Bezwaar bpm

Bent u het niet eens met een aangifte, naheffingsaanslag of beschikking? Dan kunt u schriftelijk bezwaar maken. U kunt ook om uitstel van betaling vragen.

Hoe maak ik bezwaar?

Stuur ons een brief en vermeld in uw bezwaar:

  • met welke beslissing u het niet eens bent
  • uw naam en adres, of de naam en het adres van uw onderneming
  • (eventueel) de naam van uw belastingconsulent
  • uw telefoonnummer
  • het aangifte-, aanslag- of beschikkingsnummer

Zet onder aan de brief de datum en uw handtekening.

Wij moeten uw bezwaar hebben ontvangen binnen 6 weken na de datum waarop u de bpm hebt betaald. Of binnen 6 weken na de datum op de naheffingsaanslag of beschikking.

Stuur uw bezwaar naar:

Belastingdienst
Postbus 3
6400 AA Heerlen

Uitstel van betaling

Vraag in uw bezwaar uitstel van betaling aan voor het bedrag waarmee u het niet eens bent. Motiveer dit met een berekening van het bedrag dat u volgens uzelf wel moet betalen. Betaal het bedrag dat u hebt berekend voor de uiterste betaaldatum op uw naheffingsaanslag of beschikking.

Wanneer krijg ik bericht over mijn bezwaar?

Wij streven ernaar om binnen 6 weken na ontvangst van uw bezwaar een beslissing te nemen. Als het langer duurt dan 6 weken, ontvangt u daarvan bericht.

Vragen wij u om uw bezwaar nog aan te vullen, dan komt de tijd die u daarvoor nodig hebt boven op de 6 weken.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.