Hoe maak ik bezwaar tegen een (naheffings)aanslag omzetbelasting (btw)?

U kunt op 3 manieren bezwaar maken: met behulp van het online formulier in Mijn Belastingdienst Zakelijk, met het formulier Bezwaar Zakelijk of u stuurt een brief.

U kunt bezwaar maken binnen 6 weken na de datum op de (naheffings)aanslag. Wilt u uitstel van betaling? Vraag hier dan om in uw bezwaarschrift.

Online bezwaar maken

U maakt bezwaar met het online formulier 'Bezwaar omzetbelasting' via Mijn Belastingdienst Zakelijk. U vindt dit formulier onder Omzetbelasting, Bezwaar.

Inloggen voor ondernemers

Bezwaar maken met een formulier

Het formulier 'Bezwaar zakelijk' kunt u downloaden, invullen en opsturen. Met dit formulier kunt u ook bezwaar maken tegen onder andere aanslagen inkomsten- en vennootschapsbelasting.

Bezwaar maken met een brief

U kunt ook een brief sturen naar het belastingkantoor dat op de (naheffings)aanslag staat. Stuur daarbij een kopie of de gegevens van uw aangifte en/of betalingsbewijs mee.

Niet verplicht, wel handig: zet uw telefoonnummer en e-mailadres in uw bezwaar. Dan kunnen wij u makkelijker vragen stellen en uitleg geven. Misschien kunnen we u zo sneller helpen.

Wanneer ontvangt u uitspraak op uw bezwaar?

Dat ligt eraan of wij uw bezwaarschrift tijdig hebben ontvangen. Als wij uw bezwaarschrift tijdig hebben ontvangen, beslissen wij, normaal gesproken, binnen 12 weken na de datum van de aanslag of beschikking waartegen u bezwaar maakt. Hebben wij uw bezwaarschrift niet tijdig ontvangen? Dan beslissen wij, in de regel, binnen 8 weken na ontvangst van uw bezwaarschrift.

Uw bezwaarschrift is tijdig ontvangen als het binnen 6 weken na de datum van de aanslag of beschikking bij ons binnen is. Of als u uw bezwaarschrift binnen 6 weken na de datum van de aanslag of beschikking naar ons hebt gestuurd en het niet later dan 1 week na de bezwaartermijn door ons is ontvangen.

Het kan zijn dat wij nog contact met u opnemen voor meer informatie of een toelichting. Als wij uw bezwaar niet binnen de genoemde termijn kunnen behandelen, dan ontvangt u daarover tijdig bericht.

Soms duurt de beslissing langer

We mogen de beslistermijn verlengen als we meer tijd nodig hebben. Dat noemen we ook wel 'verdagen'. We mogen dan maximaal 6 weken langer doen over het nemen van een beslissing. Dit betekent bij een tijdig ingediend bezwaarschrift, dat wij een beslissing nemen op uw bezwaar binnen 18 weken na de datum van de aanslag of de beschikking waartegen u bezwaar maakt. Bij een niet tijdig ingediend bezwaarschrift betekent dit dat wij een beslistermijn hebben van 14 weken na de ontvangst van uw bezwaarschrift.

Natuurlijk laten we het u weten als we die extra tijd nodig hebben. We sturen u een brief en als wij uw telefoonnummer hebben, bellen we u meestal.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.