Hoe werkt de noodprocedure voor veraccijnsd goederenvervoer?

De invoering van de Horizontale accijnsrichtlijn 2020/262 in Nederland is vertraagd. Daarom hebben we voor veraccijnsd goederenvervoer een tijdelijke oplossing ontwikkeld in de vorm een papieren noodprocedure. Deze kunt u gebruiken wanneer er een verstoring is in het geautomatiseerde berichtenverkeer van EMCS.

Lees wat u als gecertificeerde afzender (GCA) of gecertificeerde geadresseerde (GCG) moet doen in de volgende 2 situaties waarin EMCS door een verstoring niet beschikbaar is in Nederland, maar wel in de andere lidstaat.

Vervoer van accijnsgoederen van Nederland naar andere lidstaten

Dit moet u als gecertificeerde afzender (GCA) doen:

 • Maak een nooddocument op met de gegevens die ook in het elektronisch Vereenvoudigd administratief document (e-VAD) staan. Dit document begeleidt de zending. Bewaar een kopie van dit nooddocument in uw administratie. Het nooddocument om een e-VAD-verzending in te dienen vindt u bij Nooddocument Indiening e-VAD verzending.
 • Informeer de Nederlandse Douane via e-mailadres Douane.noodspoor.veraccijnsd@douane.nl voordat u de goederen verzendt. Als u daarvoor het nooddocument gebruikt, is dat voldoende.
 • Wilt u de bestemming van de goederen wijzigen? U kunt alleen de bestemming wijzigen naar een andere locatie van de ontvanger. Gebruik hiervoor het Nooddocument Veraccijnsd vervoer wijziging bestemming. Informeer de Nederlandse Douane over deze bestemmingswijziging, bijvoorbeeld via een e-mail.
 • De gecertificeerde geadresseerde (GCG) in de lidstaat van bestemming ontvangt de goederen. Daarna dient de GCG een noodbericht van ontvangst in bij de autoriteiten van die lidstaat, onder hun voorwaarden. Die autoriteiten sturen dit ontvangstbericht naar de Nederlandse Douane.
 • De Nederlandse Douane stuurt het noodbericht van ontvangst naar u door.
 • Op basis van dit nooddocument van ontvangst kunt u een verzoek om teruggaaf indienen.
 • Als de storing in EMCS voorbij is, dient u via EMCS een voorlopig e-VAD in (met de gegevens uit het eerdere nooddocument). De GCG dient alsnog via EMCS een bericht van ontvangst in.

Vervoer van accijnsgoederen van andere lidstaten naar Nederland

Dit moet u als gecertificeerde geadresseerde (GCG) doen:

 • De GCA dient een e-VAD in volgens de procedure die beschreven staat in artikel 36 van de richtlijn 2020/262. Na de elektronische controle geven de autoriteiten van de lidstaat van vertrek de GCA een vereenvoudigde administratieve referentiecode (VARC) die de goederen begeleidt. Ze sturen het e-VAD naar de Nederlandse Douane.
 • De Nederlandse Douane stuurt dit bericht op papier naar u door.
 • Stuur het noodbericht van ontvangst in naar de Nederlandse Douane. Dit document vindt u bij Nooddocument Indiening e-VAD ontvangst.
 • Doe ook aangifte van de accijns die u (in de meeste gevallen) moet betalen.
 • De Nederlandse Douane stuurt een kopie van het e-VAD naar de autoriteiten van de lidstaat van vertrek.
 • De Nederlandse Douane vraagt de autoriteiten van de lidstaat van vertrek om het e-VAD handmatig af te doen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.