Mag ik studiekosten aftrekken als ik geen studiefinanciering krijg?

Ja, dat mag. Maar er zijn wel voorwaarden.

Zo mag u geen recht hebben op studiefinanciering. U hebt dus geen lening, beurs of OV-abonnement van DUO. Zou u wel studiefinanciering kúnnen krijgen, maar hebt u het niet aangevraagd? Dan mag u de studiekosten niet aftrekken.

Verder moet de studie of opleiding voor uw (toekomstige) beroep zijn. En het moet gaan om een leertraject. Dat wil zeggen dat u kennis opdoet onder begeleiding of toezicht van bijvoorbeeld een leraar.

En u betaalt uw studiekosten zelf. Krijgt u de kosten deels vergoed, bijvoorbeeld door uw werkgever of een studiefonds? Dan tellen alleen de kosten mee die echt voor uw rekening zijn.

Levenlanglerenkrediet

Hebt u een levenlanglerenkrediet aangevraagd voor het volgen van een opleiding? Dan mag u de gemaakte studiekosten wel aftrekken. Het levenlanglerenkrediet is geen vergoeding voor de gemaakte studiekosten. U hoeft hier dus geen rekening mee te houden bij de berekening.

U mag alleen de noodzakelijke kosten aftrekken

Denk aan:

  • collegegeld, cursusgeld, lesgeld of examengeld
  • leermiddelen die u van de opleiding móet hebben, zoals boeken of bepaalde software

Dit mag u niet  aftrekken:

  • kosten van een laptop, tablet of printer
  • reiskosten
  • rente over een studieschuld
  • de inrichting van uw studeerkamer

Er is een drempelbedrag van € 250

Dus het heeft alleen zin om studiekosten af te trekken als uw kosten meer zijn dan € 250.

U mag uw studiekosten aftrekken in het jaar dat u ze hebt betaald

Precies weten hoeveel u mag aftrekken? Vul dan de online aangifte in op Mijn Belastingdienst.

Inloggen op Mijn Belastingdienst

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.