Horizontale accijnsrichtlijn: informatie voor softwareontwikkelaars

Bent u als softwareleverancier of zelfbouwer betrokken bij de Horizontale accijnsrichtlijn (EMCS 4.0)? Lees waar u nuttige informatie kunt vinden over de Message Implementation Guidelines (MIGs), testscenario's en Validatie Test Service (VTS-D) van EMCS 4.0.

Op de website van het Douane Supportcentrum voor Ontwikkelaars vindt u de volgende informatie over EMCS 4.0:

  • een link naar de MIGs van EMCS 4.0
    U vindt deze link bij het Douane Supportcentrum voor Softwareontwikkelaars.
  • de testscenario's voor EMCS
  • de VTS-D
    Deze voorziening is al bruikbaar voor de nieuwe berichten van EMCS 4.0. Met de VTS-D kunt u als ontwikkelaar controleren of de gegenereerde XML-berichten voldoen aan de specificaties uit de MIG.

Servicedocumenten beschrijven voor elke MIG welke berichten in de VTS-D zijn opgenomen en hoe u die moet gebruiken. In het ontwikkeltraject past de VTS-D vóór een integratietest waarin dialogen getest worden zoals in de Bedrijventestomgeving (BTO). Levert een bericht géén foutmelding in de VTS-D als u rekening houdt met de beperkingen? Dan kunt u ervan uitgaan dat hetzelfde bericht in de productieomgeving niet tot technische uitval leidt.

Meer informatie

Hebt u nog vragen over de Horizontale accijnsrichtlijn (EMCS 4.0)? Neem dan contact op met de Nationale helpdesk Douane.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.