Wanneer heb ik een vergunning voor veraccijnsd vervoer nodig?

Bedrijven hebben vanaf 13 februari 2023 een vergunning nodig om accijnsgoederen te vervoeren waarover in het land van verzending al de accijns is betaald. Dit heet veraccijnsd vervoer. Lees wanneer u welke vergunning nodig hebt.

In deze situaties hebt u voor veraccijnsd vervoer een vergunning nodig:

Heeft uw onderneming al een 'Vergunning accijnsgoederenplaats, geregistreerde geadresseerde of geregistreerde afzender'? Ook dan hebt u een 'Vergunning gecertificeerde afzender' of een 'Vergunning gecertificeerde geadresseerde' nodig om accijnsgoederen te vervoeren naar, of te ontvangen uit een andere EU-lidstaat.

Zendingen aan- of afmelden in EMCS

Ook moet u vanaf 13 februari 2023 accijnsgoederen die u vervoert aan- of afmelden in het elektronische toezichtsysteem EMCS (Excise Movement and Control System) via Mijn Douane. Dit kan alleen als u een 'Vergunning gecertificeerde afzender' of een 'Vergunning gecertificeerde geadresseerde' hebt.

Meer informatie

Hebt u vragen? Bel dan de Centrale Unit Accijns op telefoonnummer 088 - 154 61 00.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.