Hoe is het box 3-inkomen op mijn voorlopige aanslag 2023 berekend?

Het box 3-inkomen in uw voorlopige aanslag 2023 is berekend volgens de nieuwe wetgeving. Daarbij gaan we uit van de werkelijke verdeling van uw vermogen. Bij de berekening gebruiken we fictieve rendementspercentages die dicht bij de werkelijke rendementspercentages liggen. Kijk welke percentages dit zijn en hoe de berekening werkt.

Rendementspercentages 2023

In de voorlopige aanslag 2023 gebruiken we fictieve rendementspercentages die dicht bij het werkelijke rendement van uw box 3-inkomen liggen. Dit zijn de rendementspercentages voor 2023:

 • Bank- en spaartegoeden en contant geld: 0,01%
 • Beleggingen/andere bezittingen: 6,17%
 • Schulden: 2,46%

Het percentage voor beleggingen en andere bezittingen staat al vast. De percentages voor bank- en spaartegoeden en schulden zijn nog voorlopig. Begin 2024 stellen we die percentages vast. De vastgestelde percentages gebruiken we bij uw definitieve aanslag.

De oude rekenmethode is niet meer van toepassing

Voor de jaren 2017 tot en met 2022 berekenden wij uw box 3-inkomen met de oude en de nieuwe methode. De gunstigste methode werd vervolgens toegepast. Dat geldt voor 2023 niet meer. We berekenen uw box 3-inkomen alleen nog maar met de nieuwe methode.

Berekening van uw box 3-inkomen 2023

Zo berekent u het box 3-inkomen in 2023:

 • Gebruik de voorlopige rendementspercentages 2023 die we hierboven noemen om het rendement per soort vermogen op 1 januari uit te rekenen.
 • Het rendement van bank- en spaartegoeden en contant geld telt u op bij het rendement van beleggingen en andere bezittingen. Het totaal vermindert u met het rendement op de aftrekbare schulden. Dit is uw belastbaar rendement.
 • Daarnaast berekent u uw vermogen. Dat bestaat uit het totaal van de soorten vermogens die u hebt. Dus uw bezittingen min uw schulden. En de schulden vermindert u eerst met de drempel. Dit is uw rendementsgrondslag.
 • Uw vermogen vermindert u met het heffingsvrij vermogen. Dan hebt u de grondslag sparen en beleggen. U mag de grondslag verdelen als u een fiscale partner hebt.
 • U deelt uw grondslag sparen en beleggen door de rendementsgrondslag en vermenigvuldigt dit met 100. Rond af op 2 decimalen achter de komma. Dit percentage is uw aandeel in de rendementsgrondslag.
 • U vermenigvuldigt uw belastbaar rendement met dit percentage. De uitkomst is uw box 3-inkomen.

Over uw box 3-inkomen betaalt u in 2023 32% belasting.

 • Rekenvoorbeeld 2023 zonder fiscaal partner

  U hebt € 150.000 spaargeld. U hebt geen fiscaal partner.

  Stap 1: bereken het rendement per soort vermogen

  Bank- en spaartegoeden en contant geld: € 150.000 x 0,01% = € 15

  Het belastbaar rendement is € 15

  Stap 2: bereken uw vermogen

  Bezittingen: € 150.000
  Aftrekbare schulden: € 0

  Vermogen: € 150.000 - € 0 = € 150.000

  Uw vermogen (rendementsgrondslag) is € 150.000

  Stap 3: bereken de grondslag sparen en beleggen

  De grondslag sparen en beleggen is de rendementsgrondslag verminderd met uw heffingsvrij vermogen.
  Het heffingsvrijvermogen is in 2023 € 57.000.

  Grondslag sparen en beleggen: € 150.000 - € 57.000 = € 93.000

  Stap 4: bereken uw aandeel in de rendementsgrondslag

  Deel uw grondslag sparen en beleggen door uw rendementsgrondslag. En vermenigvuldig de uitkomst met 100. Rond af op 2 decimalen achter de komma.

  Grondslag sparen en beleggen € 93.000 : rendementsgrondslag € 150.000 x 100 = 62%

  Stap 5: bereken uw voordeel uit sparen en beleggen

  Het voordeel uit sparen en beleggen is uw belastbaar rendement vermenigvuldigd met uw percentage in uw aandeel in de rendementsgrondslag.

  Voordeel uit sparen en beleggen: € 15 x 62% = € 9

  Over uw vermogen betaalt u 32% x € 9 = € 2 belasting.
 • Rekenvoorbeeld 2023 met fiscaal partner

  U hebt € 350.000 spaargeld. U hebt een fiscaal partner.

  Stap 1: bereken het rendement per soort vermogen

  Bank- en spaartegoeden en contant geld: € 350.000 x 0,01% = € 35

  Het belastbaar rendement is € 35.

  Stap 2: bereken uw gezamenlijk vermogen

  Bezittingen: € 350.000
  Aftrekbare schulden: € 0

  Vermogen: € 350.000 - € 0 = € 350.000

  Uw vermogen (is de gezamenlijke rendementsgrondslag) is € 350.000.

  Stap 3: bereken de grondslag sparen en beleggen

  De grondslag sparen en beleggen is de rendementsgrondslag verminderd met uw heffingsvrij vermogen.
  Het heffingsvrijvermogen is in 2023 € 57.000 per persoon. Dus voor u en uw fiscaal partner samen € 114.000.
  Grondslag sparen en beleggen: € 350.000 - € 114.000 = € 236.000.
  U en uw fiscaal partner geven ieder de helft van de grondslag sparen en beleggen op. Dus ieder € 118.000.

  Stap 4: bereken uw aandeel in de rendementsgrondslag

  Deel uw grondslag sparen en beleggen door uw rendementsgrondslag. En vermenigvuldig de uitkomst met 100. Rond af op 2 decimalen achter de komma.
  Uw grondslag sparen en beleggen € 118.000 : rendementsgrondslag € 350.000 x 100 = 33,71%
  Voor uw fiscaal partner is de uitkomst van deze berekening hetzelfde.

  Stap 5: bereken uw voordeel uit sparen en beleggen

  Het voordeel uit sparen en beleggen is het belastbaar rendement vermenigvuldigd met uw percentage van het aandeel in de rendementsgrondslag.
  Uw voordeel uit sparen en beleggen: € 35 x 33,71% = € 11
  Het voordeel uit sparen en beleggen voor uw fiscaal partner: € 35 x 33,71% = € 11

  Over uw vermogen betaalt u 32% x € 11 = € 3 belasting.
  Uw fiscaal partner betaalt over zijn vermogen 32% x € 11 = € 3 belasting.
 • Rekenvoorbeeld 2023 met fiscaal partner en verschillende soorten vermogen

  U hebt € 100.000 spaargeld, beleggingen met een waarde van € 150.000 en een schuld van € 50.000.

  Stap 1: bereken het rendement per soort vermogen

  Bank- en spaartegoeden en contant geld: € 100.000 x 0,01% = € 10

  Beleggingen en andere bezittingen: € 150.000 x 6,17% = € 9.255
  Het rendement op de bezittingen is in totaal € 9.265.

  Schulden:
  Op de schuld wordt de drempel in mindering gebracht. De drempel is € 3.400 per persoon.
  De aftrekbare schuld is: € 50.000 - € 6.800 = € 43.200.
  Het rendement op de aftrekbare schulden: € 43.200 x 2,46% = € 1.063

  Het rendement op uw schulden is totaal € 1.063
  Het belastbaar rendement is € 9.265 – € 1.063 = € 8.202

  Stap 2: bereken uw gezamenlijk vermogen

  Bezittingen: € 100.000 + € 150.000 = € 250.000

  Aftrekbare schulden: € 43.200

  Vermogen: € 250.000 - € 43.200 = € 206.800

  Uw vermogen (de gezamenlijke rendementsgrondslag) is € 206.800.

  Stap 3: bereken de grondslag sparen en beleggen

  De grondslag sparen en beleggen is de rendementsgrondslag verminderd met het heffingsvrij vermogen.
  Het heffingsvrijvermogen is in 2023 € 57.000 per persoon. Dus voor u en uw fiscaal partner samen € 114.000.
  Grondslag sparen en beleggen: € 206.800 - € 114.000 = € 92.800.
  U geeft de gehele grondslag sparen en beleggen op. Dus € 92.800.

  Stap 4: bereken uw aandeel in de rendementsgrondslag

  Deel uw grondslag sparen en beleggen door de rendementsgrondslag. En vermenigvuldig de uitkomst met 100. Rond af op 2 decimalen achter de komma.
  Uw grondslag sparen en beleggen € 92.800 : rendementsgrondslag € 206.800 x 100 = 44,87%

  Stap 5: bereken uw voordeel uit sparen en beleggen

  Het voordeel uit sparen en beleggen is het belastbaar rendement vermenigvuldigd met uw percentage van het aandeel in de rendementsgrondslag
  Uw voordeel uit sparen en beleggen: € 8.202 x 44,87% = € 3.680

  Over uw vermogen betaalt u 32% x € 3.680 = € 1.177 belasting.

Javascript staat uit in deze internetbrowser. U moet Javascript activeren om onze internetsite te zien.