Verklaring geen privégebruik auto: intrekken

Hebt u te maken met een van de volgende veranderingen in uw situatie? Trek dan uw 'Verklaring geen privégebruik auto' in. 

 • U gaat in een kalenderjaar meer dan 500 kilometer privé rijden met een (bestel)auto van de zaak.
 • U hebt geen auto van de zaak meer.
 • U krijgt een auto die u buiten werktijd niet kunt gebruiken.
 • U krijgt een auto waarmee u niet privé mag rijden
  Dit verbod moet voldoen aan een aantal voorwaarden. Zie paragraaf 21.3.21 van het Handboek Loonheffingen 2019. 
 • U krijgt een auto waarvoor uw werkgever de eindheffing toepast
  Vraag uw werkgever of dit het geval is.
 • U krijgt een auto die (bijna) uitsluitend geschikt is voor goederenvervoer
  Dit is het geval als de auto bijvoorbeeld alleen een bestuurdersstoel heeft en de bevestigingspunten van de passagiersstoel zijn weggeslepen of dichtgelast.
 • U krijgt een auto waarvoor een (collectieve) afspraak voor het privégebruik geldt
  Vraag uw werkgever of dit het geval is.

Hebt u een DigiD? Trek dan uw verklaring in met het online formulier:

Verklaring intrekken

Hebt u geen DigiD? Vraag dan eerst een DigiD aan:

DigiD

Of bestel het papieren formulier via de BelastingTelefoon.

Hebt u bij nader inzien toch meer dan 500 kilometer privé gereden?

Dan moet uw werkgever de bijtelling toepassen over de hele periode voor alle auto’s die u gebruikt hebt. Oók als u met een van de auto’s in een kalenderjaar niet meer dan 500 kilometer privé hebt gereden.

Stuurt u ons zelf  het formulier 'Verklaring geen privégebruik auto: intrekken'?

Dan geldt het volgende:

 • Wij trekken de verklaring in.
 • Uw werkgever moet het voordeel van het privégebruik voortaan bij uw loon tellen.

Voor de periode in het kalenderjaar waarin uw werkgever nog niet het voordeel van het privégebruik bij uw loon telde, krijgt u:

 • een naheffingsaanslag voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen
 • een naheffingsaanslag voor de premies werknemersverzekeringen
 • eventueel een naheffingsaanslag voor de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (Zvw)
 • eventueel een rekening voor belastingrente die u moet betalen

Stuurt u ons niet zelf  het formulier 'Verklaring geen privégebruik auto: intrekken'

En rijdt u in een kalenderjaar meer dan 500 kilometers privé? Dan geldt alles wat in de opsomming hierboven staat, en bovendien krijgt u een boete.

Wanneer krijgt u bericht van ons?

Binnen 8 weken na ontvangst van uw formulier, krijgt u bericht van ons dat we de verklaring hebben ingetrokken.

Informeer zo snel mogelijk uw werkgever hierover. Dan kan hij er voor de komende loontijdvakken direct rekening mee houden. Wij informeren uw werkgever ook over de intrekking van de verklaring en wat hiervan de gevolgen zijn.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.