Implementatie horizontale accijnsrichtlijn (EMCS)

In september 2022 hebben wij laten weten dat de invoering van de Horizontale accijnsrichtlijn 2020/262 in Nederland is vertraagd. Daarom hebben we een tijdelijke oplossing ontwikkeld in de vorm van een convertor voor onveraccijnsd goederenvervoer en een noodprocedure voor veraccijnsd goederenvervoer.

Convertor voor onveraccijnsd goederenvervoer

Voor het vervoer van goederen waarover geen accijns is betaald, hebben we een convertor ontwikkeld. Deze maakt een vertaalslag tussen 2 versies van 1 applicatie. We gebruiken deze convertor vanaf 13 februari 2023 voor het onveraccijnsde goederenverkeer. Meer hierover leest u bij Convertor voor onveraccijnsd goederenvervoer.

Persoonlijk domein voor ondernemers

Maakt u voor uw onveraccijnsde goederenvervoer gebruik van het persoonlijk domein voor ondernemers? U kunt dit oude portaal blijven gebruiken tot EMCS 4.0 in gebruik wordt genomen. Vanaf dat moment kunt u alleen Mijn Douane gebruiken.

Noodprocedure voor veraccijnsd goederenvervoer

Vanaf 13 februari 2023 geldt een papieren noodprocedure als er een verstoring is in het geautomatiseerde berichtenverkeer van EMCS. Deze noodprocedure gebruikt u alleen voor de aangiften voor goederen waarover accijns is betaald. Meer over de noodprocedure leest u bij Hoe werkt de noodprocedure voor veraccijnsd goederenvervoer?

Vergunningen voor veraccijnsd goederenvervoer

Wilt u weten wanneer u een vergunning nodig hebt voor veraccijnsd goederenvervoer? Lees dan Wanneer heb ik een vergunning voor veraccijnsd vervoer nodig? Hierin leggen we precies uit in welke gevallen u een vergunning moet aanvragen en hoe u dit kunt doen.

Overleg met het bedrijfsleven

In het ODB (Overleg Douane Bedrijfsleven) overleggen wij regelmatig met het bedrijfsleven over de noodprocedure en de manier waarop we de tijdelijke oplossing kunnen invoeren. Daarvoor hebben we binnen het ODB de klankbordgroep EMCS opgericht. Hieraan doen vertegenwoordigers van de koepels, brancheorganisaties en grote ondernemingen mee. In deze klankbordgroep bespreken we het doel van de noodprocedure en de vragen en knelpunten die hierbij ontstaan.

Informatie voor softwareontwikkelaars

Wilt u als softwareontwikkelaar meer weten over de Message Implementation Guidelines (MIGs), de testscenario's en de Validatie Test Service (VTS) van EMCS 4.0? Bij Horizontale accijnsrichtlijn: informatie voor softwareontwikkelaars vindt u alle relevante informatie.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het versturen van accijnsgoederen? Kijk bij Accijnsgoederen verzenden.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.