Ik heb studiefinanciering. Zijn mijn studiekosten dan aftrekbaar?

Nee, u mag geen studiekosten aftrekken als u studiefinanciering krijgt. Ook niet als u recht hebt op studiefinanciering, maar die niet hebt aangevraagd.

Tenzij u een deel van het jaar recht hebt op studiefinanciering. Er zijn wel voorwaarden. En houdt u er rekening mee dat studiekosten sinds 1 januari 2022 niet meer aftrekbaar zijn.

Met 'studiefinanciering' bedoelen we niet alleen een beurs bij DUO. Maar bijvoorbeeld ook een uitkering die vergelijkbaar is met studiefinanciering. Hebt u alleen recht op een OV-kaart? Dat beschouwen wij ook als studiefinanciering.

Deel van het jaar recht op studiefinanciering

Hebt u maar een deel van het studiejaar recht op studiefinanciering? Dan mag u in uw aangifte inkomstenbelasting een deel van uw studiekosten aftrekken. Het gaat om de betaalde studiekosten van de maanden waarop u géén recht op studiefinanciering had.

Voorbeeld

U volgt een studie. De studie begint in september 2021. U betaalt voor deze studie € 500 per maand. U hebt tot 1 november 2021 recht op studiefinanciering.

Uw studiekosten die betrekking hebben op de maanden september en oktober zijn níet aftrekbaar. Maar de studiekosten van november 2021 en december 2021 zijn in uw aangifte 2021 wél aftrekbaar als u voldoet aan alle voorwaarden. Op dit bedrag wordt in uw aangifte een drempelbedrag ingehouden.

Studiekosten niet meer aftrekbaar

Sinds 1 januari 2022 zijn studiekosten en andere scholingsuitgaven niet meer aftrekbaar. Misschien komt u in aanmerking voor STAP-budget voor werkenden en werkzoekenden.

De invoering van het STAP-budget betekent onder meer het volgende:

  • Studiekosten die u in 2021 hebt betaald, kunt u nog aftrekken in de aangifte inkomstenbelasting 2021.
  • Studiekosten die u in 2022 of later betaalt, zijn niet meer aftrekbaar.
  • Had u voor 1 juli 2015 prestatiebeurs? En is deze beurs definitief niet omgezet in een gift omdat u niet voldoet aan de diplomatermijn? U mag deze kosten na 2021 wel aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Het aftrekbare bedrag vindt u in uw online aangifte.
  • U krijgt in uw voorlopige aanslag 2022 geen aftrek van studiekosten meer.

Levenlanglerenkrediet

Hebt u een levenlanglerenkrediet aangevraagd voor het volgen van een opleiding? De gemaakte studiekosten zijn tot 1 januari 2022 nog aftrekbaar. Het levenlanglerenkrediet is geen vergoeding voor de gemaakte studiekosten. U hoeft hier dus geen rekening mee te houden bij de berekening.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.