beoordelen. U moet dan aangeven welke passages u hebt aangevuld of gewijzigd.

Binnen welke termijn moet ik mijn klant een factuur sturen?
Binnen welke termijn moet ik mijn klant een factuur sturen?

U stuurt de factuur uiterlijk op de 15e dag na de maand waarin u de goederen of diensten hebt geleverd. Meer hierover leest u bij Factuurstelsel.

Door de aard van mijn werk heb ik veel opdrachtgevers met allemaal andere voorwaarden. Hoe kan ik tijd besparen met het opstellen van de overeenkomsten?
Door de aard van mijn werk heb ik veel opdrachtgevers met allemaal andere voorwaarden. Hoe kan ik tijd besparen met het opstellen van de overeenkomsten?

U kunt kijken of er een modelovereenkomst is die u kunt gebruiken en breed kunt inzetten. De geel gemarkeerde bepalingen in modelovereenkomsten mag u niet wijzigen. De rest van de overeenkomst kunt u aanpassen zoals u wilt, zolang dat geen afbreuk doet aan de geel gemarkeerde bepalingen. U hoeft dan niet steeds een overeenkomst door ons te laten beoordelen.

Geeft de modelovereenkomst mij zekerheid dat ik als zzp'er ondernemer voor de inkomstenbelasting ben?
Geeft de modelovereenkomst mij zekerheid dat ik als zzp'er ondernemer voor de inkomstenbelasting ben?

Nee. Als u werkt volgens een modelovereenkomst zegt dat alleen iets over de arbeidsrelatie tussen u en uw opdrachtgever voor die ene opdracht: er is geen sprake van loondienst en de opdrachtgever hoeft geen loonheffingen in te houden en te betalen. Het zegt niets over de vraag of u ondernemer voor de inkomstenbelasting bent of ondernemer voor de btw. Want hiervoor beoordelen wij het totaal van uw opdrachten en de omstandigheden waaronder u werkt. Of u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting beoordelen we bij uw aangifte inkomstenbelasting.

Heeft de zzp’er in het nieuwe systeem minder duidelijkheid en zekerheid?
Heeft de zzp’er in het nieuwe systeem minder duidelijkheid en zekerheid?

Nee. Veel zzp'ers dachten dat de VAR een soort werkvergunning was, maar in werkelijkheid gaf de VAR alleen aan de opdrachtgever zekerheid. Met de VAR wist de zzp'er niet zeker of hij wel echt buiten loondienst werkte. Als achteraf bleek dat hij toch in loondienst had gewerkt, kreeg de zzp'er een aanslag inkomstenbelasting die hierbij paste, en had de zzp'er geen recht op een uitkering. De opdrachtgever was dan niet dan aansprakelijk.

In het nieuwe systeem kan achteraf ook blijken dat er toch sprake was van loondienst. Bijvoorbeeld als de zzp'er en de opdrachtgever in de praktijk niet werken volgens de geel gemarkeerde bepalingen van een modelovereenkomst. Of als er sprake is van een fictieve dienstbetrekking. In dat geval moet de opdrachtgever alsnog loonheffingen betalen en is de zzp'er met terugwerkende kracht voor de duur van de opdracht verzekerd voor de werknemersverzekeringen (WW, ZW, WIA). Bij werkloosheid, ziekte of arbeidsongeschiktheid kan hij een uitkering aanvragen. Zie ook 'Toch loondienst: wat dan?' bij Modelovereenkomsten: hoe werkt dat?

Hoe geef ik een wijziging door als er iets verandert in mijn bedrijfsgegevens of in de gegevens van mijn belastingadviseur?
Hoe geef ik een wijziging door als er iets verandert in mijn bedrijfsgegevens of in de gegevens van mijn belastingadviseur?

Een wijziging van bedrijfsgegevens geeft u door aan de Kamer van Koophandel en die geven dit dan aan ons door. Bij een verandering of wijziging in de gegevens van uw belastingadviseur moet u (of uw belastingadviseur) dat wel aan ons melden.

Hoe hoog is de boete als er bij controle blijkt dat er toch een arbeidsrelatie is tussen zzp'er en opdrachtgever?
Hoe hoog is de boete als er bij controle blijkt dat er toch een arbeidsrelatie is tussen zzp'er en opdrachtgever?

Opdrachtgevers en zzp'ers hebben tot 1 mei 2017 de tijd om zo nodig hun werkwijze aan te passen. Tot die datum geven wij voorlichting en helpen we bij de invoering van de nieuwe werkwijze. Voor opdrachtgevers en zzp'ers geldt in deze overgangsperiode wel een inspanningsverplichting: u moet samen actief bezig zijn de arbeidsrelatie zodanig vorm te geven dat er geen sprake is van loondienst.

De hoogte van een eventuele boete na de overgangsperiode is afhankelijk van de bevindingen tijdens ons onderzoek. Het gaat erom wie hoeveel schuld heeft. Daarover kunnen we vooraf geen uitspraken doen. De verantwoordelijkheid voor het sluiten van een overeenkomst ligt uitsluitend bij de opdrachtgever én de opdrachtnemer. Wij zijn hierin geen partij.
 

Hoe kan ik voorkomen dat de arbeidsrelatie als een fictieve dienstbetrekking voor aanneming van werk wordt gezien?
Hoe kan ik voorkomen dat de arbeidsrelatie als een fictieve dienstbetrekking voor aanneming van werk wordt gezien?

Als u dat wilt voorkomen, moet de opdrachtgever aannemelijk maken dat de zzp'er werkzaam is als zelfstandig ondernemer. Belangrijk daarbij is wat de opdrachtgever zelf kan zien, toetsen en beïnvloeden. Het is dus niet nodig om te vragen naar verklaringen van anderen.

Hoe lang doet de Belastingdienst over de beoordeling van een voorgelegde overeenkomst?
Hoe lang doet de Belastingdienst over de beoordeling van een voorgelegde overeenkomst?

Wij proberen de voorgelegde overeenkomsten binnen 6 weken te beoordelen.

Hoe weet ik of mijn aangifte en betaling zijn aangekomen bij de Belastingdienst?
Hoe weet ik of mijn aangifte en betaling zijn aangekomen bij de Belastingdienst?

Op het beveiligde gedeelte van de internetsite van de Belastingdienst kunt u de status van uw aangiften bekijken. Daar kunt u dus zien welke aangiften nog ingediend moeten worden en welke al zijn ingediend.

Of uw betaling goed is aangekomen, kunt u niet controleren.

Hoeveel opdrachtgevers moet ik hebben om ondernemer te zijn voor de inkomstenbelasting?
Hoeveel opdrachtgevers moet ik hebben om ondernemer te zijn voor de inkomstenbelasting?

Het aantal opdrachtgevers kan een van de criteria zijn om te bepalen of u voor de inkomstenbelasting wordt aangemerkt als ondernemer. Vaak hangt de beslissing af van uw specifieke situatie.

Ik ben diskjockey. Moet ik nu ondertekende overeenkomsten aangaan met soms meer dan 100 opdrachtgevers per jaar?
Ik ben diskjockey. Moet ik nu ondertekende overeenkomsten aangaan met soms meer dan 100 opdrachtgevers per jaar?

Ja, voor elke opdracht die u aanneemt, gaat u een overeenkomst aan met uw opdrachtgever. Dat was altijd al zo. Maar dat betekent niet dat u voor iedere opdrachtgever een andere overeenkomst moet maken en aan ons moet voorleggen. U kunt steeds dezelfde modelovereenkomst als basis gebruiken als u steeds onder dezelfde voorwaarden een opdracht aanneemt. In opdrachtbevestigingen kunt u hiernaar verwijzen. Zie de voorbeeldovereenkomst diskjockey. Zorg dat u feitelijk werkt zoals het in de overeenkomst staat. Ook kan het zijn dat de opdrachtgever al een eigen beoordeelde overeenkomst heeft.

U hoeft alleen een modelovereenkomst te gebruiken als u twijfelt over de arbeidsrelatie en u zeker wilt weten dat er geen sprake is van loondienst. Het gebruik van een modelovereenkomst is niet verplicht.

Ik ben zzp'er en werk zonder modelovereenkomst(en). Met welke bewijzen moet ik komen om aan te tonen dat ik niet in loondienst ben?
Ik ben zzp'er en werk zonder modelovereenkomst(en). Met welke bewijzen moet ik komen om aan te tonen dat ik niet in loondienst ben?

Bij een beoordeling achteraf voor de loonheffingen, moeten wij bewijzen dat er sprake is van een dienstbetrekking. Er is sprake van een dienstbetrekking als u voldoet aan de volgende 3 criteria:

 • Tussen u en de opdrachtgever bestaat een gezagsverhouding.
 • U hebt de verplichting om het werk persoonlijk te verrichten.
 • De opdrachtgever is verplicht loon aan u te betalen.

Als 1 van de 3 elementen ontbreekt, is er geen sprake van een dienstbetrekking. Er kan nog wel sprake zijn van een fictieve dienstbetrekking. Zie hiervoor paragraaf 1.1.2 van het Handboek Loonheffingen.

Voor de aangifte inkomstenbelasting moet u aannemelijk maken dat u ondernemer bent.

Ik dien mijn aangifte btw in. Moet ik de btw ook meteen betalen?
Ik dien mijn aangifte btw in. Moet ik de btw ook meteen betalen?

Ja. Het is belangrijk dat u het btw-bedrag op tijd betaalt. U ontvangt geen aanslag, maar u betaalt het bedrag nadat u de aangifte hebt verzonden.

Krijgt u btw terug? Dan maken wij het bedrag zo snel mogelijk naar u over.

Moet u btw betalen? U krijgt dan geen aanslag, maar u moet het btw-bedrag zelf overmaken. U moet ervoor zorgen dat wij het btw-bedrag ontvangen binnen een maand na afloop van het aangiftetijdvak (maand, kwartaal of jaar). De betaaldatum staat ook in het beveiligde gedeelte van onze internetsite.

Vermeld altijd het betalingskenmerk bij uw betaling. Deze vindt u ook in het beveiligde gedeelte van onze internetsite.

Meer hierover leest u bij Btw betalen of terugkrijgen.

Ik ga over op een ander boekhoudpakket. Zijn er fiscale gevolgen voor mijn administratie?
Ik ga over op een ander boekhoudpakket. Zijn er fiscale gevolgen voor mijn administratie?

Ja, u moet uw administratie 7 jaar lang bewaren en deze moet ook toegankelijk zijn. Voor gegevens die te maken hebben met onroerende zaken geldt zelfs een bewaarplicht van 10 jaar. Als u deze bewaarplicht niet nakomt, kunnen er problemen ontstaan, bijvoorbeeld bij een belastingcontrole. Wanneer u gebruikmaakt van bijvoorbeeld digitaal bankieren of online boekhouden, dan moet u tijdens deze 7 jaar toegang houden tot de betreffende internetomgeving. Of u moet op een andere manier de oorspronkelijkheid en inhoud van de gegevens waarborgen. 

Meer hierover leest u in de brochure Uw geautomatiseerde administratie en de fiscale bewaarplicht.

Ik ga voor het eerst personeel aannemen. Welke fiscale zaken komen daarbij kijken?
Ik ga voor het eerst personeel aannemen. Welke fiscale zaken komen daarbij kijken?

Als u personeel in dienst neemt, moet u loonheffingen inhouden en betalen. Onder loonheffingen vallen bijvoorbeeld loonbelasting, premies en de bijdrage voor de zorgverzekering. Personeel kost dus meer dan alleen salaris. U moet een loonadministratie aanleggen en voor iedere werknemer een loonstaat bijhouden en loonstroken en jaaropgaven verstrekken. De meeste ondernemers schakelen hiervoor een administratiekantoor in. Meer hierover leest u bij Personeel en loon.

Als werkgever moet u zich aanmelden bij ons.

Ik gebruik mijn privéauto voor de zaak. Welke kosten kan ik aftrekken?
Ik gebruik mijn privéauto voor de zaak. Welke kosten kan ik aftrekken?

Als u de auto in privé houdt, dan kunt u de zakelijke kilometers (€ 0,19 per kilometer) als kosten opvoeren. U mag de btw op onderhouds-, reparatie- en gebruikskosten aftrekken voor zover u de auto voor uw onderneming gebruikt. Stel dat u jaarlijks 20.000 kilometers rijdt waarvan 10.000 zakelijk. Dan kunt u 50% van de btw op de gemaakte kosten aftrekken. 

Let op!

Woon-werkverkeer geldt voor de btw als privégebruik.

Ik heb een auto van de zaak. Wanneer geldt de bijtelling?
Ik heb een auto van de zaak. Wanneer geldt de bijtelling?

Als u de auto van uw onderneming ook privé gebruikt, moet u voor dat privégebruik een bedrag verrekenen met de autokosten van de onderneming. Rijdt u minder dan 500 kilometer privé per jaar, dan hoeft u niets te verrekenen. U moet dit wel aantonen met een sluitende en controleerbare rittenregistratie. De hoogte van de bijtelling is afhankelijk van de cataloguswaarde en de CO2-uitstoot. Meer hierover leest u bij Privégebruik auto.

Ik heb een eigen huis en ontvang maandelijks geld terug van jullie (voorlopige teruggaaf). Hoe zit dat als ik een eigen bedrijf start?
Ik heb een eigen huis en ontvang maandelijks geld terug van jullie (voorlopige teruggaaf). Hoe zit dat als ik een eigen bedrijf start?

Als u naast uw eigen onderneming nog andere looninkomsten hebt, kan het zijn dat u nog in aanmerking komt voor een voorlopige teruggaaf. Als u alleen inkomsten uit uw eigen onderneming hebt, komt u niet meer in aanmerking voor een voorlopige teruggaaf. Als winstgenieter wordt er namelijk geen loonheffing meer ingehouden waardoor u niet meer in aanmerking komt voor een teruggaaf. Wel kunt u de negatieve inkomsten uit eigen woning verrekenen met uw winst uit onderneming dan wel resultaat uit overige werkzaamheden. Daardoor betaalt u per saldo minder belasting.

Ik heb een modelovereenkomst van de site van de Belastingdienst gebruikt. Moet ik het getekende exemplaar ervan opsturen naar de Belastingdienst?
Ik heb een modelovereenkomst van de site van de Belastingdienst gebruikt. Moet ik het getekende exemplaar ervan opsturen naar de Belastingdienst?

Nee. Als u een getekend exemplaar hebt, bewaart u die overeenkomst in uw eigen administratie. U vermeldt daarbij het kenmerknummer van de modelovereenkomst. Let u er wel op dat u werkt volgens de voorwaarden en afspraken in de overeenkomst.

Ik heb een omzet van € 2.500, ben ik dan ondernemer voor de btw?
Ik heb een omzet van € 2.500, ben ik dan ondernemer voor de btw?

Voor de btw bent u ondernemer als u zelfstandig een bedrijf of een beroep uitoefent. Om te beoordelen of u ondernemer bent voor de btw kijken we naar uw specifieke situatie waarbij wij letten op een aantal criteria.

Ik heb een omzet van € 2.500, ben ik dan ondernemer voor de inkomstenbelasting?
Ik heb een omzet van € 2.500, ben ik dan ondernemer voor de inkomstenbelasting?

Waarschijnlijk niet. Of u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting bepalen wij aan de hand van een aantal criteria.

Let op!

Als u voor de inkomstenbelasting geen ondernemer bent, kunt u toch ondernemer zijn voor de btw.

Ik heb een werkruimte aan huis. Welke kosten kan ik aftrekken?
Ik heb een werkruimte aan huis. Welke kosten kan ik aftrekken?

Dat hangt sterk af van uw situatie. In de meeste gevallen komt u niet in aanmerking voor aftrek van kosten, omdat er sprake moet zijn van een zelfstandige werkruimte. 
Meer weten over welke kosten u mogelijk kunt aftrekken? Gebruik de rekenhulp Werkruimte in de woning.

Ik heb gemeld dat ik geen personeel meer in dienst heb. Kan ik nu stoppen met het doen van aangifte loonheffingen?
Ik heb gemeld dat ik geen personeel meer in dienst heb. Kan ik nu stoppen met het doen van aangifte loonheffingen?

Zodra wij uw melding hebben verwerkt, krijgt u hiervan automatisch bericht. Tot die tijd blijft u (nihil)aangifte loonheffingen doen. Doet u dit niet, dan krijgt u een naheffingsaanslag.

Ik heb mijn intermediair toestemming gegeven om de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte te gebruiken. Maar ik wil dit niet meer. Wat moet ik doen?
Ik heb mijn intermediair toestemming gegeven om de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte te gebruiken. Maar ik wil dit niet meer. Wat moet ik doen?

U kunt op 3 manieren uw toestemming intrekken:

 • Stuur de registratiebrief met de intrekkingscode naar Servicecentrum Logius, Antwoordnummer 24624, 2490 WB Den Haag. Een postzegel is niet nodig. U krijgt van het intrekken geen bevestiging.
 • Gebruik het formulier op de internetsite van Logius: print het formulier, vul het in en stuur het op naar Servicecentrum Logius, Antwoordnummer 24624, 2490 WB Den Haag. Een postzegel is niet nodig. U krijgt van het intrekken geen bevestiging.
 • Vraag uw intermediair om uw toestemming in te trekken. Dat kan hij doen met zijn software.

 

Ik krijg belastingcontrole. Wat zijn mijn rechten en plichten?
Ik krijg belastingcontrole. Wat zijn mijn rechten en plichten?

U bent verplicht om mee te werken aan een controle. Dit houdt in:

 • U moet de controlerende medewerkers toegang geven tot uw bedrijfsgebouwen.
 • U moet alle gegevens en inlichtingen verstrekken die voor de controle van belang kunnen zijn.
 • U moet inzage geven in uw administratie en toestaan dat er kopieën van worden gemaakt, ook als het gaat om belasting, premies en bijdragen van een ander dan uzelf.
 • Uw werknemers moeten een identificatiebewijs kunnen tonen.

U kunt de controle vergemakkelijken door de Auditfile van uw boekhoudpakket te gebruiken. Bij de meeste pakketten is dit mogelijk. 

Uw belangrijkste rechten zijn:

 • U mag altijd om een identificatie vragen (dit is zelfs verstandig).
 • U hoeft niet méér te vertellen dan nodig is voor het heffen en innen van belasting en premies.
Ik maak gebruik van een modelovereenkomst. Er is geen gezagsverhouding tussen mij en de opdrachtgever. Kan ik nog wel een reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer krijgen?
Ik maak gebruik van een modelovereenkomst. Er is geen gezagsverhouding tussen mij en de opdrachtgever. Kan ik nog wel een reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer krijgen?

Ja, dat kan. Maar zo'n reiskostenvergoeding is alleen onbelast bij een (fictieve) dienstbetrekking.

Als u werkt volgens een modelovereenkomst, is er juist geen sprake van een dienstbetrekking. Als er dan ook geen sprake is van een fictieve dienstbetrekking, is de reiskostenvergoeding belast. In uw aangifte inkomstenbelasting geeft u dan aan welke kosten u hebt gemaakt en welke vergoedingen u hebt ontvangen.

Ik maak gebruik van toeslagen. Wijzigen deze nu ik zelfstandig ondernemer ben?
Ik maak gebruik van toeslagen. Wijzigen deze nu ik zelfstandig ondernemer ben?

De toeslagen zijn afhankelijk van de hoogte van uw belastbaar inkomen. Wanneer dit inkomen wijzigt kan de hoogte van de toeslag wijzigen of zelfs komen te vervallen. Meer hierover leest u bij Toeslagen.

Ik werk voor een baas. Mag ik daarnaast een eigen bedrijf beginnen en hoe zit het dan met de belastingen?
Ik werk voor een baas. Mag ik daarnaast een eigen bedrijf beginnen en hoe zit het dan met de belastingen?

Loondienst en eigen bedrijf kunt u combineren. Lees van tevoren uw arbeidscontract goed door. Mogelijk heeft u een concurrentiebeding, relatiebeding of verbod op nevenactiviteiten waardoor u niet zomaar alle activiteiten mag ontplooien. Afhankelijk van uw situatie kan het zijn dat u nog andere belastingen moet betalen, bijvoorbeeld btw. Wij bepalen dat op basis van uw gegevens.

Ik wil een 2e bedrijf of nieuwe activiteiten in mijn huidige bedrijf opstarten. Heb ik een 2e btw-nummer nodig?
Ik wil een 2e bedrijf of nieuwe activiteiten in mijn huidige bedrijf opstarten. Heb ik een 2e btw-nummer nodig?

Bij het opstarten van een nieuw bedrijf moet u ook een nieuw btw-nummer aanvragen. Start u met nieuwe activiteiten in uw huidige bedrijf, bijvoorbeeld omdat u maar 1 eenmanszaak kunt hebben, dan mag u daarvoor een 2e btw-nummer aanvragen. Een 2e btw-nummer houdt een extra btw-aangifte en een aparte administratie in. Als de nieuwe activiteit onder een ander btw-regeling valt (vrijstelling, 6%, 21% of de margeregeling) kan het handig zijn om daarvoor een nieuw btw-nummer aan te vragen.

Ik wil voorkomen dat de arbeidsrelatie wordt gezien als een fictieve dienstbetrekking voor aanneming van werk of tussenkomst. Dan is het van belang dat de zzp'er meerdere opdrachtgevers heeft. Hoe bewijs ik dat?
Ik wil voorkomen dat de arbeidsrelatie wordt gezien als een fictieve dienstbetrekking voor aanneming van werk of tussenkomst. Dan is het van belang dat de zzp'er meerdere opdrachtgevers heeft. Hoe bewijs ik dat?

Voor het uitsluiten van deze fictieve dienstbetrekkingen is het inderdaad onder meer van belang dat de zzp'er meerdere opdrachtgevers heeft. U moet dat als opdrachtgever zelf vaststellen. Wat de zzp'er, accountant of adviseur verklaart, is niet van belang. Het gaat er dus om dat u:

 • met de zzp'er afspreekt dat hij voor meerdere opdrachtgevers mag en kan werken
 • zelf in de gaten houdt dat de zzp'er niet langdurig en hoofdzakelijk alleen voor u werkt
In de modelovereenkomst 'Aanneming van werk' staat dat de opdrachtgever niet aan zijn eigen klus mag werken. Klopt dat?
In de modelovereenkomst 'Aanneming van werk' staat dat de opdrachtgever niet aan zijn eigen klus mag werken. Klopt dat?

Ja, in de modelovereenkomst aanneming van werk staat:
'De opdrachtgever verricht geen werkzaamheden ten behoeve van de uitvoering van het aan de opdrachtnemer opgedragen werk.'

Dit is opgenomen om de zelfstandigheid van de werkzaamheden van de zzp'er te waarborgen. Hiermee wordt voorkomen dat de fictieve dienstbetrekking aanneming van werk van toepassing is (zie paragraaf 16.2 van het Handboek Loonheffingen).

In een modelovereenkomst voor kunsteducatie staat dat het auteursrecht automatisch bij de opdrachtgever komt. Ziet de Belastingdienst erop toe dat de bepalingen in de modelovereenkomsten niet in strijd zijn met het auteurscontractrecht?
In een modelovereenkomst voor kunsteducatie staat dat het auteursrecht automatisch bij de opdrachtgever komt. Ziet de Belastingdienst erop toe dat de bepalingen in de modelovereenkomsten niet in strijd zijn met het auteurscontractrecht?

Nee, wij zien hier niet op toe. Dit is een aangelegenheid van opdrachtgever en opdrachtnemer. Wij beoordelen de overeenkomsten alleen voor de vraag of er sprake is van een dienstbetrekking.

Is het nu voor opdrachtnemers moeilijker om als zzp’er te werken?
Is het nu voor opdrachtnemers moeilijker om als zzp’er te werken?

Nee. De grens tussen ondernemerschap en loondienst is met de afschaffing van de VAR niet veranderd. Alles wat voorheen mocht, mag nu ook. Alles wat nu niet kan, kon voorheen ook al niet. Het is met de modelovereenkomsten wel duidelijker wat wel en niet kan. Want de werkwijze ligt voor beide partijen expliciet vast in de overeenkomst.

Is het veiliger om tussenpersonen in te schakelen?
Is het veiliger om tussenpersonen in te schakelen?

Nee, de modelovereenkomsten geven aan opdrachtgevers en opdrachtnemers direct duidelijkheid over de arbeidsrelatie. Werken via een tussenpersoon geeft niet meer zekerheid voor de loonheffingen. Wilt u toch werken met tussenpersonen? Dan kunt u voor situaties van bemiddeling en tussenkomst algemene modelovereenkomsten gebruiken. Bij deze modellen zijn toelichtingen opgenomen over de gevolgen voor de loonheffingen en de betekenis van zogenoemde fictieve dienstbetrekkingen.

Als een zzp'er met een intermediair (een bemiddelings- of detacheringsbureau) afspraken maakt over de werkzaamheden en die intermediair verplicht is hem voor het werk te betalen, zien wij de intermediair als zijn opdrachtgever. De algemene modelovereenkomst tussenkomst heeft op deze situatie betrekking.

Is mijn loonheffingennummer al ingetrokken?
Is mijn loonheffingennummer al ingetrokken?

Op het moment dat het loonheffingennummer in ons systeem wordt afgevoerd, ontvangt u hiervan automatisch een bericht.

Kan ik de btw ook per jaar betalen in plaats van per kwartaal?
Kan ik de btw ook per jaar betalen in plaats van per kwartaal?

Als u minder dan € 1.883 btw moet betalen, kunt u ons een brief sturen met het verzoek om per jaar aangifte voor de btw te mogen doen. U stuurt deze brief naar uw belastingkantoor.

Meer hierover leest u bij Aangiftetijdvak.

Kan ik de uitkomst van de OndernemersCheck gebruiken als bewijs dat mijn opdrachtnemer ondernemer is?
Kan ik de uitkomst van de OndernemersCheck gebruiken als bewijs dat mijn opdrachtnemer ondernemer is?

Nee. De OndernemersCheck geeft de zzp'er zelf een indicatie of wij hem zien als ondernemer. Deze indicatie is gebaseerd op feiten en omstandigheden van de zzp'er zelf.

Waar het bij het voorkomen van een fictieve dienstbetrekking om gaat, is dat u als opdrachtgever aannemelijk maakt dat u zaken doet met een ondernemer. Daarbij draait het om de omstandigheden die u zelf kunt zien en toetsen, en om de afspraken die u met de zzp'er maakt. Bijvoorbeeld dat de zzp'er ook voor andere opdrachtgevers mag werken, dat de kosten van gereedschappen en materialen voor rekening van de zzp'er zijn en dat de zpp'er risico loopt als hij de opdracht niet goed uitvoert of als hij schade veroorzaakt. Zie hiervoor ook de geel gemarkeerde bepalingen in de algemene modelovereenkomst tussenkomst.

Kan ik een speciaal telefoonnummer bellen met vragen over de modelovereenkomsten?
Kan ik een speciaal telefoonnummer bellen met vragen over de modelovereenkomsten?

Nee, er is geen speciaal telefoonnummer voor uw vragen over modelovereenkomsten. Informatie hierover vindt u op belastingdienst.nl/dba. U kunt uw vragen ook stellen via Twitter: @BDzakelijk.

Kan ik zelf een voorlopige aanslag inkomstenbelasting aanvragen?
Kan ik zelf een voorlopige aanslag inkomstenbelasting aanvragen?

Ja, dat kan. 

Als ondernemer kunt u de voorlopige aanslag 2016 aanvragen met het online formulier 'Verzoek of wijziging voorlopige aanslag 2016' op Mijn Belastingdienst.

Zie ook

 

 

Klopt het dat een zzp'er maximaal 2 jaar bij dezelfde opdrachtgever mag werken met maximaal 3 overeenkomsten, waarna er 6 maanden tussen moet zitten?
Klopt het dat een zzp'er maximaal 2 jaar bij dezelfde opdrachtgever mag werken met maximaal 3 overeenkomsten, waarna er 6 maanden tussen moet zitten?

Nee. Het arbeidsrecht kent de 'ketenbepaling' bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten. Als er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst, dan geldt deze bepaling niet.

Legaliseert de Wet DBA schijnzelfstandigheid?
Legaliseert de Wet DBA schijnzelfstandigheid?

Nee. Met de VAR konden wij niet handhaven op schijnzelfstandigheid. Want de opdrachtgever die een zzp'er inschakelde met een VAR-wuo of een VAR-dga hoefde in de praktijk nooit loonheffingen te betalen. In het nieuwe systeem kunnen wij wel handhaven op schijnzelfstandigheid. Dan wordt schijnzelfstandigheid niet gelegaliseerd, maar juist aangepakt.

Loop ik als opdrachtgever risico als mijn opdrachtnemer en ik tussen 1 mei 2016 en 1 mei 2017 niet volgens een modelovereenkomst werken?
Loop ik als opdrachtgever risico als mijn opdrachtnemer en ik tussen 1 mei 2016 en 1 mei 2017 niet volgens een modelovereenkomst werken?

Het gebruik van een modelovereenkomst is niet verplicht. U hoeft alleen een modelovereenkomst te gebruiken als u twijfelt over de arbeidsrelatie en u zeker wilt weten dat er geen sprake is van loondienst.

In de overgangsperiode van 1 mei 2016 tot 1 mei 2017 kunnen wij in 3 situaties naheffingsaanslagen en boetes opleggen. Welke situaties dit zijn, leest u in het transitieplan dat de staatssecretaris aan het parlement heeft gestuurd.

In situaties waarin u in redelijkheid kunt vermoeden dat er sprake zou kunnen zijn van een (fictieve) dienstbetrekking, verwachten wij dat u zich inspant om de arbeidsrelatie zodanig vorm te geven dat er geen sprake is van loondienst (tenzij u met uw opdrachtnemer kiest voor loondienst). Hebt u zich daarvoor ingespannen en doet geen van de 3 situaties uit het transitieplan zich voor, dan zullen wij ons terughoudend opstellen. Wij zullen u erop wijzen dat u uw werkwijze moet aanpassen om ervoor te zorgen dat er geen sprake meer is van een (fictieve) dienstbetrekking. U krijgt dan geen aanslag loonheffingen.

Op 1 mei 2017 is de overgangsperiode afgerond. Als er dan sprake is van een dienstbetrekking en u geen loonheffingen inhoudt en betaalt, krijgt u een correctieverplichting of een naheffingsaanslag loonheffingen. Als die dienstbetrekking al in de overgangsperiode bestond, krijgt u over de periode van 1 mei 2016 tot 1 mei 2017 geen correctieverplichting of naheffingsaanslag loonheffingen, tenzij er in de periode sprake was van 1 van de 3 situaties uit het transitieplan.

Mag een individuele overeenkomst die ter beoordeling aan de Belastingdienst is voorgelegd, later worden veranderd?
Mag een individuele overeenkomst die ter beoordeling aan de Belastingdienst is voorgelegd, later worden veranderd?

Ja, dat mag. Als u zeker wilt weten dat de veranderingen geen gevolgen hebben voor ons eerdere oordeel, kunt u die veranderde individuele overeenkomst opnieuw door ons laten beoordelen. U moet dan aangeven welke passages u hebt veranderd. Bij de algemene modelovereenkomsten en de modelovereenkomsten voor branches en beroepsgroepen werkt dit anders: zie de vraag 'Kan ik de modelovereenkomsten aanpassen aan mijn eigen situatie?'

Mag ik voor 1 opdrachtgever een modelovereenkomst gebruiken voor de periode van bijvoorbeeld 1 jaar?
Mag ik voor 1 opdrachtgever een modelovereenkomst gebruiken voor de periode van bijvoorbeeld 1 jaar?

Als u werkt volgens de geel gemarkeerde bepalingen van de modelovereenkomst en er geen sprake is van een fictieve dienstbetrekking, maakt de periode niet uit. U moet wel vastleggen, bijvoorbeeld in de opdrachtbevestiging, volgens welke modelovereenkomst (kenmerknummer) u in die periode werkt.

Let op!

U hoeft alleen een modelovereenkomst te gebruiken als u twijfelt over de arbeidsrelatie en u zeker wilt weten dat er geen sprake is van loondienst. Het gebruik van een modelovereenkomst is niet verplicht.

Mijn partner of familielid wil meewerken in mijn bedrijf. Wat betekent dat fiscaal?
Mijn partner of familielid wil meewerken in mijn bedrijf. Wat betekent dat fiscaal?

Als uw partner onbetaald meewerkt in uw bedrijf en u bent ondernemer voor de inkomstenbelasting, mag u een bedrag van uw winst aftrekken. De hoogte van dat bedrag hangt af van de hoogte van uw winst en het aantal uren dat uw partner meewerkt. Voorwaarde is dat u voldoet aan het urencriterium en dat uw partner tenminste 525 uren heeft meegewerkt. Meer hierover leest u bij Meewerkaftrek

Moet ik als ondernemer ook premie zorgverzekeringswet betalen?
Moet ik als ondernemer ook premie zorgverzekeringswet betalen?

Ja, net als iedereen betaalt u als ondernemer een nominale premie. Daar bovenop komen premies voor aanvullende verzekeringen en een inkomensafhankelijke bijdrage. Deze bijdrage wordt berekend over uw winst

Moet ik als zzp-pianist ook een eigen piano (= gereedschap?) meenemen naar mijn werk?
Moet ik als zzp-pianist ook een eigen piano (= gereedschap?) meenemen naar mijn werk?

Gebruikmaking van eigen gereedschap kan een rol spelen bij het bepalen of er sprake is van een dienstbetrekking. Lang niet in alle overeenkomsten is een bepaling opgenomen over het werken met eigen gereedschap. Opdrachtgever en opdrachtnemer kunnen daar zelf invulling aan geven.

Soms is het werken met eigen gereedschap voor ons medebepalend om te concluderen dat er geen sprake is van een dienstbetrekking. Om die reden is in de algemene overeenkomst Aanneming van werk de bepaling hierover geel gemarkeerd.

Moet ik mij zowel bij jullie als bij de Kamer van Koophandel (KvK) inschrijven?
Moet ik mij zowel bij jullie als bij de Kamer van Koophandel (KvK) inschrijven?

U schrijft zich in bij de Kamer van Koophandel, die geeft uw gegevens aan ons door. U hoeft zich dus niet apart aan te melden bij ons. Meer hierover leest u bij Schrijf uw onderneming in bij de Kamer van Koophandel.

Staan de positie en sociale zekerheid van zzp'ers onder druk?
Staan de positie en sociale zekerheid van zzp'ers onder druk?

Integendeel. De positie van zzp’ers is versterkt omdat ook zij nu zekerheid vooraf hebben: als de opdrachtgever en zzp'er werken volgens een modelovereenkomst, is er geen sprake van loondienst.

Als achteraf blijkt dat er toch sprake was van loondienst, bijvoorbeeld omdat de opdrachtgever en de zzp'er niet werken volgens de geel gemarkeerde bepalingen van de modelovereenkomst, kan de zzp'er nu wél aanspraak maken op uitkeringen bij werkloosheid, ziekte of arbeidsongeschiktheid. Onder de VAR had de zzp'er geen recht op sociale zekerheid. Dit is voor zzp'ers een verbetering.

Daarnaast ligt de aansprakelijkheid niet meer alleen bij de zzp’er, maar zijn beide partijen verantwoordelijk voor de eigen belasting- en premieverplichtingen. Onder de VAR was alleen de zzp’er aansprakelijk.
 

Verandert mijn btw-nummer als ik mijn rechtsvorm wijzig?
Verandert mijn btw-nummer als ik mijn rechtsvorm wijzig?

Ja, uw btw-nummer is gekoppeld aan de rechtsvorm van uw onderneming. Als deze rechtsvorm wijzigt, krijgt u een nieuw btw-nummer. Als u zich voor deze nieuwe rechtsvorm registreert bij de Kamer van Koophandel, beoordelen wij of u ondernemer bent voor de btw. Is dat het geval, dan krijgt u een nieuw btw-nummer. Hoeft u de nieuwe rechtsvorm niet te registreren bij de Kamer van Koophandel, dan moet u zich bij ons melden. Dat doet u met het formulier Opgaaf gegevens startende onderneming (niet ingeschreven in het Handelsregister).

Verdwijnen de fictieve dienstbetrekkingen voor gelijkgestelden, thuiswerkers en artiesten?
Verdwijnen de fictieve dienstbetrekkingen voor gelijkgestelden, thuiswerkers en artiesten?

Deze 3 fictieve dienstbetrekkingen verdwijnen niet, maar vanaf 1 mei 2016 kunnen opdrachtgever en zzp'er er samen voor kiezen om de fictieve dienstbetrekkingen voor thuiswerkers en gelijkgestelden uit te sluiten. Dat geldt ook voor bepaalde artiesten die optreden op basis van een overeenkomst van korte duur.

De gezamenlijke keuze moet blijken uit de afspraken die de opdrachtgever en de opdrachtnemer vóór de eerste betaling hebben vastgelegd. In de algemene modelovereenkomsten is hiervoor al een voorbeeldbepaling opgenomen. Met het opnemen hiervan spreekt u dus af dat de opdrachtgever geen loonheffingen inhoudt en betaalt, maar dat de zzp'er zelf inkomstenbelasting betaalt over zijn inkomsten. Voor de zzp'er betekent deze keuze ook dat hij niet verzekerd is voor de werknemersverzekeringen (werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid).

Verdwijnt de fictieve dienstbetrekking voor commissarissen?
Verdwijnt de fictieve dienstbetrekking voor commissarissen?

Er zijn plannen om de fictieve dienstbetrekking voor commissarissen te laten vervallen vanaf 1 januari 2017. Vanaf 1 mei 2016 is alvast goedgekeurd dat commissarissen niet meer verplicht in fictieve dienstbetrekking zijn. U kunt er nog wel voor kiezen.

Waar vind ik de modelovereenkomsten?
Waar vind ik de modelovereenkomsten?

U vindt de modelovereenkomsten op onze internetsite bij Modelovereenkomst zoeken.

Waarom heb ik een brief ontvangen over mijn rekeningnummer?
Waarom heb ik een brief ontvangen over mijn rekeningnummer?

Hebt u een ander rekeningnummer doorgegeven? Of hebben wij voor uitbetalingen geen rekeningnummer van u? In onze brief leggen wij uit wat er in uw situatie is gebeurd. Wilt u meer weten, kijk dan bij U hebt een brief ontvangen over uw rekeningnummer.

Waarom heb ik meer registratiebrieven ontvangen over Serviceberichten Aanslag?
Waarom heb ik meer registratiebrieven ontvangen over Serviceberichten Aanslag?

Als uw intermediair Serviceberichten Aanslag aanvraagt, moet hij dat doen per klant, per soort belasting en per aangiftejaar. Bent u particulier, dan kunt u bijvoorbeeld registratiebrieven krijgen over de inkomstenbelasting 2014 en over de inkomstenbelasting 2015. Als ondernemer kunt u ook nog per aangiftejaar registratiebrieven krijgen over de vennootschapsbelasting en over de btw. U beslist dus voor elke soort belasting, per aangiftejaar of u akkoord gaat met de registratie van de machtiging.

Waarom heeft de Belastingdienst mijn rekeningnummer gewijzigd?
Waarom heeft de Belastingdienst mijn rekeningnummer gewijzigd?

Door nieuwe wetgeving moeten wij uitbetalen op 1 rekeningnummer dat op uw naam staat.

Wij hadden meerdere rekeningnummers van u. Wij hebben daaruit een rekeningnummer gekozen dat op uw naam staat. Op dat rekeningnummer betalen wij u voortaan uit.

1 rekeningnummer voor uitbetalingen

Ontvangt u toeslag(en)? Of krijgt u een teruggaaf inkomstenbelasting? Wij moeten deze betalingen voortaan overmaken op 1 rekeningnummer dat op uw naam staat. Krijgt u een teruggaaf inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet? Ook die maken wij over naar dit rekeningnummer.

Wilt u meer weten? Ga naar 1 rekeningnummer voor uitbetalingen.

Waarom is de Wet DBA een verbetering ten opzichte van de VAR?
Waarom is de Wet DBA een verbetering ten opzichte van de VAR?

De Wet DBA herstelt de balans in verantwoordelijkheden tussen opdrachtgevers en zzp’ers. Het risico lag met de VAR alleen bij de zzp’er. Nu zijn beide partijen verantwoordelijk geworden voor naleving van de wet- en regelgeving. Ook bij de opdrachtgever kan nu gehandhaafd worden.

Waarom is de Wet DBA ingevoerd?
Waarom is de Wet DBA ingevoerd?

Onder het systeem van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) kon schijnzekerheid ontstaan en het systeem belemmerde de handhaving. Daarom is de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) ingevoerd.

Schijnzekerheid

Zzp'ers vroegen een VAR aan voor een jaar dat nog moest komen. Op het moment van aanvragen wisten zij nog niet welke opdrachtgevers zij dat jaar zouden krijgen en onder welke voorwaarden en omstandigheden zij zouden gaan werken. Met een VAR-wuo of VAR-dga hadden zzp'ers het idee dat zij voldeden aan de voorwaarden voor ondernemerschap en dat zij dus recht hadden op bijvoorbeeld de ondernemersaftrek. Maar die zekerheid konden zij niet aan die VAR ontlenen. De voorwaarden en omstandigheden bleken in de praktijk nogal eens niet te kloppen met de voorwaarden en omstandigheden die de zzp'er in zijn aanvraag had vermeld en op basis waarvan wij de VAR hadden afgegeven. Bij een controle konden wij dan de VAR herzien. Met bijvoorbeeld als gevolg dat de zzp'er een nieuwe, hogere aanslag inkomstenbelasting kreeg die paste bij loondienst. De enige zekerheid die een zzp'er met een VAR-wuo of VAR-dga had, was dat hij niet een aanmerking kwam voor uitkeringen bij werkloosheid, ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Belemmering handhaving van de wet

Ten tweede belemmerde de VAR-systematiek de handhaving van de wet. De opdrachtgever was vrijwel onvoorwaardelijk gevrijwaard voor het betalen van loonheffingen achteraf. Wij konden alleen bij een opdrachtgever handhaven als er sprake was van kwade trouw. De bewijslast om kwade trouw aan te tonen rustte op ons. In de praktijk bleek dat het vrijwel onmogelijk was om kwade trouw aan te tonen.

De VAR-systematiek verstoorde daardoor de balans in verantwoordelijkheden tussen opdrachtgevers en zzp’ers. Omdat het niet mogelijk was om te handhaven bij de opdrachtgever, moesten wij ons wenden tot de opdrachtnemer. Dat was ongewenst en niet efficiënt. In plaats van handhaven bij 1 opdrachtgever met bijvoorbeeld 200 zzp’ers moesten wij handhaven bij individuele opdrachtnemers.

In de VAR-systematiek was alleen de opdrachtnemer verantwoordelijk voor de fiscale gevolgen van de arbeidsrelatie, terwijl de opdrachtgever en opdrachtnemer de arbeidsrelatie samen vormgeven. De Wet DBA brengt de verantwoordelijkheden tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers weer in balans doordat opdrachtgevers en opdrachtnemers samen verantwoordelijk zijn voor het vormgeven van de arbeidsrelatie en de gevolgen daarvan voor de loonheffingen.
 

Waarom is er niet voor gekozen de VAR te verbeteren?
Waarom is er niet voor gekozen de VAR te verbeteren?

Bij een aanvraag van de VAR is de opdrachtnemer verantwoordelijk voor de juiste invulling van het aanvraagformulier. De opdrachtgever is niet bij de aanvraag betrokken. Daardoor is het lastig om de opdrachtgever medeverantwoordelijk te maken voor de juiste toepassing van een VAR. De opdrachtgever weet immers niet wat er op het aanvraagformulier is ingevuld en kan ook niet controleren of de ingevulde gegevens juist zijn. Met de DBA willen wij de balans in de verantwoordelijkheden tussen opdrachtnemer en opdrachtgever herstellen.

Om de VAR te verbeteren zou het bovendien nodig zijn geweest om een meer uitgebreide vragenlijst bij de aanvraagformulieren te gebruiken. Deze uitgebreidere vragenlijst zou precies moeten kloppen voor elke specifieke arbeidsrelatie en niet zoals nu voor welke bron van inkomen sprake is. Dat zou betekenen dat er VAR-verklaringen voor vrijwel elke arbeidsrelatie opgesteld moesten worden.

De uitgebreide vragenlijst zou het aantal VAR-verklaringen niet verkleinen, maar juist sterk vergroten. De vragenlijst zou de administratieve lasten ook verhogen. Daarbij komt dat de antwoorden van de opdrachtnemer ook bij een uitgebreid vragenformulier grotendeels gebaseerd zijn op feiten en omstandigheden die zich nog moeten voordoen. De afgifte van een VAR vindt namelijk plaats voorafgaand aan het jaar dat nog moet komen. Achteraf kan blijken dat er sprake is van schijnzekerheid. Dit omdat er een grote kans bestaat dat de omstandigheden naderhand anders zijn geweest. Nu de Wet DBA is aangenomen, ontstaat er een nieuw systeem van overeenkomsten die wel zekerheid vooraf bieden dat er geen sprake is van loondienst.

Waarom kreeg ik een brief over de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte voor mijn intermediair?
Waarom kreeg ik een brief over de gegevens van de vooraf ingevulde aangifte voor mijn intermediair?

Uw intermediair doet namens u belastingaangifte. Uw intermediair wil hierbij uw gegevens van de vooraf ingevulde aangifte gebruiken. Maar wij stellen die gegevens alleen beschikbaar aan uw intermediair als u daar toestemming voor geeft. Met het formulier bij de registratiebrief kunt u toestemming geven.

Waarop moet ik letten als ik een bestelauto koop?
Waarop moet ik letten als ik een bestelauto koop?

Als eerste moet u weten dat niet iedere auto die u gebruikt voor vervoer van goederen fiscaal wordt beschouwd als een bestelauto. Lees meer hierover bij Eisen aan ombouw en inrichting.

Beschouwen wij uw auto als een bestelauto? Dan moet u aan een aantal aanvullende voorwaarden voldoen om in aanmerking te komen voor het lage tarief voor motorrijtuigenbelasting en de belasting van personenauto's en motorrijwielen (bpm). Meer hier over leest u bij Lager mrb- en bpm-tarief voor ondernemers.

Wanneer ben ik vrijgesteld van btw en wat betekent dit?
Wanneer ben ik vrijgesteld van btw en wat betekent dit?

In een aantal branches en voor een aantal activiteiten bent u vrijgesteld van btw. U brengt dan geen btw in rekening, maar u hebt dan ook geen recht op aftrek van voorbelasting. Meer hierover leest u bij Vrijstellingen.

Wanneer is de Wet DBA ingegaan en is er een overgangsperiode?
Wanneer is de Wet DBA ingegaan en is er een overgangsperiode?

De Wet DBA is ingegaan op 1 mei 2016. Op die datum is de VAR afgeschaft. Om alle partijen aan het nieuwe systeem van modelovereenkomsten te laten wennen, geldt er een overgangsperiode tot 1 mei 2017.

De overgangsperiode heeft een implementatiefase die tot 1 mei 2017 loopt. Zzp'ers en opdrachtgevers hebben tot 1 mei 2017 de tijd om te bepalen of het nodig is om hun werkwijze aan te passen en of het nodig is met een modelovereenkomst te werken. Ook hebben zij de tijd om te bepalen welke modelovereenkomst past bij de manier waarop zij werken. Tot 1 mei 2017 geven wij voorlichting en helpen we bij de invoering van de nieuwe werkwijze. Voor zzp'ers en hun opdrachtgevers geldt wel een inspanningsverplichting: zij moeten actief bezig zijn de arbeidsrelatie zodanig vorm te geven dat de zzp'er niet in loondienst werkt. Bijvoorbeeld door aantoonbaar met elkaar in gesprek te zijn over het gebruik van een modelovereenkomst en over eventuele aanpassingen in de werkwijze die daarvoor nodig zijn.
 

Wanneer kom ik in aanmerking voor de kleineondernemersregeling (KOR)?
Wanneer kom ik in aanmerking voor de kleineondernemersregeling (KOR)?

Als u per jaar minder dan € 1.883 btw moet betalen, dan komt u in aanmerking voor de kleineondernemersregeling. Er zijn 4 voorwaarden aan de kleineondernemersregeling:

 • U bent een natuurlijk persoon of u werkt vanuit een eenmanszaak, vof of maatschap.
 • U bent als ondernemer in Nederland gevestigd.
 • U betaalt na aftrek van de voorbelasting minder dan € 1.883 btw in 1 jaar.
 • U voldoet aan de administratieve verplichtingen voor de btw.

Daarnaast zijn er een aantal specifieke situaties.

U berekent de definitieve vermindering aan het eind van een jaar. U kunt ook een schatting maken en per kwartaal uw vermindering in uw btw-aangifte aftrekken.

Let op!

De kleineondernemersregeling geldt niet voor rechtspersonen, zoals een bv.

Meer hierover leest u bij Kleineondernemersregeling.

Wanneer mag ik gebruikmaken van de startersaftrek?
Wanneer mag ik gebruikmaken van de startersaftrek?

U mag gebruikmaken van de startersaftrek als u aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • U kon in het aangiftejaar de zelfstandigenaftrek krijgen.
 • U dreef in de 5 voorafgaande jaren minimaal 1 jaar geen eigen onderneming.
 • U hebt in de 5 voorafgaande jaren niet meer dan 2 maal gebruikgemaakt van de zelfstandigenaftrek.

Meer hierover leest u bij Startersaftrek.

Wanneer moet ik mijn loonheffingen betalen?
Wanneer moet ik mijn loonheffingen betalen?

Wij moeten uw betaling hebben ontvangen binnen 1 maand na afloop van het aangiftetijdvak. Het maakt niet uit of uw aangiftetijdvak 4 weken, een maand, een halfjaar of een jaar is.

Zie ook

Wat betekent 'limitatieve opsomming' in de algemene modelovereenkomst 'Geen verplichting tot persoonlijke arbeid'?
Wat betekent 'limitatieve opsomming' in de algemene modelovereenkomst 'Geen verplichting tot persoonlijke arbeid'?

In de algemene modelovereenkomst 'Geen verplichting tot persoonlijke arbeid' die is opgesteld door de Belastingdienst, VNO-NCW en MKB Nederland is sprake van een 'limitatieve opsomming'. De 'limitatieve opsomming' in deze overeenkomst betekent dat dit álle criteria zijn op basis waarvan een opdrachtgever de vervanger van de opdrachtnemer mag weigeren.

Wat betekent de Wet DBA voor zelfstandigen en opdrachtgevers?
Wat betekent de Wet DBA voor zelfstandigen en opdrachtgevers?

Door de Wet DBA is er meer duidelijkheid over de voorwaarden waaronder een zzp'er kan werken als de opdrachtgever en de zzp'er besluiten dat zij geen dienstbetrekking willen aangaan. Als de zzp'er en zijn opdrachtgever werken volgens een modelovereenkomst die wij hebben opgesteld of beoordeeld, hoeft de opdrachtgever geen loonheffingen in te houden en te betalen. De zzp'er is dan niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen (WW, ZW en WIA). Hij krijgt dus geen uitkering als hij werkloos, ziek of arbeidsongeschikt wordt. Het werken volgens een modelovereenkomst zegt alleen iets over de loonheffingen en niet over de vraag of een zzp'er ondernemer is voor de inkomstenbelasting en de btw.

Wat is de oudedagsreserve?
Wat is de oudedagsreserve?

Als ondernemer mag u jaarlijks een deel van de winst reserveren voor uw oudedagsvoorziening. Dat gereserveerde deel heet de oudedagsreserve. Het vormen van een oudedagsreserve betekent niet dat u daadwerkelijk geld opzij zet. Het is een boekhoudkundige reservering van een deel van de winst. Dat levert u op korte termijn een belastingvoordeel op. Als u uw bedrijf bijvoorbeeld stopt, moet u over het gereserveerde bedrag nog wel belasting betalen. Meer hierover leest u bij Fiscale reserves.

Wat is er veranderd?
Wat is er veranderd?

Sinds 1 mei is de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) afgeschaft. Vaak is het duidelijk dat er geen sprake is van loondienst. Maar bij twijfel over hun arbeidsrelatie kunnen opdrachtgevers en zelfstandigen zonder personeel (zzp'ers) nu in plaats van een VAR een modelovereenkomst gebruiken. Als de opdrachtgever en de zzp'er werken volgens de afspraken in zo'n modelovereenkomst, is er geen sprake van loondienst. De opdrachtgever weet dan zeker dat hij geen loonheffingen hoeft in te houden en te betalen. De zzp'er is dan niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen (WW, ZW en WIA). Kijk voor meer informatie bij Modelovereenkomsten: hoe werkt dat? Het gebruik van een modelovereenkomst is niet verplicht. Als de opdrachtgever en de zzp'er geen modelovereenkomst gebruiken, moet de opdrachtgever zelf bepalen of hij wel of geen loonheffingen moet inhouden en betalen. 

De wijzigingen staan in de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). De Wet DBA herstelt de balans in verantwoordelijkheid tussen opdrachtgevers en zzp’ers en stelt ons in staat om ook bij opdrachtgevers te handhaven. Daarnaast zijn er minder administratieve lasten voor zzp’ers en hun opdrachtgevers.
 

Wat is het urencriterium en welke uren tellen daarvoor mee?
Wat is het urencriterium en welke uren tellen daarvoor mee?

Als u per jaar een bepaald aantal uren aan uw onderneming besteedt (urencriterium), dan krijgt u bepaalde soorten ondernemersaftrek. U voldoet meestal aan het urencriterium als u aan de volgende 2 voorwaarden voldoet: 

 • U besteedt als ondernemer 1.225 uren aan het feitelijk drijven van 1 of meer ondernemingen
  Onderbrak u uw werk als ondernemer door uw zwangerschap? Dan tellen de niet-gewerkte uren over totaal 16 weken toch mee als gewerkte uren.
 • U besteedt meer dan 50% van de tijd die u werkte aan 1 of meer ondernemingen
  Was u in 1 van de 5 voorafgaande jaren geen ondernemer? Dan hoeft u niet te voldoen aan deze voorwaarde van 50%.

Meer hierover leest u bij Urencriterium.

Wat is het verschil tussen bedrijfskosten en bedrijfsinvesteringen?
Wat is het verschil tussen bedrijfskosten en bedrijfsinvesteringen?

Bedrijfskosten zijn kosten die u maakt voor uw onderneming en deze kosten mag u meestal aftrekken van uw winst. Bijvoorbeeld onderhoudskosten of huur van een bedrijfsruimte. Investeringen zijn alle aanschaffingen van bedrijfsmiddelen die u gedurende een aantal jaren in uw onderneming gebruikt. Bijvoorbeeld een computer die u langer dan 1 jaar voor uw bedrijf gebruikt. Bedrijfsmiddelen die minder kosten dan € 450 zijn geen bedrijfsinvesteringen.

Als u gaat investeren, heeft dat meestal 2 belangrijke gevolgen voor de inkomstenbelasting:

 • U moet gaan afschrijven op de aanschaffingsprijs van de investeringen.
 • U kunt investeringsaftrek krijgen.

Meer hierover leest u bij Investeren: wat is het en waarmee krijgt u te maken?

Wat moeten zzp'ers en hun opdrachtgevers nu concreet doen?
Wat moeten zzp'ers en hun opdrachtgevers nu concreet doen?

Het werken met een modelovereenkomst is niet verplicht. Bedenk dus eerst of u wel een modelovereenkomst nodig hebt. In veel gevallen is het duidelijk dat een zzp'er niet in loondienst werkt. Denk aan een schilder die steeds voor verschillende particulieren werkt. U hoeft in deze gevallen geen modelovereenkomst te gebruiken. Ook kan de opdrachtgever zelf bepalen of hij wel of geen loonheffingen moet inhouden en betalen. Bij twijfel kunt u kijken of u een modelovereenkomst kunt gebruiken. Ga dan verder met het stappenplan. Dat vindt u bij Modelovereenkomsten: hoe werkt dat?

Zie ook

 

Welk btw-tarief moet ik berekenen?
Welk btw-tarief moet ik berekenen?

Er zijn verschillende btw-tarieven. Wanneer u voor uw producten en diensten btw in rekening brengt, dan moet u het juiste tarief gebruiken. Welk tarief u moet toepassen, hangt af van het soort goederen of diensten. Er zijn 3 tarieven:

 • het algemene btw-tarief van 21%
 • het verlaagde btw-tarief van 6%
 • het btw-tarief van 0%

Meer hierover leest u bij Tarieven en vrijstellingen.

Welke fiscale aftrekposten zijn er?
Welke fiscale aftrekposten zijn er?

Als ondernemer kunt u gebruikmaken van verschillende aftrekposten. Daarmee trekt u bij uw aangifte een bedrag af van uw winst, waardoor u minder belasting betaalt. U kunt de aftrekposten alleen gebruiken als u ondernemer bent voor de inkomstenbelasting. Voor sommige aftrekposten geldt het urencriterium. Voorbeelden van aftrekposten zijn:

 • zelfstandigenaftrek
 • startersaftrek
 • meewerkaftrek
 • oudedagsreserve
 • mkb-winstvrijstelling
 • investeringsaftrek
 • willekeurige afschrijving

Meer hierover leest u bij Winst uit onderneming.

Welke gegevens staan in de Serviceberichten Aanslag?
Welke gegevens staan in de Serviceberichten Aanslag?

In de Serviceberichten Aanslag staan de gegevens van aanslagen, kennisgevingen en beschikkingen die wij op papier naar u sturen. Voor particulieren zijn dit gegevens van de inkomstenbelasting. Voor ondernemers kan het ook gaan om gegevens van de vennootschapsbelasting en de btw.

Welke gegevens zitten in de vooraf ingevulde aangifte en hoe komt de Belastingdienst hieraan?
Welke gegevens zitten in de vooraf ingevulde aangifte en hoe komt de Belastingdienst hieraan?

Het gaat om gegevens als:

 • het loon
 • de WOZ-waarde van het huis
 • hypotheekgegevens
 • banksaldi

Wij krijgen die gegevens van uw werkgever, gemeente en bank.

Welke regels gelden er voor het versturen van een factuur?
Welke regels gelden er voor het versturen van een factuur?

U maakt een factuur op voor alle goederen en diensten die u met btw aan andere ondernemers levert. U vermeldt op uw factuur in ieder geval alle wettelijk verplichte gegevens.

Meer informatie over facturen maken leest u bij Eisen aan facturen op de site van de Kamer van Koophandel.

Wij zijn een vof, krijgen we dan allebei zelfstandigenaftrek?
Wij zijn een vof, krijgen we dan allebei zelfstandigenaftrek?

In de eerste plaats moet er sprake zijn van winst uit onderneming, en niet van resultaat uit overige werkzaamheden. Als aan de voorwaarden (zoals het urencriterium) wordt voldaan, dan kunnen eventueel alle vennoten apart gebruik maken van de zelfstandigenaftrek. 

Meer hierover leest u bij Zelfstandigenaftrek.

Wij zijn een vof, mogen we dan allebei van de startersaftrek gebruikmaken?
Wij zijn een vof, mogen we dan allebei van de startersaftrek gebruikmaken?

Als u allebei ook voor zelfstandigenaftrek in aanmerking komt en ook aan de voorwaarden voor startersaftrek voldoet, dan kunnen eventueel alle vennoten apart gebruik maken van de startersaftrek. 

Meer hierover leest u bij Startersaftrek.

Wij zijn een vof. Moet elke vennoot apart aangifte doen?
Wij zijn een vof. Moet elke vennoot apart aangifte doen?

Voor de inkomstenbelasting beschouwen we iedere vennoot apart als ondernemer en moet iedere vennoot apart aangifte doen. Voor de btw zien we de vof als één ondernemer en hoeft de vof niet voor iedere vennoot apart aangifte doen.

Wij zijn een vof. Moeten we een vennootschapscontract opstellen?
Wij zijn een vof. Moeten we een vennootschapscontract opstellen?

Een vof-contract is geen verplichting maar we bevelen het wel aan. U zet daarmee afspraken op papier zodat u elkaar daaraan kunt houden en er bewijslast ontstaat. Op de internetsite van de Kamer van Koophandel kunt u gratis een modelcontract downloaden.

Wat is de Wwft?
Wat is de Wwft?

Wwft staat voor de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. De Wwft is op 1 augustus 2008 ontstaan door samenvoeging van de Wet melding ongebruikelijke transacties (Wet Mot) en de Wet identificatie bij dienstverlening (Wid).

Wat is het doel van de Wwft?
Wat is het doel van de Wwft?

De Wwft heeft als doel het witwassen van opbrengsten uit misdrijven en het financieren van terrorisme tegen te gaan en daarmee de integriteit van het financiële en economische stelsel te waarborgen.

Voor wie geldt de WWFT?
Voor wie geldt de WWFT?

De Wwft geldt voor instellingen, waaronder:

 • beroeps- of bedrijfsmatige verkopers van goederen
 • makelaars en bemiddelaars in onroerende zaken
 • taxateurs van onroerende zaken
 • domicilieverleners
  Dit zijn instellingen die een adres of postadres ter beschikking stellen aan een derde.
 • financiële instellingen, zoals banken, geldwisselkantoren, casino’s, trustkantoren, beleggingsinstellingen en bepaalde verzekeraars
 • vrije beroepsbeoefenaren, zoals notarissen, advocaten, accountants, belastingadviseurs en administratiekantoren
Welke verplichtingen zijn er op grond van de Wwft?
Welke verplichtingen zijn er op grond van de Wwft?

Als u met de Wwft te maken hebt, moet u weten met wie u zaken doet. U moet de identiteit van uw cliënt vaststellen en controleren of die gegevens juist zijn; het cliëntenonderzoek. Ook moet u ongebruikelijke transacties melden; de meldingsplicht. Een transactie is ongebruikelijk als u het vermoeden hebt dat sprake kan zijn van witwassen of terrorismefinanciering.

Op welke instellingen houdt het Bureau Toezicht Wwft van de Belastingdienst toezicht?
Op welke instellingen houdt het Bureau Toezicht Wwft van de Belastingdienst toezicht?

Het Bureau Toezicht Wwft houdt toezicht op:

 • verkopers van voertuigen, schepen, kunstvoorwerpen, antiquiteiten, edelstenen, edele metalen, sieraden en juwelen
 • makelaars en bemiddelaars in onroerende zaken
 • taxateurs van onroerende zaken
 • domicilieverleners (instellingen die een adres of postadres ter beschikking stellen aan derden)
Wanneer heb ik als verkoper van goederen te maken met de Wwft?
Wanneer heb ik als verkoper van goederen te maken met de Wwft?

U hebt als verkoper van goederen te maken met de Wwft als u bij een verkooptransactie een bedrag van € 15.000 of meer in contanten ontvangt. Het maakt niet uit of de verkoop of de betaling in 1 keer plaatsvindt of in meerdere keren. Ook een storting van contant geld op uw bankrekening is een contante betaling.

Wanneer heb ik als makelaar in onroerende zaken te maken met de Wwft?
Wanneer heb ik als makelaar in onroerende zaken te maken met de Wwft?

U hebt als makelaar te maken met de Wwft als u bemiddelt bij het tot stand brengen en afsluiten van overeenkomsten inzake onroerende zaken en rechten waaraan onroerende zaken zijn onderworpen.

Wanneer heb ik als taxateur van onroerende zaken te maken met de Wwft?
Wanneer heb ik als taxateur van onroerende zaken te maken met de Wwft?

Als u rechten van onroerende zaken of onroerende zaken zelf taxeert, hebt u te maken met de Wwft.

Wanneer heb ik als domicilieverlener te maken met de Wwft?
Wanneer heb ik als domicilieverlener te maken met de Wwft?

Als u bedrijfs- of beroepsmatig een adres of postadres ter beschikking stelt, bent u domicilieverlener en hebt u te maken met de Wwft. Hieronder valt ook het op beperkte schaal aanbieden van (eenvoudige) receptiewerkzaamheden, zoals het aannemen van de telefoon en het doorsturen van ongeopende poststukken.

Wat is het verschil tussen domicilieverlening en trustwerkzaamheden?
Wat is het verschil tussen domicilieverlening en trustwerkzaamheden?

Domicilieverlening beperkt zich tot het ter beschikking stellen van een (post-)adres en het op beperkte schaal aanbieden van eenvoudige receptiewerkzaamheden. Er is sprake van trustwerkzaamheden als u meer dienstverlening aanbiedt, zoals het voeren van beheer, het geven van advies of het voeren van administratie. Hiervoor hebt u een vergunning van De Nederlandsche Bank nodig.

Wat houdt het cliëntenonderzoek in?
Wat houdt het cliëntenonderzoek in?

U moet weten met wie u zaken doet. Hiervoor moet u beschikken over de identiteitsgegevens van uw cliënt en deze gegevens ook controleren en bewaren. Daar is het cliëntenonderzoek voor. Bij het cliëntenonderzoek is het niet voldoende als uw cliënt een kopie van zijn identiteitsbewijs opstuurt, hij zal fysiek aanwezig moeten zijn.

Wie is mijn cliënt?
Wie is mijn cliënt?

Uw cliënt is de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie u een transactie doet, een zakelijke relatie aangaat of voor wie u bemiddelings- of taxatieopdrachten uitvoert. Makelaars in onroerende zaken hebben sinds 1 januari 2014 de verplichting om ook cliëntenonderzoek te doen naar de wederpartij van hun cliënt.

Mag ik een bemiddelingsopdracht of een verkooptransactie uitvoeren, een zakelijke overeenkomst afsluiten of diensten verlenen zonder cliëntenonderzoek?
Mag ik een bemiddelingsopdracht of een verkooptransactie uitvoeren, een zakelijke overeenkomst afsluiten of diensten verlenen zonder cliëntenonderzoek?

Nee, als u een instelling bent die te maken heeft maken heeft met de Wwft, mag u geen verkooptransacties of zakelijke overeenkomsten afsluiten met een cliënt, zonder dat u eerst een cliëntenonderzoek doet.

Op welk moment moet ik een cliëntenonderzoek doen?
Op welk moment moet ik een cliëntenonderzoek doen?

U voert het cliëntenonderzoek uit vóórdat u de bemiddelingsopdracht of de verkooptransactie uitvoert of vóórdat u een zakelijke overeenkomst met uw cliënt aangaat en diensten verleent.

Wanneer doe ik een vereenvoudigd of een verscherpt cliëntenonderzoek?
Wanneer doe ik een vereenvoudigd of een verscherpt cliëntenonderzoek?

U stemt het cliëntenonderzoek af op de risicogevoeligheid voor witwassen of financieren van terrorisme van het type cliënt, de bemiddelingsopdracht of de verkooptransactie.

U doet een vereenvoudigd onderzoek als uw cliënt 1 van de onderstaande instellingen is:

 • een bank
 • een levensverzekeraar
 • een financiële instelling gevestigd in Nederland of een andere EU-lidstaat
 • een beursgenoteerde onderneming
 • een Nederlandse overheidsinstantie

In 3 situaties bent u verplicht om een verscherpt cliëntenonderzoek te doen:

 • als sprake is van een verhoogd risico op witwassen of terrorismefinanciering
 • als u een natuurlijk persoon identificeert, maar die persoon is niet fysiek aanwezig bij deze identificatie
 • bij dienstverlening aan politiek prominente personen

Bij een verscherpt cliëntenonderzoek wordt een grotere inspanning van u verlangd.

Aan de hand van welke documenten kan ik de identiteit van mijn cliënt vaststellen?
Aan de hand van welke documenten kan ik de identiteit van mijn cliënt vaststellen?

Identificatie moet plaatsvinden aan de hand van 1 van de volgende documenten:

 • bij natuurlijke personen: een geldig paspoort, een geldige identiteitskaart of een geldig rijbewijs
 • bij in Nederland gevestigde rechtspersonen: een (online) uittreksel uit het Handelsregister of een officiële akte of verklaring
 • bij een niet in Nederland gevestigde rechtspersoon: betrouwbare documenten die zijn erkend in het land van herkomst

Bij personenvennootschappen, zoals een vof en een maatschap moet u alle vennoten en maten identificeren.

 

Mag ik voor het cliëntenonderzoek een kopie maken van het identiteitsbewijs van mijn cliënt?
Mag ik voor het cliëntenonderzoek een kopie maken van het identiteitsbewijs van mijn cliënt?

Ja, in de Wwft staat dat u een kopie van het identiteitsbewijs van uw cliënt mag maken voor het cliëntenonderzoek. Als uw cliënt hier bezwaar tegen heeft, dan kunt u de identiteitsgegevens ook op een andere manier vastleggen, bijvoorbeeld door de vereiste gegevens over te nemen van het identiteitsbewijs.

Mag ik het cliëntenonderzoek uitbesteden aan een derde?
Mag ik het cliëntenonderzoek uitbesteden aan een derde?

Ja, u mag het cliëntenonderzoek aan een derde uitbesteden, zolang dit cliëntenonderzoek aan de eisen van de Wwft voldoet. Als u de cliëntenonderzoeken structureel uitbesteedt, moet u de opdracht hiervoor schriftelijk vastleggen. U blijft uiteindelijk verantwoordelijk voor de wijze waarop het cliëntenonderzoek door derden is uitgevoerd.

Wat is een UBO?
Wat is een UBO?

Een UBO is de 'Ultimate Benefecial Owner' of uiteindelijk belanghebbende. Als uw cliënt een rechtspersoon is, moet u de identiteit vaststellen van de natuurlijke persoon die in die rechtspersoon een belang heeft van meer dan 25% van het kapitaal of die meer dan 25% van de stemrechten kan uitoefenen.

Wat is een PEP?
Wat is een PEP?

Een PEP is een 'Politically Exposed Person' of een politiek prominent persoon. Dat is iemand die een politieke functie heeft en die:

 • niet de Nederlandse nationaliteit heeft
 • de Nederlandse nationaliteit heeft maar niet in Nederland woont

Ook een persoon die een dergelijke functie tot 1 jaar geleden heeft uitgeoefend, is een politiek prominent persoon.

Voorbeelden van politiek prominente personen:

 • staatshoofden, regeringsleiders, ministers, staatssecretarissen en parlementsleden
 • ambassadeurs, zaakgelastigden en hoge legerofficieren
 • leden van hooggerechtshoven en andere hoge gerechtelijke instanties
 • leden van rekenkamers of van directies van centrale banken
 • directe familieleden van politieke prominente personen, zoals de echtgenoot, de ouders en de kinderen
Van wie moet ik de identiteit vastleggen bij vertegenwoordiging?
Van wie moet ik de identiteit vastleggen bij vertegenwoordiging?

Als uw cliënt een rechtspersoon is, dan zal in de meeste gevallen de natuurlijke persoon waarmee u contact hebt, die rechtspersoon vertegenwoordigen. U moet dan:

 • de rechtspersoon identificeren en verifiëren en deze gegevens vastleggen
 • de gegevens van de vertegenwoordiger vastleggen
 • de vertegenwoordigingsbevoegdheid vaststellen en vastleggen
Moet ik als taxateur van onroerende zaken cliëntenonderzoek doen?
Moet ik als taxateur van onroerende zaken cliëntenonderzoek doen?

Nee, als u een taxateur van onroerende zaken bent, hoeft u geen cliëntenonderzoek te doen.

Bij wie en hoe moet ik een ongebruikelijke transactie melden?
Bij wie en hoe moet ik een ongebruikelijke transactie melden?

U meldt ongebruikelijke transacties met het meldprogramma op de website van FIU-Nederland. U moet zich hiervoor eerst eenmalig registreren.

Bent u makelaar en taxateur in onroerende zaken en moet u in beide rollen een melding doen, dan moet u zich 2 keer registreren, 1 keer als makelaar en 1 keer als taxateur.

Meer informatie hierover leest u bij Ongebruikelijke transactie melden.

Binnen welke termijn moet ik een ongebruikelijke transactie melden?
Binnen welke termijn moet ik een ongebruikelijke transactie melden?

Als u een vermoeden hebt van witwassen of terrorismefinanciering, moet u deze transactie direct melden.

Wanneer moet ik als verkoper van goederen melden?
Wanneer moet ik als verkoper van goederen melden?

Alle contante transacties van € 15.000 of meer waarvan u vermoedt dat er sprake kan zijn van witwassen of terrorismefinanciering, moet u melden.

Daarnaast moet u de verkoop van bepaalde goederen waarbij de contante betaling € 25.000 of meer bedraagt, altijd melden, ook als u geen vermoeden hebt van witwassen of terrorismefinanciering. Het gaat dan om de volgende goederen:

 • voertuigen
 • schepen
 • kunstvoorwerpen
 • antiquiteiten
 • edelstenen
 • edele metalen
 • sieraden
 • juwelen
Wanneer moet ik als makelaar in onroerende zaken melden?
Wanneer moet ik als makelaar in onroerende zaken melden?

U moet een transactie melden:

 • als u denkt dat bij de transactie sprake kan zijn van witwassen of terrorismefinanciering
 • wanneer u een bedrag van € 15.000 of meer in contanten ontvangt voor uzelf of voor een derde
Wanneer moet ik als taxateur van onroerende zaken melden?
Wanneer moet ik als taxateur van onroerende zaken melden?

U moet melding maken van ongebruikelijke feiten en omstandigheden bij taxatieopdrachten of uitgevoerde taxaties die te maken kunnen hebben met witwassen of terrorismefinanciering. In de melding neemt u ieder geval op:

 • de feiten en omstandigheden op grond waarvan u de taxatieopdracht of taxatie ongebruikelijk vindt
 • de aard, het tijdstip en de plaats van de taxatieopdracht of de taxatie
 • de objectgegevens van de onroerende zaak die u taxeert

Daarnaast meldt u (voor zover u daar althans over beschikt):

 • de identiteit van uw cliënt: naam, geboortedatum en adres
 • de identiteit van andere bij de taxatie betrokken partijen
Mag ik mijn cliënt vertellen dat ik de transactie heb gemeld?
Mag ik mijn cliënt vertellen dat ik de transactie heb gemeld?

Nee, u mag uw cliënt niet vertellen dat u een melding doet. Dit wordt ook wel het 'tipping-off-verbod' genoemd.

Wat houdt de bewaarplicht in?
Wat houdt de bewaarplicht in?

U bent verplicht om de cliënt- en meldingsgegevens gedurende 5 jaar te bewaren, dat is de bewaarplicht.

Onder deze gegevens horen onder andere:

 • informatie over uw melding bij FIU-Nederland, bijvoorbeeld het door u opgeslagen pdf-bestand of een print daarvan
 • de ontvangstbevestiging van FIU-Nederland van uw melding
 • de identiteitsgegevens van uw cliënt en andere betrokkenen bij de ongebruikelijke transactie
 • gegevens uit uw administratie die betrekking hebben op de ongebruikelijke transactie
Wat houdt een toezichtonderzoek Wwwft in?
Wat houdt een toezichtonderzoek Wwwft in?

Het Bureau Toezicht Wwft van de Belastingdienst voert toezichtonderzoeken uit om te beoordelen of de Wwft op de juiste manier wordt nageleefd. De medewerkers van het bureau kunnen hiervoor zowel de financiële administratie, dossiers en overige administratieve bescheiden controleren.

Wat zijn de mogelijke sancties als ik de Wwft niet naleef?
Wat zijn de mogelijke sancties als ik de Wwft niet naleef?

Als het Bureau Toezicht Wwft vaststelt dat u de wettelijke bepalingen niet juist naleeft, dan hebben de medewerkers de mogelijkheid om sanctionerend op te treden met een aanwijzing, een last onder dwangsom of een bestuurlijke boete of een combinatie hiervan.

In ernstige gevallen zal het Bureau Toezicht Wwft aangifte doen bij de Officier van Justitie, die vervolgens een strafrechtelijk onderzoek kan instellen.

Houdt het Bureau Toezicht Wwft van de Belastingdienst ook toezicht op fiscale wet- en regelgeving?
Houdt het Bureau Toezicht Wwft van de Belastingdienst ook toezicht op fiscale wet- en regelgeving?

Nee, de medewerkers van het Bureau Toezicht Wwft zijn niet bevoegd om fiscale onderzoeken in te stellen.

Mag het Bureau Toezicht Wwft van de Belastingdienst informatie verstrekken aan overige collega’s van de Belastingdienst?
Mag het Bureau Toezicht Wwft van de Belastingdienst informatie verstrekken aan overige collega’s van de Belastingdienst?

Nee, de medewerkers van het Bureau Toezicht Wwft hebben een geheimhoudingsplicht en mogen geen gegevens of inlichtingen verstrekken aan andere medewerkers van de Belastingdienst.

Deze geheimhoudingsplicht geldt niet wanneer zij bij de uitoefening van hun taak feiten ontdekken die kunnen duiden op witwassen of terrorismefinanciering. Dan zijn zij verplicht FIU-Nederland hiervan in kennis te stellen.

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.