Verklaring geen privégebruik auto: aanvragen

Kunt u aantonen dat u per kalenderjaar niet meer dan 500 kilometer privé rijdt in een auto van de zaak? Dan hoeft u daarover geen belasting te betalen: de bijtelling.

Let op!
Wisselt u van werkgever, dan tellen de privékilometers die u bij de vorige werkgever hebt gereden met de auto van de zaak niet mee bij het vaststellen van de grens van 500 kilometer bij uw nieuwe werkgever.

Hiervoor hebt u een 'Verklaring geen privégebruik auto' nodig. Alleen u kunt de verklaring aanvragen, niet uw werkgever. Zonder deze verklaring kan uw werkgever wel besluiten om de bijtelling achterwege te laten.

Hebt u een DigiD? Vraag dan de verklaring aan met het online formulier:

Verklaring aanvragen

Hebt u geen DigiD? Vraag dan eerst een DigiD aan:

DigiD

Of bestel het papieren formulier via de BelastingTelefoon.

Vraag de verklaring niet aan in de volgende situaties:

  • De regeling privégebruik auto is niet van toepassing.
  • Uw werkgever past eindheffing toe vanwege het doorlopend afwisselend gebruik van een bestelauto
    Vraag uw werkgever of dit het geval is.
  • U hebt met uw werkgever een overeenkomst voor 'hikers' afgesloten
    Zie paragraaf 21.3.21 van het Handboek Loonheffingen 2019.

Binnen 8 weken nadat u de verklaring hebt aangevraagd, ontvangt u deze thuis. De verklaring is geldig voor onbepaalde tijd.

Geef een kopie van de verklaring aan uw werkgever. Die laat vanaf dat moment de bijtelling achterwege. Maar niet met terugwerkende kracht over loontijdvakken waarover u het loon al hebt gekregen.

Geef wijzigingen door

Verandert de situatie waarvoor een ‘Verklaring geen privégebruik auto’ is afgegeven? Geef dat dan zo snel mogelijk aan ons door.

Verandert u van werkgever? Dat hoeft u niet door te geven. Geef alleen wijzigingen door die te maken hebben met uw auto.

Wijzigt uw kenteken? Gebruik dan het formulier Verklaring geen privégebruik auto: kenteken wijzigen.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.