Ik zit in de schuldsanering. Wat betekent dat voor mijn schulden bij de Belastingdienst?

Dat hangt af van uw situatie:

Hebt u een aanvraag voor schuldsanering ingediend bij de rechtbank, maar nog geen uitspraak ontvangen?

Dan kunt u in de tussentijd een betalingsregeling bij ons aanvragen.

Wilt u weten of de schulden bij de Belastingdienst ook worden meegenomen in het traject van schuldsanering? Vraag het uw schuldhulpverlener. Hij kan er meer over vertellen.

Zit u al in de schuldsanering?

En krijgt u post van ons over geldzaken die u misschien niet had verwacht? Bijvoorbeeld over een nieuw openstaand bedrag, een herinnering of een andere invorderingsmaatregel? Neem dan altijd eerst contact op met uw bewindvoerder. Want misschien heeft die nog aanvullende of andere afspraken met ons gemaakt.

Bent u al uit de schuldsanering en hebt u van de rechter een 'schone lei' gekregen?

Dan stoppen wij alle invorderingsmaatregelen en betalingsregelingen over belastingjaren vóór de ingangsdatum van de schuldsanering.

Krijgt u toch nog een brief van ons waarin staat dat wij een betaling verwachten voor een belastingjaar vóór de ingangsdatum van de schuldsanering? Stuur ons dan een kopie van die brief en van de gerechtelijke uitspraak ('vonnis schone lei') of van de schriftelijke kennisgeving van de bewindvoerder.

Belastingdienst
Postbus 100
6400 AC Heerlen

Binnen 6 weken ontvangt u van ons een reactie.

Let op!

Ligt het belastingjaar waar de aanslag over gaat deels of in zijn geheel de ingangsdatum van de schuldsanering? Dan moet u (dat deel van) deze aanslag zelf betalen. Hebt u hier vragen over? Neem dan contact op met degene die tijdens de schuldsanering uw bewindvoerder was.

 

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.