Ik wil bezwaar maken tegen de box 3-heffing in mijn aanslag inkomstenbelasting 2017, 2018, 2019 of 2020

U kunt pas bezwaar maken als u de definitieve aanslag over 2017, 2018, 2019 of 2020 hebt gekregen. Dat kunt u online doen met uw DigiD.

Let erop dat u bezwaar maakt binnen 6 weken na de datum die op uw definitieve aanslag staat. Om uw bezwaar te onderbouwen, kunt u bijlagen toevoegen.

Hebt u online bezwaar gemaakt? Dan kunt u ook online volgen hoe ver wij zijn met de behandeling van uw bezwaar.

Maak online bezwaar

Schriftelijk bezwaar maken

Is digitaal bezwaar maken niet mogelijk voor u en kunt u alleen schriftelijk bezwaar maken? Stuur dan een brief naar uw belastingkantoor, het adres staat op uw aanslag. Vermeld in uw brief altijd de reden van uw bezwaar en het aanslagnummer.

Wilt u uitstel van betaling? Vermeld dan in uw bezwaar voor welk bedrag van de aanslag u uitstel aanvraagt.

Massaal bezwaar box 3-heffing 2017, 2018, 2019 of 2020

De bezwaren tegen de berekening van de box 3-heffing 2017, 2018, 2019 of 2020 zijn aangewezen als massaal bezwaar. 

Lees wat de massaalbezwaarprocedure voor u betekent:

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.