Ik heb studiefinanciering. Zijn mijn studiekosten dan aftrekbaar?

Nee, u mag geen studiekosten aftrekken als u al studiefinanciering krijgt.

En ook niet als u recht hebt op studiefinanciering, maar die niet hebt aangevraagd.

Met 'studiefinanciering' bedoelen we niet alleen een lening of beurs bij DUO. Maar bijvoorbeeld ook een uitkering die vergelijkbaar is met studiefinanciering. Hebt u alleen recht op een OV-kaart? Dat beschouwen wij ook als studiefinanciering.

Deel van het jaar recht op studiefinanciering

Hebt u maar een deel van het studiejaar recht op studiefinanciering? Dan mag u een deel van uw studiekosten aftrekken. Namelijk uw studiekosten die betrekking hebben op de maanden waarop u géén recht op studiefinanciering had.

De berekening is dan als volgt: deel het totaal van uw aftrekbare studiekosten van dat studiejaar door het totaal aantal studiemaanden van dat jaar. Vermenigvuldig dat met het aantal maanden waarop u geen studiefinanciering kreeg.

Voorbeeld

U volgt een studie. De studie duurt 6 maanden en begint in oktober 2019. U betaalt in die maand ook de studiekosten voor de gehele studie. Uw studiekosten zijn € 3.000. U hebt tot 1 november 2019 recht op studiefinanciering.

Uw studiekosten die betrekking hebben op de maand oktober zijn níet aftrekbaar. Maar de studiekosten van november tot en met maart wél.

De berekening van uw aftrekbare studiekosten 2019 is: (€ 3.000 : 6) x 5 = € 2.500. Op dit bedrag wordt in uw aangifte nog een drempelbedrag ingehouden.

Levenlanglerenkrediet

Hebt u een levenlanglerenkrediet aangevraagd voor het volgen van een opleiding? Dan mag u de gemaakte studiekosten wel aftrekken. Het levenlanglerenkrediet is geen vergoeding voor de gemaakte studiekosten. U hoeft hier dus geen rekening mee te houden bij de berekening.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.