Ik heb geen studiefinanciering. Zijn mijn studiekosten dan aftrekbaar?

Ja, dan zijn uw studiekosten aftrekbaar. Maar er zijn wel voorwaarden.

Zo mag u geen recht hebben op studiefinanciering. U hebt dus geen lening, beurs of OV-abonnement van DUO. Zou u wel studiefinanciering kúnnen krijgen, maar hebt u het niet aangevraagd? Dan mag u de studiekosten niet aftrekken.

Verder moet de studie of opleiding voor uw (toekomstige) beroep zijn. En het moet gaan om een leertraject. Dat wil zeggen dat u kennis opdoet onder begeleiding of toezicht van bijvoorbeeld een leraar.

En u betaalt uw studiekosten zelf. Krijgt u de kosten deels vergoed, bijvoorbeeld door uw werkgever of een studiefonds? Dan tellen alleen de kosten mee die echt voor uw rekening zijn.

Levenlanglerenkrediet

Hebt u een levenlanglerenkrediet aangevraagd voor het volgen van een opleiding? Dan mag u de gemaakte studiekosten wel aftrekken. Het levenlanglerenkrediet is geen vergoeding voor de gemaakte studiekosten. U hoeft hier dus geen rekening mee te houden bij de berekening.

Welke kosten mag u aftrekken?

U mag noodzakelijke kosten aftrekken. Denk aan:

  • collegegeld, cursusgeld, lesgeld of examengeld
  • leermiddelen die u van de opleiding móet hebben, zoals boeken of bepaalde software

Promotiekosten zijn geen noodzakelijke kosten, maar deze mag u wél aftrekken.

Deze kosten mag u niet aftrekken

  • rente voor studieschulden
  • kosten van levensonderhoud, bijvoorbeeld huisvesting, voeding en kleding
  • reis- en verblijfkosten
  • kosten voor studiereizen of excursies
  • kosten voor (de inrichting van) een werk- of studeerruimte
  • kosten van een laptop, tablet of printer en kosten van 'randapparatuur', zoals een muis, scanner, en toetsenbord
  • kosten voor een inburgeringscursus

Er is een drempelbedrag van € 250

Dus het heeft alleen zin om studiekosten af te trekken als uw kosten meer zijn dan € 250.

U mag uw studiekosten aftrekken in het jaar dat u ze hebt betaald

Precies weten hoeveel u mag aftrekken? Vul dan de online aangifte in op Mijn Belastingdienst.

Inloggen op Mijn Belastingdienst

Let op!
Per 1 januari 2022 zijn studiekosten en andere scholingsuitgaven niet meer aftrekbaar. In plaats daarvan komt de subsidieregeling STAP-budget voor werkenden en werkzoekenden. STAP staat voor Stimulering Arbeidsmarktpositie. Aftrekbare opleidingskosten die u in 2021 betaalt, mag u nog aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting 2021. Opleidingskosten die u in 2022 of later betaalt, zijn niet meer aftrekbaar. Vanaf 1 maart 2022 kunt u STAP-budget aanvragen via uwv.nl.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.