Overzicht zorgkosten 2019

Hebt u in 2019 kosten gemaakt voor ziekte of invaliditeit? Kijk dan in de lijst of u deze zorgkosten mag aftrekken in uw belastingaangifte.

Veel kosten mag u niet aftrekken, zoals kosten waarvoor u al een vergoeding krijgt. Waarmee u nog meer rekening moet houden, leest u bij Voorwaarden aftrek zorgkosten.

Andere kosten mag u maar voor een deel aftrekken of alleen onder bepaalde voorwaarden. Die voorwaarden vindt u in de lijst onder 'Aftrekbaar'. 

Zorgkosten alleen boven drempelbedrag aftrekbaar

U mag alleen het deel van de kosten aftrekken dat uitkomt boven een bepaald bedrag, het drempelbedrag

Als u uw zorgkosten invult in uw online aangifte, wordt uw aftrek automatisch berekend. Daarnaast is het misschien mogelijk om een tegemoetkoming in uw zorgkosten te krijgen. Lees meer daarover bij Tegemoetkoming specifieke zorgkosten.

Welke zorgkosten mag ik in 2019 aftrekken?

Aftrekbare zorgkosten 2019

Bijdragen, eigen risico en premies Aftrekbaar?

Premies voor de ziektekosten of zorgverzekering (zowel basis- als aanvullende premies)

Nee

Wettelijke eigen bijdrage van bijvoorbeeld CAK of medicijnen

Nee

Eigen bijdrage Zorgverzekeringswet

Nee

Wettelijk verplicht eigen risico

Nee

Vrijwillig eigen risico

Nee

 

 

Geneeskundige hulp, behandelingen en medicijnen

 

Verpleging in een ziekenhuis of een andere instelling

Ja

Huisarts, tandarts, fysiotherapie of specialist

Ja

Behandeling op voorschrift en onder begeleiding van een arts door een paramedicus zoals een optometrist of een tandprotheticus

Ja

Behandeling door een paramedicus zonder doorverwijzing van een arts

Onder voorwaarden

Geestelijke gezondheidszorg voor een persoon jonger dan 18 jaar

Nee

Dyslexiezorg voor een persoon jonger dan 18 jaar

Nee

Combinatietest voor prenatale screening zonder medische indicatie

Nee

IVF-behandeling onder de 43 jaar

Onder voorwaarden

Voorgeschreven medicijnen (ook homeopathische middelen), behalve de eigen wettelijke bijdrage

Ja

 

 

Hulpmiddelen

 

Steunzolen

Ja

Rollators, looprekken en loophulpen, krukken, gipssteun

Nee

Scootmobiel en rolstoel

Nee

Gehoorapparaat

Onder voorwaarden

Aanpassingen aan auto, fiets, computer en dergelijke

Ja. Lees meer

 

 

Vervoer

 

Naar arts of ziekenhuis

Ja. Lees meer

Hogere vervoerskosten door ziekte of handicap

Ja. Lees meer

Reiskosten voor ziekenbezoek

Een vast bedrag

 

 

Diversen

 

Dieet op voorschrift van arts of diƫtist

Een vast bedrag, zie dieetlijst 2019

Extra gezinshulp vanwege ziekte of invaliditeit

Onder voorwaarden

Extra kleding en beddengoed

Een vast bedrag

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.