Betalingskorting bij voorlopige aanslag inkomstenbelasting

Mag u uw belastingaanslag inkomstenbelasting in termijnen betalen, maar betaalt u in 1 keer? Dan kunt u betalingskorting krijgen.

Let op!

Vanaf 1 januari 2023 krijgt u géén betalingskorting meer als u uw voorlopige aanslag vennootschapsbelasting in 1 keer betaalt.

Wanneer krijgt u betalingskorting?

U kunt betalingskorting krijgen voor de voorlopige aanslag inkomstenbelasting die u krijgt in het jaar waar de aanslag over gaat. Op uw aanslag ziet u of u betalingskorting kunt krijgen en hoeveel.

Hebt u voor de belasting van het lopende jaar een voorlopige aanslag ontvangen?
En staat er op uw voorlopige aanslag ook: 'Betalingskorting bij betaling ineens', met een bedrag?
En wilt u het hele bedrag in 1 keer betalen voor de eerste betaaldatum?
Trek dan zelf het bedrag van de betalingskorting af van het hele belastingbedrag.

Voorbeeld
U krijgt van ons een voorlopige aanslag. U moet aan ons betalen: € 1.200.
Maar in de voorlopige aanslag staat dat u bij betalen in 1 keer € 1 korting krijgt.
Dan trekt u die € 1 van het totaal te betalen bedrag af.

Totaal te betalen volgens uw voorlopige aanslag: € 1.200
De betalingskorting omdat u in 1 keer betaalt: € 1
U betaalt in 1 keer voor de eerste betaaldatum.
U betaalt: € 1.200 min € 1 = € 1.199
Trek dus zelf de betalingskorting af van het totaal bedrag.
Maar dat mag alleen als u in 1 keer betaalt voor de eerste betaaldatum.

Trekt u de betalingskorting niet af? Dan betaalt u teveel.
U krijgt het te veel betaalde van ons automatisch teruggestort.
Maar alleen als u geen schulden bij ons heeft.

Het bedrag moet bij ons binnen zijn op de datum die op uw aanslag staat bij 'Eerste vervaldag'.
Een bank heeft meestal een paar dagen nodig om uw betalingsopdracht te verwerken. Houd hier rekening mee.

Betaalt u niet op tijd of te weinig?

Hebben wij het bedrag niet op tijd ontvangen? Of is het te weinig? Dan hebt u geen recht op betalingskorting. U krijgt van ons een acceptgiro of betaalinformatie met het bedrag dat u nog moet betalen. Dit bedrag mag u in termijnen betalen. Het totale bedrag moet uiterlijk op 31 december op onze rekening staan.

Betaalde u te veel?

Hebt u meer betaald dan nodig? Bijvoorbeeld omdat u de betalingskorting niet juist berekende?
Dan krijgt u waarschijnlijk het te veel betaalde terug. Lees daarvoor: Ik heb te veel betaald.

Verlagen wij uw voorlopige aanslag?

Verlagen wij uw aanslag, bijvoorbeeld omdat u uw voorlopige aanslag hebt gewijzigd? Dan berekenen wij uw betalingskorting opnieuw. Misschien moet u dan een deel van de korting terugbetalen. Of hebt u geen recht op korting omdat u nog niet hebt betaald. Wilt u zeker weten dat u betalingskorting krijgt? Zorg dan dat het bedrag van de oorspronkelijke aanslag op tijd is bijgeschreven op onze rekening.

Hoe berekenen we de betalingskorting?

De betalingskorting berekenen we over de helft van het bedrag dat u moet betalen. Dit is uw gemiddelde schuld over de hele betaalperiode.

Dit bedrag vermenigvuldigen we met het percentage van de betalingskorting. Dit percentage is gekoppeld aan de invorderingsrente en bedraagt vanaf 1 januari 2023 tot 1 juli 2023 2%.

De betaalperiode is de periode waarover u het bedrag mag betalen in verhouding tot het totaal aantal dagen in een jaar. Hiervoor zijn vaste regels. Een jaar stellen we bijvoorbeeld op 360 dagen. En elke volle maand telt als 30 dagen.

Voorbeeld
U hebt een voorlopige aanslag over het lopende jaar ontvangen van € 10.000. De 1e termijn van de aanslag moet uiterlijk op 15 februari van het lopende jaar bij ons binnen zijn. De laatste op 31 december van het lopende jaar. U hebt dan 313 dagen de tijd om de aanslag te betalen: we tellen vanaf 16 februari, de dag na de 1e vervaldag, het aantal dagen in februari. Dat zijn er 13 - dit geldt ook voor een schrikkeljaar. Voor maart tot en met december tellen we 10 x 30 = 300 dagen.

De korting berekent u dan zo: uw gemiddelde schuld over de hele betaalperiode is € 5.000. Dit bedrag vermenigvuldigt u met 2%. Dit is € 100,00. Dit bedrag vermenigvuldigt u nog met 313/360. De betalingskorting is dan € 86,94. Dit bedrag ronden we af naar boven op hele euro’s. Uw betalingskorting is dus € 87.

Bezwaar

Bent u het niet eens bent met het bedrag van de betalingskorting? Dan kunt u per brief bezwaar maken. U kunt geen bezwaar maken tegen het rentepercentage van de betalingskorting.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.