Ik zit in de schuldsanering. Wat betekent dat voor mijn schulden bij de Belastingdienst?

Dat hangt af van uw situatie:

Hebt u een aanvraag voor schuldsanering ingediend bij de rechtbank, maar nog geen uitspraak ontvangen?

Dan kunt u in de tussentijd een betalingsregeling bij ons aanvragen.

Wilt u weten of de schulden bij de Belastingdienst ook worden meegenomen in het traject van schuldsanering? Vraag het uw schuldhulpverlener. Hij kan er meer over vertellen.

Zit u al in de schuldsanering?

En krijgt u post van ons over geldzaken die u misschien niet had verwacht? Bijvoorbeeld over een nieuw openstaand bedrag, een herinnering of een andere invorderingsmaatregel? Neem dan altijd eerst contact op met uw bewindvoerder. Want misschien heeft die nog aanvullende of andere afspraken met ons gemaakt.

Bent u uit de schuldsanering? En hebt u van de rechter een 'schone lei' gekregen?

Dan stoppen wij alle invorderingsmaatregelen en betalingsregelingen over belastingjaren vóór de ingangsdatum van de schuldsanering.

Krijgt u toch een brief van ons waarin staat dat wij een betaling verwachten voor een belastingjaar vóór de ingangsdatum van de schuldsanering? Bel dan de BelastingTelefoon, 0800 - 0543.

Let op!

Ligt het belastingjaar waarover de aanslag gaat deels of helemaal ná de ingangsdatum van de schuldsanering? Dan moet u (dat deel van) deze aanslag zelf betalen. Hebt u hier vragen over? Neem dan contact op met degene die tijdens de schuldsanering uw bewindvoerder was.

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.