Opgaaf wereldinkomen en box 3 – wat moet ik doen?

Hebt u over de jaren 2017 tot en met 2021 opgaaf wereldinkomen gedaan met box 3-inkomen? En is deze nog niet afgehandeld? Of hebt u uitstel gevraagd? Lees wat u moet doen.

 • U hebt uitstel voor uw opgaaf wereldinkomen
   Bekijk eerst welke rekenmethode voor het box 3-inkomen voor u het gunstigst is. Dit doet u met ons hulpmiddel box 3-inkomen. Daarmee berekent u uw voordeel uit sparen en beleggen. Of gebruik de rekenhulp op het formulier 'Uitvraag wereldinkomen box 3’. Dat ontvangt u in september van ons.


   De oude methode is gunstiger

   Is de oude methode voor u het gunstigst? Dan hoeft u alleen uw opgaaf wereldinkomen naar ons op te sturen.

   De nieuwe methode is gunstiger

   Is de nieuwe methode gunstiger? Dan moet u uw opgaaf wereldinkomen invullen. En deze samen met uw afzonderlijke vermogensbestanddelen aan ons doorgeven. Dit kan op 2 manieren:
  • Hebt u ons hulpmiddel gebruikt? Gebruik dan de optie om het uit te printen. De print stuurt u naar ons op. Daarop staan namelijk al uw vermogensbestanddelen en de uitkomst.
  • U kunt ook het formulier 'Uitvraag wereldinkomen box 3' insturen. Deze ontvangt u in september van ons.

   Dit stuurt u samen met de opgaaf wereldinkomen naar ons op. U kunt hiervoor de retourenvelop gebruiken. Vermeld uw volledige naam, voorletters en uw bsn op het formulier of de print van het hulpmiddel. Zonder deze gegevens kunnen we uw opgaaf niet verwerken.
 • Uw opgaaf wereldinkomen is nog niet verwerkt

   Bekijk welke rekenmethode het gunstigst is

   Dit doet u met ons hulpmiddel box 3-inkomen. Daarmee berekent u uw voordeel uit sparen en beleggen. Of gebruik de rekenhulp op het formulier 'Uitvraag wereldinkomen box 3’. Dat ontvangt u in september van ons.

   Is de oude methode voor u het gunstigst? Dan hoeft u niks te doen.

   Is de nieuwe methode gunstiger? Dan moet u opnieuw uw opgaaf wereldinkomen invullen, omdat wij anders de gegevens van de nieuwe rekenmethode niet kunnen verwerken. In september ontvangt u een brief met een nieuw formulier Opgaaf wereldinkomen.


   Geef de afzonderlijke vermogensbestanddelen aan ons door

   U moet daarnaast ook uw afzonderlijke vermogensbestanddelen van dat jaar aan ons doorgeven. Dit kan op 2 manieren:
  • Hebt u ons hulpmiddel gebruikt? Gebruik dan de optie om het uit te printen. De print stuurt u naar ons op. Daarop staan namelijk al uw vermogensbestanddelen en de uitkomst.
  • U kunt ook het formulier 'Uitvraag wereldinkomen box 3' insturen. Deze ontvangt u in september van ons.

   Dit stuurt u samen met de nieuwe opgaaf wereldinkomen naar ons op. U kunt hiervoor de retourenvelop gebruiken. Vermeld uw volledige naam, voorletters en uw bsn op het formulier of de print van het hulpmiddel. Zonder deze gegevens kunnen we uw opgaaf niet verwerken.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.