Box 3-inkomen in 'Opgaaf wereldinkomen' – wat moet ik nu doen?

Hebt u het formulier 'Opgaaf wereldinkomen 2021' van ons ontvangen en hebt u inkomen uit box 3 (voordeel uit sparen en beleggen)? Vraag dan uitstel aan voor het doen van de opgaaf wereldinkomen. Dit hoeft alleen als uw vermogen hoger is dan € 50.000. Of als u een fiscale partner hebt en uw gezamenlijke vermogen hoger is dan € 100.000.

Uitstel vragen is nodig om uw box 3-inkomen juist te berekenen

De Hoge Raad heeft geoordeeld dat de huidige berekening niet rechtmatig is. Wij weten nu nog niet hoe het box 3-inkomen berekend moet worden. Dit is ook nog niet verwerkt in het formulier 'Opgaaf wereldinkomen'. Daarom kunnen wij uw wereldinkomen niet goed vaststellen. Waarschijnlijk weten we rond 1 juni hoe we het box 3-inkomen gaan berekenen. U vindt op belastingdienst.nl/box3 dan informatie hoe u uw vermogen aangeeft.

Hebt u het formulier al ingediend? Dan houden we dat apart totdat we meer weten.

Uitstel aanvragen

Vraag uitstel aan voor de uiterste inleverdatum die op het formulier staat. Heeft uw fiscale partner ook bericht gehad om een opgaaf wereldinkomen te doen? Dan moet uw partner zelf ook uitstel aanvragen.

Stuur uw verzoek om uitstel naar:
Belastingdienst
Postbus 2523
6401 DA Heerlen
Nederland (The Netherlands)

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.