Bezwaar maken tegen bpm —  hoe werkt dat?

Het kan zijn dat u het niet eens bent met de bpm die u moet betalen. En dan?

U kunt bezwaar maken

Stuur ons een brief. Doe dat wel binnen 6 weken nadat u de bpm betaalde, of binnen 6 weken na de datum op de naheffingsaanslag of beschikking.

Zet in ieder geval in de brief:

  • met welke beslissing u het niet eens bent
  • uw naam en adres, of de naam en het adres van uw onderneming
  • (eventueel) de naam van uw belastingconsulent
  • uw telefoonnummer
  • het aangifte-, aanslag- of beschikkingsnummer
  • de datum en uw handtekening

Stuur de brief naar:

Belastingdienst
Postbus 3
6400 AA Heerlen

Wanneer krijg ik een reactie op mijn brief?

Wij doen ons best om binnen 6 weken een reactie te geven op uw bezwaar. Lukt ons dat niet, bijvoorbeeld omdat er nog gegevens missen in uw brief? Dan laten wij dit weten.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.