Overzicht zorgkosten 2019

Hebt u in 2019 kosten gemaakt voor ziekte of invaliditeit? Kijk dan in de lijst of u deze zorgkosten mag aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting.

Veel kosten mag u niet aftrekken, zoals kosten waarvoor u al een vergoeding krijgt. Waarmee u nog meer rekening moet houden, leest u bij Voorwaarden aftrek zorgkosten.

Andere kosten mag u maar voor een deel aftrekken of alleen onder bepaalde voorwaarden. Die voorwaarden vindt u in de lijst onder 'Aftrekbaar?'. 

Zorgkosten alleen boven drempelbedrag aftrekbaar

U mag alleen het deel van de kosten aftrekken dat uitkomt boven een bepaald bedrag, het drempelbedrag

Als u uw zorgkosten invult in uw online aangifte, wordt uw aftrek automatisch berekend. Daarnaast is het misschien mogelijk om een tegemoetkoming in uw zorgkosten te krijgen. Lees meer daarover bij Tegemoetkoming specifieke zorgkosten.

Aftrekbare zorgkosten 2019

Hieronder ziet u welke zorgkosten al dan niet aftrekbaar zijn in uw belastingaangifte.

Kosten voor bijdragen, eigen risico en premies

Uw kosten Aftrekbaar?
Premies voor de ziektekosten of zorgverzekering (zowel basis- als aanvullende premies) Niet aftrekbaar
Wettelijke eigen bijdrage van bijvoorbeeld CAK of medicijnen Niet aftrekbaar
Eigen bijdrage Zorgverzekeringswet Niet aftrekbaar
Wettelijk verplicht eigen risico Niet aftrekbaar
Vrijwillig eigen risico Niet aftrekbaar

Kosten voor geneeskundige hulp, behandelingen en medicijnen

Uw kosten Aftrekbaar?
Verpleging in een ziekenhuis of een andere instelling Aftrekbaar
Huisarts, tandarts, fysiotherapie of specialist Aftrekbaar
Behandeling op voorschrift en onder begeleiding van een arts door een paramedicus zoals een optometrist of een tandprotheticus Aftrekbaar
Behandeling door een paramedicus zonder doorverwijzing van een arts Onder voorwaarden aftrekbaar
Geestelijke gezondheidszorg voor een persoon jonger dan 18 jaar. 18 jaar of ouder? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar Niet aftrekbaar
Dyslexiezorg voor een persoon jonger dan 18 jaar. 18 jaar of ouder? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar Niet aftrekbaar
Combinatietest of een NIPT-test voor prenatale screening, zonder medische indicatie Niet aftrekbaar
IVF-behandeling onder de 43 jaar Onder voorwaarden aftrekbaar
Voorgeschreven medicijnen (ook homeopathische middelen), behalve de eigen wettelijke bijdrage
Aftrekbaar

Kosten voor hulpmiddelen

Uw kosten Aftrekbaar?
Steunzolen Aftrekbaar
Rollator, looprekken en loophulpen, krukken, gipssteun Niet aftrekbaar
Scootmobiel of rolstoel Niet aftrekbaar
Gehoorapparaat Onder voorwaarden aftrekbaar
Aanpassingen aan auto, fiets, computer en dergelijke Aftrekbaar. Lees meer

Kosten voor vervoer

Uw kosten Aftrekbaar?
Vervoer naar arts of ziekenhuis Aftrekbaar. Lees meer
Hogere vervoerskosten door ziekte of handicap Aftrekbaar. Lees meer
Reiskosten voor ziekenbezoek Een vast bedrag aftrekbaar

Diverse kosten

Uw kosten Aftrekbaar?
Dieet op voorschrift van arts of diĆ«tist Een vast bedrag aftrekbaar, zie dieetlijst 2019
Extra gezinshulp vanwege ziekte of invaliditeit Onder voorwaarden aftrekbaar
Extra kleding en beddengoed Een vast bedrag aftrekbaar

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.